Når det du husker fra samtalen mellom de reflekterte karene Solstad, Fløgstad og Willis er at «det begynte å gå nedover med det norske folk da vi fikk solcellepanel på hytta», er det rimelig sikkert at boka ikke er verd permene.