Biskopen viste at han har god kirkemusikalsk innsikt og avsluttet sitt innføringsgforedrag med å ønske publikum en velsignet stund i Grieghallen.