Verdidebatt

Opprop mot ekskludering av Islam Net

INTEGRERING: Vi er en gjeng med godt integrerte, norske muslimer fra ulike miljøer og med ulik religiøs tilnærming. Det vi har til felles er av vi ønsker Islam Nets aktivitetssenter velkommen.

Det har vært mye styr rundt at Islam Net har finansiert Iman Aktivitetssenter sitt kjøp av en eiendom i Groruddalen, som er planlagt å gjøres om til et aktivitetssenter. Enkelte politikere har kommet med ekstremt krasse uttalelser.

Eivor Evenrud (Rødt) har sagt at dette er «livsfarlig» og at «å lokke til seg ungdom med koselige aktiviteter som biljard og dataspill er en oppskrift på radikalisering.» (Nettavisen, 03.03.21). Arild Hermstad (MDG) sa: «Dette ser ikke bra ut. Vi liker det ikke og vil ikke ha dette i Oslo. Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette.» (Nettavisen, 04.03.21)

debatt, islam net, opprop

Vi mener at Islam Net som helhet tilfører det norske muslimske mangfoldet nytte.

—  Norske muslimer bak opprop

Hvem vi er og hva vi mener om Islam Net

Vi er en gjeng med godt integrerte norske muslimer. Vi kommer fra forskjellige bakgrunner, og har ulik tilnærming til religionen.

Det vi har til felles er at vi verdsetter mangfoldet, og ønsker å stå sammen om likebehandling og like rettigheter for alle som vil dyrke sin religion slik de vil, innenfor lovens rammer.

Vi kjenner alle Islam Net i ulik grad. Noen av oss har vært på Islam Nets konferanser eller andre aktiviteter. Andre har sett noen av deres videoer eller fulgt dem på sosiale medier.

Noen av oss er imamer, andre er komikere, lektorer, ungdomsarbeidere, skuespillere eller aktivister.

—  Norske muslimer bak opprop

Vi har ulik teologisk bakgrunn. Noen av oss er mer religiøse enn andre av oss. Noen av oss er imamer, andre er komikere, lektorer, ungdomsarbeidere, skuespillere eller aktivister. Vi er ikke enig med alt Islam Net har ytret eller gjort, men vi mener at alle kan gjøre feil og moderere seg.

Det ser vi at Islam Net har gjort ved Fahad Qureshis kronikk i Nettavisen hvor han går vekk fra tidligere kontroversielle uttalelser.

Vi mener at Islam Net som helhet tilfører det norske muslimske mangfoldet nytte. De hjelper ungdom med å bli trygge på seg selv, få inspirasjon til høyere utdanning og bygge en norsk muslimsk identitet.

Dette bidrar til integrering. De er en viktig stemme i kampen mot diskriminering og islamofobi. Vi mener at Islam Net har vært og er av de viktige aktørene i kampen mot radikalisering og ekstremisme.

Groruddalen trenger aktivitetssentre

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i 2013 en handlingsplan for forebygging av kriminalitet. Det nevnes blant annet at unge er en særlig sårbar gruppe når det gjelder rusmisbruk, og at det er viktig med en tidlig innsats for å hindre at ungdommen havner i rusmiljøer.

Blant de ulike tiltakene som kan forebygge slik ungdomskriminalitet, er det å gi de unge positive tilbud som fritids- og kulturaktiviteter.

Ungdomsklubber og aktivitetssentre som kan tilby trening, spill og leksehjelp, er et fantastisk tiltak for å forebygge kriminalitet og hindre at ungdommen faller utenfor samfunnet.

Hvorvidt et aktivitetssenter drives av en muslimsk, kristen, eller ikke-religiøs organisasjon, konservativ eller ikke konservativ, skal ikke ha noe å si. Denne typen aktivitet for ungdom mener vi at er utelukkende positiv. Alle aktiviteter som hindrer unge å havne i rus, kriminalitet eller voldelig ekstremisme, trenger vi mer av.

Nei til diskriminering

All aktivitet som bidrar til å styrke ungdommen på skolen og motiverer til høyere utdanning fremmer integrering. FrP har fremmet forslag om en ny lov for å hindre dette aktivitetssenteret. Vi mener at kommunen, bydelen og staten bør ønske dette aktivitetssenteret velkommen.

Noe annet vil være diskriminerende, slik ekstremismeforsker Lars Gule og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile stadfester i en kronikk i Dagbladet.

Det er bedre å spille på samme lag. Islam Net er ikke en samfunnsfiende og kan nå bli en enda større ressurs for ungdommen i Oslo. Det håper vi kommunen vil være med på å støtte.

Personene bak oppropet:

Imamer og religiøse ledere

Tehsin Abo Barirah, imam og leder for AB Institute

Rizwan Dawood, imam i Skedsmo muslimsk kultursenter

Mohammad Asim, imam i Aisha moskeen, Holmlia

Hamid Rauf, imam i Fjell moské, Drammen (har senere trukket sin signatur til oppropet)

Ali Mohammed Salah, imam i Tawfiiq moskeen

Abdul Waheed, imam i Makki Moské Rogaland

Zaeem Shaukat, daglig leder for Orpas AS og tidligere leder for Islamsk Råd Norge

Leyla Mujanovic, leder for Søstre for søstre Kristiansand

Amjad Tayem, styreleder for Muslimsk forent ungdom

Omar Abdurahman, daglig leder for Iqra Læring- og Aktivitetssenter

Najib Dahir, leder for Kunnskapssirkelen

Aktivister, humanitærarbeidere og akademikere etc:

Mina Adampour, lege, samfunnsdebattant og tidligere leder av Landsforeningen mot rasisme

Rahma Hamed, forfatter og aktivist

Usman Habib, humanitærarbeider og leder for Dugnadsbrødrene

Hayat Akhsay, humanitærarbeider og leder for Innsamlingsteamet

Qeeam Malik, humanitærarbeider og ungdomsarbeider

Soleman Razzaq, generalsekretær for Minorg (Organisasjonen for minoriteter i Norge)

Adam Ali, lektor

Jorunn Jasmin Oksvold, lektor

Sulman Hussain, advokat og partner hos Advokatfirmaet Actio

Qasim Ali, leder for Minorg og tidligere journalist, og forskerassistent v/ OsloMet

Rahma Søvik, samfunnsviter

Tanja Brynlund, sykepleier

Asad Ali Chaudhary, overlege, seksjon for revmatologi, Rikshospitalet

Nooshin Zaery, leder for INLO - Innvandrernes landsorganisasjon

Mohammed Isak Abdullahi, skribent og masterstudent i statvitenskap, NTNU

Influensere, kultur- og ungdomsarbeidere etc:

Sufi Shahid Rasool, daglig leder v/ Fighters Gym Oslo (har senere trukket sin signatur til oppropet)

Francois Elsafadi, foredragsholder og ungdomsarbeider

Emad Salha, motivasjonstaler og ungdomsarbeider

Sofian Benzaim, artist

Sofi Mohammad Safdar, Bazm-E-Ahbab-E Pakistan, Norway

Elyes BenMohamed Toumi Abid, instruktør i selvforsvar for I.K.F

Fredrik Bjelland, YouTuber, gamer og influenser

Wakas Mir, radioprogramleder og entreprenør

Ahmed Mamow, komiker og IT-konsulent

Bilal Malik, danser og leder for Quick Style Studio

Sufian Ahmed, siviløkonom fra NHH, konsulent, arabisklærer og vlogger

Abdulrahman Azab, sjefingeniør, UiO og prosjektleder ved NordForsk/NeIC


Siden oppropet ble publisert har det blitt gjort endringer i signaturlisten:

  • Én person har ønsket å fjerne sin signatur og anonymiseres. Vårt Land har innfridd ønsket.
  • Hamid Rauf, imam i Fjell moské, Drammen, trekker sin signatur til oppropet.
  • Sufi Shahid Rasool, daglig leder v/ Fighters Gym Oslo, trekker sin signatur til oppropet.
  • To nye personer har tilsluttet seg oppropet: Abdulrahman Azab og Mohammed Isak Abdullahi.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt