Verdidebatt

Kritisk til hyllest av Islam Net

OPPROP: Hvis Islam Net skal ha legitimitet, må de vise at de forstår hvilken skade de har forvoldt med den intolerante retorikken de har ført i en årrekke, både offentlig og i muslimske fora.

I Vårt Land den 23. mars kunne vi lese at 37 muslimer, med ulik bakgrunn hadde signert en varm støtteerklæring til Islam Net.

Støtten gjaldt ikke kun Islam Nets rett til å kjøpe eiendom og gjøre hva de vil med den innenfor lovens grenser, men også en ukritisk og udokumentert hyllest.

Linda Noor, Shoaib Sultan og Sofia Srour er tre av personene bak et kritisk opprop mot Islam Net

Må forstå hvilke skade de har gjort

Vi er enige i at utspill om å forby Islam Net eller å nekte dem å drive med ulike lovlige aktiviteter er udemokratisk. Men å hylle organisasjonen for å «ha gjort ungdom trygge på seg selv», «bygget norsk-muslimsk identitet» og sågar hevde at «at Islam Net har vært og er av de viktige aktørene i kampen mot radikalisering og ekstremisme», er vi sterkt kritiske til.

Hvordan har det vært for kvinner som blir mishandlet av sine menn å høre fra Islam Nets inviterte predikanter at mannen kan slå sin kone?

—  Opprop

Hva Islam Net konkret har gjort som er så positivt for mangfold og integrering, unngår de 37 personene som undertegner støtteerklæringen å gå nærmere inn på. Det vises kun til nye uttalelser fra ledelsen i Islam Net, som viser tegn til en viss moderering fra tidligere ekstreme uttalelser.

Vi ønsker Islam Nets moderasjon velkommen, alle må ha lov til å endre mening og kunne å få nye sjanser. Men hvis deres nye profil skal ha noe legitimitet, så må de også vise at de forstår hvilke skade de har forvoldt med den intolerante og sekteriske retorikken de har ført i en årrekke, både offentlig og i muslimske fora.

Hvordan har det vært for kvinner, skeive og unge?

Hvordan har det vært for kvinner som blir mishandlet av sine menn å høre fra Islam Nets inviterte predikanter at mannen kan slå sin kone?

Hvordan har det vært for unge skeive å høre at homofile skal drepes og at det sammenlignes med pedofili?

Hvordan har det vært for unge muslimer å bli utsatt for deres harde kampanjer mot de som har kritisert Islam Nets ekstreme og uforsonlige linje?

Forstår lederne i Islam Net at når de har hevdet at de snakker på vegne av alle muslimer, og samtidig promoterer intolerante og reaksjonære tolkninger av islam, så usynliggjør de mangfoldet blant muslimer og øker fordommene og skepsisen til både muslimer og islam?

Må spille med åpne kort

Med fare for å være overtydelige. Islam Net skal ikke nektes å drive med lovlige aktiviteter, men kommunen og andre lokale aktører i Groruddalen bør gå i prinsippfast dialog med Islam Net om senteret de planlegger, slik at blir et åpent og tolerant sted, med dyktige fagfolk.

Vi stiller oss også til disposisjon for å bidra til å skape et livssynsåpent og inkluderende senter, som har en positiv og identitetsbekreftende holdning til alle, uavhengig av tro, etnisitet, funksjonsnedsettelse, kjønn og seksuell orientering.

Før et fritidssenter for ungdom i Groruddalen kan ønskes ukritisk velkomment, må Islam Net spille med helt åpne kort. Både når det gjelder det økonomiske og det ideologiske. Det omfatter tydelige avklaringer på tidligere ståsteder og påstander.

Fordi det å jobbe med ungdom stiller svært høye krav til tillit, åpenhet, verdisett og faglighet.

Amina Selimovic - Styreleder i Hikmah-huset og doktorgradsstipendiat i islamske studier,UiO

Rania Al Nahi - Masterstudent ved teologisk fakultet

Linda Noor - Daglig leder, Minotenk

Shoaib Sultan - Tidl. generalsekretær i Islamsk Råd Norge

Yousef Al Nahi - skuespiller og samfunnsdebattant

Sofia Srour - forfatter og samfunnsdebattant

Rabia Musavi - leder, LIN

Abdirahman Mohamed, samfunnsdebattant

Sadia Jabeen Iqbal, konsulent

Shahram Shaygani, psykiater

Sherin A. Wahab , oversetter

Asad Qasim: lærer / samfunnsengasjert

Farhan Shah: Doktorgradsstipendiat i islamske studier,UiO

Torunn Sajjad: sosialantropolog (PhD)

Shadi Alzaghari, barne- og ungdomsarbeider

Solveig Albrecht Wahl, pensjonert pedagog og skribent

Stina Ihle Amankwah, rådgiver og forebygger

Osama Shaheen, redaktør

Lisa Esohel Knudsen, rådgiver på antirasisme / skribent

Dara Goldar, sivilingeniør

Erik Honoré, musiker

Samina Qaumi Tagge, daglig leder i Kulturkonsulentene

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt