– Det er problematisk å tenke at menneskerettighetene er en hellig tekst, som kan samle Norge i en tid hvor religion ikke gjør det, sier Espen Ottosen.