Religion

Leder for Muslimsk Dialognettverk: – Islam Net må legge alle kortene på bordet

ISLAM: Islamsk Råd Norge mener at Islam Net bør få kjøpe eiendom på lik linje med andre. Muslimsk Dialognettverk mener organisasjonens fremgangsmåter har stemplet andre muslimer på en negativ måte, men at religionsfriheten også gjelder dem.

– I utgangspunktet er vi langt fra enig med Islam Net på mange punkter, og vi liker ikke fremgangsmåten deres. Men religionsfriheten og demokratiet gjelder alle, inkludert dem, sier Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk.

Nylig ble det kjent at stiftelsen Iman Aktivitetssenter, som har tette bånd til organisasjonen Islam Net, står bak kjøpet av en eiendom i Oslo for nær 60 millioner kroner. Her vil de etablere et aktivitetssenter for minoritetsungdom.

En rekke politikere fra ulike partier har reagert kraftig på eiendomshandelen og sagt at de vil hindre etableringen av et slikt senter, ifølge Nettavisen. Det er særlig på grunn av mistanken om at organisasjonen har mottatt penger fra utlandet for å finansiere bygget. Islam Net benekter å ha mottatt penger fra utenlandske, statlige aktører.

Vil ikke ta stilling til planer

Muslimsk Dialognettverk er en paraplyorganisasjon for 17 moskeer i Norge. Leder Senaid Kobilica vil ikke ta stilling til om Islam Net bør få etablere senteret.

– Det må myndighetene vurdere. Jeg vet ikke hvilke lovverk senteret vil falle inn under. Hvis dette er en moské vil det være annerledes enn om det er et aktivitetssenter, sier Kobilica.

OSLO, NORGE 20190919. 
Senaid Kobilica, leder for MDN ( Muslimsk dialognettverk ).
Foto: Berit Roald / NTB

Islam Net har lenge drevet en innsamlingsaksjon hvor de har bedt om penger til en moské. Nå hevder de å ha gått bort fra moské-planene, og sier at eiendommen skal bli et aktivitetssenter i regi av stiftelsen Iman Aktivitetssenter.

Kobilica sier at mye fremdeles er uklart når det gjelder Islam Nets hensikter med eiendommen.

– Islam Net må regne med at myndigheter og journalister vil fortsette å grave i dette. Det beste er om de blir så åpne som mulig og legger alle kortene på bordet, sier Kobilica.

– Hva bør de være åpne om?

– Om hvem de er og hva de ønsker. Det er også muslimer som ikke forstår alt og som vil vite mer.

– Bør ha rett til å gjøre eiendomskjøp

Islamsk Råd Norge (IRN) er landets største paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner, og representerer 38 organisasjoner som har nærmere 70.000 muslimer som medlemmer.

IRN mener at Islam Net bør ha rett til å delta i et eiendomskjøp på linje med andre organisasjoner. De påpeker at Islam Net ikke er den eneste omstridte organisasjonen i Norge.

– En rekke religiøse og politiske aktører har i løpet av årenes løp ment og ytret svært kontroversielle ting. Jehovas vitner nekter sine medlemmer å stemme ved valg, uten at det har ført til begrensninger på deres rett til å tilegne seg eiendom. I sum er vårt poeng: Likebehandlingsprinsippet tilsier at en ikke kan forskjellsbehandle organisasjoner på vilkårlig og subjektivt grunnlag, skriver informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i en e-post.

– Har stemplet andre muslimer

I et leserinnlegg i Vårt Land hevder Islam Net at de har hjulpet «utallige ungdommer ut av kriminelle og radikale miljøer, og inspirert dem til positiv samfunnsdeltakelse» de siste ti årene. De nye fasilitetene vil «gagne barn og unge i Grorud, øke samfunnsdeltakelse og styrke integreringsarbeidet», skriver de.

Kobilica mener at Islam Nets fremgangsmåte gjennom flere år har vært uheldig for andre muslimers arbeid med integrering.

– Har Islam Nets fremgangsmåte ført til at andre muslimer har blitt stemplet på en negativ måte?

– Helt klart, og det handler om mangelen på åpenhet og synlighet. Vi er lei av å se at andre blir stemplet negativt fordi enkelte og enkelte grupper oppfører seg på en rar måte. Dette er noe vi har sett helt siden 11. september 2001, at muslimer blir generalisert unødvendig, sier Kobilica.

– Kan Islam Net også ha bidratt positivt til integrering, for eksempel ved å oppmuntre til å ta utdannelse?

– Det er viktige deler av virksomheten, men saken ender ikke der. Når man er del av et samfunn som består av ulike mennesker med forskjellige syn, må man også akseptere dette mangfoldet og ikke bare leve i sin egen verden.

Kobilica mener det er viktig at muslimer i Norge engasjerer seg i samfunnet.

– Da er det viktig at man har et inkluderende syn på samfunnet rundt seg, og at man ikke oppfører seg som om det man selv tror på er det eneste rette. Dette er noe Islam Net må jobbe med, spesielt nå, sier Kobilica.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store norske leksikon


Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion