Politikk

Changemaker raser over Norges våpeneksport til Qatar

EKSPORT: Eksportkontrollmeldingen for 2020 viste at Norge eksportere vesentlig mer våpen enn i 2019. Ungdomsorganisasjonen Changemaker reagerer kraftig på at Norge har åpnet for salg av våpen til Qatar.

11. juni kom den årlige eksportkontrollmeldingen fra Utenriksdepartementet, som viser hvor mye og til hvem Norge solgte krigsmateriell i 2020. Tallene viser at 2020 var et år med rekordhøy eksport, hvor salget av A-materiell gikk opp med 49 prosent.

A-materiell omfatter ifølge Utenriksdepartementets definisjon våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell, mens B-materiell er øvrige forsvarsrelaterte varer. Regelverket er ulikt for salg av A-materiell og B-materiell.

Kan selge våpen til diktaturer

Changemaker, som er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, reagerer sterkt på at regjeringen har åpnet for salg av A-materiell til Qatar. De viser til at Qatar har kjøpt teknologi, bilde- og videoutstyr, bomber, torpedoer, raketter, missil og eksplosiver for over 14 millioner kroner, ifølge eksportkontrollmeldingen.

I en pressemelding uttrykker leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen hvor skandaløst hun synes vedtaket er.

– At Qatar systematisk bryter menneskerettighetene er grundig dokumentert av blant andre Amnesty. At regjeringen nå har åpnet for å selge raketter og bomber dit er forkastelig.

Hun legger til at hun mener det er noe alvorlig galt med regelverket når det er mulig å selge norske våpen til et diktatur.

Barne- og ungdomsorganisasjoner fortviler og mener regjeringen ikke forstår deres behov for forutsigbarhet.

Kritikk mot dagens regelverk

Utenriksdepartementet har også tidligere fått kritikk for håndteringen av norsk våpeneksport.

En rapport fra Riksrevisjonen konkluderte i februar med at det er en betydelig risiko for at norsk krigsmateriell kan havne på avveie i krigen i Jemen.

I oktober i fjor skrev Vårt Land om at SV, som eneste parti på Stortinget, foreslo en våpengranskning i Jemen, for å undersøke om norske våpen var blitt brukt der.

– Det er ikke gjennomført en ordentlig og helhetlig gjennomgang av risikoen for at norske våpen blir brukt i Jemen, som Redd Barna og Changemaker har pekt på. Vi mener det er rimelig at regjeringen gjennomfører en slik gransking, sa partileder Audun Lysbakken til Vårt Land.

Da den saken var oppe, uttrykte både Høyre og Arbeiderpartiet at de var godt fornøyde med dagens regelverk.

– Vi er fornøyd med linjen regjeringen ligger på. Det er bred enighet om at Norge skal ha en nasjonal våpenindustri som også må selge til utlandet. Vi følger i dag de strenge kriteriene fra FN, EU og norsk lov, sa Mikael Tetzschner, representant i Utenriks - og forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre.

Etterlyser endring

Embla Regine Mathisen mener riksrevisjonens rapport tydelig viser at regjeringen har godtatt uetisk eksport av våpen til diktaturer.

– At de i tillegg nå åpner for salg av bomber til Qatar er katastrofalt.

Nå etterlyser hun et bedre regelverk for norsk våpeneksport.

– Det blir bare mer og mer tydelig at Norge, i motsetning til hva Utenriksdepartementet hevder, ikke har gode nok kontrollmekanismer på plass for å forhindre at norske våpen havner i feil hender. Ingenting kan forsvare at norsk krigsmateriell ender opp oss hos regimer som systematisk bryter menneskerettighetene og folkeretten.

– Norge har strengt regelverk

– Norge har et strengt eksportkontrollregelverk og fører en streng «føre-var»-linje, skriver statssekretær i UD Audun Halvorsen (H) i en kommentar til saken til Vårt Land.

Halvorsen peker på at UD følger internasjonale konflikter og tegn på økt spenning nøye, og vurderer fortløpende om det er utvikling som får betydning for kontrollen med eksporten av forsvarsmateriell.

– Det er stor åpenhet om eksport av forsvarsmateriell fra Norge.

Det ble åpnet for eksport av A-materiell til Qatar gjennom en landklarering i 2010, fortsetter Halvorsen. En landklarering utgjør en formell åpning for at forsvarsmateriell kan tillates eksportert til et bestemt land, men er ikke en godkjenning av den enkelte lisenssøknad.

– Alle lisenssøknader vil i tillegg underlegges en meget grundig behandling. Dersom det foreligger uakseptabel risiko for at materiellet er ment for interne undertrykkingsformål, brudd på menneskerettighetene eller kan avledes til annen og uønsket militær bruk, vil lisenssøknaden avslås.

---

Tall fra eksportkontrollmeldingen

  • Salget av A-materiell i 2020 økte med 49 prosent i forhold til i 2019, og salget av B-materiell økte med 1 prosent.
  • Til sammen eksporterte Norge militært materiell til en verdi av 6,7 milliarder kroner, mot 4,9 milliarder i 2019, en økning på 35 prosent.

---


Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk