«Jesu disipler» «Jesu fødsel». «Jesu komme». Det er det det heter etter tradisjonen. I bibelen. Og i språket vårt for øvrig. Men den gamle genitivsformen av Jesus er truet – av de mer moderne formene «Jesus’» og «Jesus sin».