Religion

Muslimske profiler går i rette med Islam Net-støtte

ISLAM NET: Flere kjente norske muslimer tar et oppgjør med forrige ukes støtteopprop til Islam Net.

– Vi reagerer på støtteoppropets skjønnmaling og romantisering av Islam Nets budskap gjennom årene, sier Linda Noor, leder for Minotenk.

Hun er en av flere kjente norske muslimske profiler som har skrevet under på et debattinnlegg, som går i rette med forrige ukes støtteopprop til støtte for Islam Net og Iman aktivitetssenters planer om å åpne et ungdomssenter i Groruddalen.

«Hva Islam Net konkret har gjort som er så positivt for mangfold og integrering, unngår de 37 personene som undertegner støtteerklæringen å gå nærmere inn på», skriver de 22.

– Ukritisk hyllest

Linda Noor og de andre signaturene er kritiske til det de anser som en ukritisk hyllest av Islam Nets betydning for integrering og brobyggere av norsk muslimsk identitet.

Noor mener at Islam Nets planer om å lage en moské og et fritidssenter som spesifikt retter seg mot ungdom, stiller høye krav til organisasjonens tillit og troverdighet.

– De må bli tydeligere i kommunikasjonen, nå prøver de å ta forbehold. De kunne vært enda tydeligere overfor offentligheten.

– Når krysser holdningene over den røde linjen?

Man må ha toleranse for det andre velger å gjøre. Det er premisset for at et flerreligiøst og verdipluralistisk samfunn skal kunne fungere, svarer Noor.

– Går for langt

I oppropet tar kronikkforfatterne til orde for at kommunen og lokale aktører i Groruddalen bør gå i prinsippfast dialog med senteret som Islam Net planlegger, slik at det blir et «åpent og tolerant sted, med dyktige fagfolk».

Videre skriver signaturene at de stiller seg til disposisjon for å bidra til å skape et livssynsåpent og inkluderende senter, som har en positiv og identitetsbekreftende holdning til alle, uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsnedsettelse, kjønn og seksuell orientering.

– Å kreve at en religiøs organisasjon skal etablere et sekulært tilbud blir å gå for langt, sier Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet.

– Urimelig krav

Gule mener det er et urimelig krav at Islam Net bør etablere et livssynsåpent aktivitetssenter med profesjonelt ansatte.

– Man kan ikke forvente at for eksempel kristne skal etablere sekulære eller helt åpne ungdomsaktiviteter. Den norske kirkes aktiviteter er selvfølgelig ikke sekulære, men en del av kristen misjonsvirksomhet.

Han sier at man gjerne kan kritisere innholdet i aktivitetstilbudet, nettopp fordi en del slike aktiviteter kan representere intolerant krenkelse av andres menneskeverd.

– Derfor er det er gode grunner til å være kritisk til hva slags aktiviteter vi kommer til å se fremover.

– Vi må være tolerante

Gule understreker at han mener at mange av standpunktene til Islam Net er ytterliggående, men slår fast at de ikke har brutt norsk lov.

– Alt for mange opptrer intolerant overfor Islam Net. Hele poenget med toleranseprinsippet, som uunngåelig følger av menneskerettighetene, er at vi må forsvare retten til å mene, si og gjøre mye som provoserer oss.

Han er enige med forfatterne av oppropet at Islam Net ikke har gått langt nok i å være åpne om egne synspunkter og økonomi, men viser samtidig til at leder Fahad Qureshi har endret standpunkt på i alle fall ett sentralt teologisk punkt, dødsstraff for homofile.

– Den offentlige debatten kan ha fått ham til å reflektere over hva islams lære bør være. Da fungerer det offentlige ordskiftet, ettersom det får oss til å søke ny kunnskap og endre oss.

– Vi må gi dem råd

Abdulrahman Azab er en av signaturene på forrige ukes opprop til støtte for Islam Net. Han er opprinnelig fra Egypt, men bodde i USA før han kom til Norge. Han forteller at da han først kom til landet var han kritisk til organsiasjonen, men holdningen endret seg etter hvert som han snakket med flere av dem.

Han mener at kritikken mot Islam Nets tidligere holdninger ofte putter organisasjonen i bås.

– De har annerledes meninger enn meg. Men jeg liker at de er åpne for å lytte til andre og endre synspunktene sine. Dette har de gjort flere ganger. De er ikke perfekte, men det er ting som kommer. De trenger vår støtte og hjelp, sier Azab.

Han viser til at de fleste av medlemmene i Islam Net er ungdommer, men at de som ofte kritiserer dem ofte er voksne mennesker, godt oppe i årene.

– Jeg har spurt dem: Har dere prøvd å snakke med dem for å få dem til å forstå?

– Redder ungdom fra ekstremisme

Slik Azab ser det, redder Islam Net ungdommer fra ekstremisme.

– De sier at du skal være en god muslim og følge profeten Muhammed. Samtidig som de sier at du kan gjøre dette i Norge.

Når det gjelder kritikken av åpenhet om økonomi, sier han at han har snakket med Fahad Qureshi om nettopp dette.

– Han sier at de har gjort mye arbeid over lang tid for å samle donasjoner, og at folk kommer til å bli veldig skuffa dersom det ikke blir noe av. De sier også at senteret vil være åpent for alle.

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion