03 December 2020Religion

Fengslet i Vietnam – nå får han Stefanusprisen

Menneskerettighetsadvokaten Nguyen Bac Truyen får Stefanusprisen for sitt arbeid med å stå opp for religiøse minoriteters rettigheter i Vietnam. Komiteen håper prisen gir saken internasjonal oppmerksomhet.

Årets Stefanuspris tildeles vietnamesiske Nguyen Bac Truyen. I en pressemelding fra Stefanusalliansen heter det at juryen valgte å gi årets pris til menneskerettighetsforkjemperen for hans langvarige kamp for rettighetene til ulike religiøse minoriteter.

Truyen sitter for øyeblikket i isolasjon i Vietnam, dømt til 11 år i fengsel for «aktiviteter som har som mål å styrte regjeringen». Leder i priskomitéen og forsker ved HL-senteret, Ingvill Thorson Plesner, håper prisen kan bidra til at saken hans får mer internasjonal oppmerksomhet.

LES OGSÅ: Generalsekretær i Stefanusalliansen: Er trosfriheten tatt av plakaten?

– Det gjør sterkt inntrykk

– Vi håper for det første at prisen kan bidra til mer oppmerksomhet rundt saken hans internasjonalt, og for det andre, gi mer støtte til ham i hans arbeid. Jeg har personlig snakket med konen hans som sier at denne prisen ikke vil utsette ham for noen fare eller skade arbeidet hans på noen måte, sier Plesner.

Truyen har kjempet en lang kamp for religiøse minoriteters rettigheter i Vietnam. Selv er han hoa hao-buddhist, en minoritet i Vietnam, men kampen går utover hans egen religiøse tilhørighet. I fjor, mens han satt i fengsel, startet han en sultestreik for å få slutt på overgrep mot en katolsk medfange som anmeldte tortur mens han var i varetekt før rettssaken sin.

– Gjennom flere tiår har han jobbet for tros- og livssynsfrihet spesielt, også for mennesker med annen trosbakgrunn enn hans. Det viser hvilket bredt og dyptfølt engasjement han har for menneskeverdet. Det gjør sterkt inntrykk, forteller Plesner.

Internasjonalt press

I august i år skrev 62 parlamentarikere fra hele verden under på et brev til den vietnamesiske statsministeren, hvor de ba om at Truyen måtte få slippe fri. Blant dem som signerte brevet, var det én nordmann, Kristoffer Robin Haug, som er vararepresentant til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

– Det med personlig og religiøs frihet er en viktig sak for oss rent ideologisk, og det er noe vi jobber for på flere måter. Både gjennom norsk politikk, men også ved å legge press internasjonalt som i slike saker som dette, forteller han.

Haug håper at Stefanusprisen kan bidra til at mer oppmerksomhet rettes mot Truyens arbeid.

– Det er vanskelig å spå hva som konkret kommer ut av hvert enkelt tiltak for å rette mer oppmerksomhet mot én enkelt sak, men vi vet at første steg i en slik prosess er at folk begynner å snakke om saken. Jeg tror derfor at denne prisen er et viktig første steg, sier Haug.

Tidligere prisvinnere

Stefanusprisen deles ut annethvert år. Priskomiteen velges av styret i Stefanusalliansen, og i år bestod den av komitéleder Ingvill Thorson Plesner, som også er forsker ved HL-senteret. I komiteen satt også Erling Rimehaug og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, som uavhengige, og Ingun Yri Øystese fra Stefanusalliansens styre. Prisen tilsvarer om lag 110.000 kroner og et kunstdiplom.

Tidligere vinnere av priser en blant annet den koptiske ortodokse biskop Thomas fra Egypt i 2005, som i 1992 etablerte St. Mina School, en språkskole som samler kristne og muslimer til samtale og forsoning. I 2016 gikk prisen til de tyrkiske akademikerne Aykan Erdemir og Mine Yildirim. I 2018 gikk Stefanusprisen til Saad Salloum og fader Ameer Jaje fra Irak.

LES OGSÅ:

• I sin nye bok retter Hadia Tajik et kvast blikk på kristne private skoler

• Anmeldelse: Filmen er Spike Lees Vietnam-kommentar til en samtid preget av rasekonflikter

• Kirkebrenning etter fredelige demonstrasjoner i Chile

---

Stefanusprisen

  • Ble opprettet av Stefanusalliansen i 2005
  • Prisen går til en eller flere som har gjort en særskilt innsats for trosfriheten og andre menneskerettigheter.
  • Vinnerne pekes ut av uavhengig komité valgt av styret i Stefanusalliansen.
  • Prisen er på 10 000 euro og et kunstdiplom. Den deles ut annethvert år.
  • Årets pris tildeles vietnameseren Nguyen Bac Truyen for sitt arbeid med religiøse minoriteters rettigheter i Vietnam.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion