Religion

Megakirkepastor tror på «guddommelig» koronaimmunitet

KONSPIRASJONSTEORIER: Kristen vaksinemotstand er ikke et norsk fenomen. Forskeren Eric Stoddart advarer mot at koronavaksinen har blitt en ny front i en kulturkrig.

Over hele verden settes nå vaksinen som skal dra oss ut av koronapandemien. Men det er ikke alle som er med på dugnaden. Vårt Land har tidligere skrevet om vaksineskepsis blant norske kristne, som tror at vaksinen er «dyrets merke». Også internasjonalt er kristen vaksineskepsis en utfordring.

I et leserinnlegg i det katolske tidsskriftet The Tablet, advarer Universitetet i St. Andrews akademikeren Eric Stoddart om at koronavaksinen har blitt en ny front i en «kulturkrig».

Mener pandemien brukes for å promotere en verdensregjering

Stoddart trekker blant annet fram den tidligere katolske erkebiskopen og ambassadøren Carlo Maria Viganò, som et eksempel på kristen vaksinemotstand.

Viganò og andre konservative katolikker skrev i mai under på et manifest som hevdet at koronapandemien blir brukt for å frata folks frihet og promotere en verdensregjering, skriver Stoddart i The Tablet.

Carlo Maria Viganò

Vever sammen skriften og konspirasjonsteorier

Stoddart viser til at enkelte megakirkepastorer og teleevangelister i USA blander egne tolkninger av skriften med konspirasjonsteorier om om globale eliters hemmelige planer om å innføre en ny verdensorden.

Et eksempel er ifølge Stoddart troen på en verden som er kontrollert av djevelen, eller antikrist. Tilhengere av en slik virkelighetsoppfatning kan se pandemien som en løgn, som blir fremmet av mørke krefter som ønsker å innføre vaksiner som bærer «mikrochiper», for å overvåke og kontrollere massene.

Stoddart skriver i The Tablet at konspirasjonsteorien forsterket av en vanlig «feillesing» av Johannes’ Åpenbaring, der dyrets merke utløser en krise som troende kristne må motstå.

---

Slik identifiserer du konspirasjonsteorier:

Konspirasjonsteoriene om korona er mange og de kan være vanskelig å identifisere. Professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU har i et tidligere intervju med Vårt Land gitt en sjekkliste du kan bruke for å stille spørsmål ved om en sak kan være en konspirasjonsteori:

1. Står innholdet i strid med beste informasjon fra eksperthold?

2. Ser innholdet ut til å vektlegge at andre mennesker i hemmelighet har planlagt det gale som skjer?

3. Presenterer forkjemperne seg selv om heltemodige motstemmer og ofre for en sammensvergelse?

4. Skylder saken på de «vanlige skurkene»? For eksempel jøder, muslimer, hemmelige selskap eller lignende?

5. Gjør innholdet i saken logiske krumspring, overtolker tilfeldigheter og lager grandiose mønstre?

---

Guddommelig immunitet

Også flere andre internasjonale medier har tidligere trukket fram enkelte evangelikale amerikanske pastorer som syndebukker.

For eksempel skal den amerikanske pastoren Tony Spell ha motsatt seg smittevernråd siden koronaviruset kom til USA. Han har holdt store kirkemøter til tross for at myndighetene har kalt slike samlinger ulovlige, skriver Deutsche Welle.

Den prominente megakirkepastoren Gullermo Malnado skal ha rådgitt sine meninghetsgjengere om ikke å ta vaksinen og isteden bedt dem om å tro på «guddommelig immunitet», ifølge Huffington Post.

Også en pastor i en kanadisk kirke skal ha sendt ut en e-post til menigheten der han advarer mot å ta koronavaksinen, og hevder at den er en del av en større konspirasjon for å fremme befolkningskontroll, ifølge det kanadiske nyhetsmediet Global News.

Ifølge nyhetsmediet Reuters skal formannen for den sørafrikanske konstitusjonelle domstolen i starten av desember ha uttalt at folk bør få slippe enhver vaksine som søker å fremme en satanistisk bevegelse for å fremme dyrets merke.

Tony Spell

Vaksinemotstand hos kristen-nasjonalister

En ny amerikansk studie viser at kristen-nasjonalister utgjør en av gruppene hvor man finner særlig skepsis og motstand mot koronavaksinen.

Amerikansk kristennasjonalisme er en ideologi som ønsker at et særegent uttrykk for kristendom skal ha forrang i det offentlige rommet, den nasjonale identiteten og lovverket.

Ideologien vektlegger å skape grenser for hvem som er og ikke er ekte amerikanere, skriver forskerne Andrew L. Whitehead og Samuel L. Perry i et innlegg på NBC News debattside Think.


Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion