Nyheter

SV får ikke støtte til våpengranskning i Jemen

En rapport viser at er sannsynlig at norske våpen kan ha blitt brukt i krigen i Jemen. SV foreslår en granskning for å finne klare svar, men får ikke støtte på Stortinget.

I Jemen pågår fremdeles en av de verste konfliktene i verden for fullt. Norge vil ikke selge våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller borgerkrig.

Redd Barna og Changemaker lanserte en rapport i februar i år som konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at ammunisjon fra Norge kan ha blitt brukt i Jemen-krigen.

Mellom 2015 og 2018 eksporterte Norge våpen, militærutstyr og flerbruksvarer for over 800 millioner kroner til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen. På det meste utgjorde salg til de krigende partene over 8 prosent av den norske eksporten.

– Det har kommet en rekke avsløringer om utstyr som har havnet på avveier og blitt brukt på bakken i Jemen, også utstyr som er produsert med norske komponenter. Det vil si at deler av utstyret kommer fra Norge, men er produsert i et annet land, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

LES MER: Ap og Høyre fjerner krav til norsk våpeneksport

Stanset eksporten

Norge stanset våpeneksporten til Emiratene i 2017 og til Saudi-Arabia i november 2019, og en oversikt fra regjeringen over norsk våpeneksport i 2019 viser at eksporten til landene som kriger i Jemen i stor grad har stanset opp.

Rapporten fra Redd Barna og Changemaker har ingen håndfaste bevis på at norske våpen har blitt brukt i krigen, da den er basert på offentlig kjent informasjon.

«Dersom norsk ammunisjon har blitt brukt i Jemen, så vil bevisene kun komme frem gjennom økt åpenhet og gransking på bakken», heter det i rapporten.

– Vi mener det er på høy tid at regjeringen gransker det som allerede er solgt for å få klarhet i om noe norsk utstyr kan ha blitt brukt i Jemen, sier Fylkesnes.

LES OGSÅ: Hadia Tajik åpner opp om sin tro i ny bok: «Fri fra andres spilleregler for min Gud»

SV foreslår granskning

SV vil at regjeringen nå setter i gang en slik granskning for å finne ut av om norske våpen har blitt brukt i krigen i Jemen.

– Det er ikke gjennomført en ordentlig og helhetlig gjennomgang av risikoen for at norske våpen blir brukt i Jemen, som Redd Barna og Changemaker har pekt på. Vi mener det er rimelig at regjeringen gjennomfører en slik gransking, sier partileder Audun Lysbakken til Vårt Land.

SV får ingen støtte av de andre partiene i Utenriks- og forsvarskomiteen. De får heller ikke støtte til et annet forslag de har fremmet om å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av Norges regelverk for våpeneksport.

– Eksporten til Emiratene og Saudi-Arabia burde vært grepet inn i tidligere. Det viser at regelverket vårt ikke er sterkt nok. Det burde være en selvfølge at Norge uansett ikke eksporterer materiell til den her typen regimer som står i slike konflikter, sier Lysbakken.

LES OGSÅ: Harald Eia var sterkt kritisk til religion. Så begynte han på universitetet

– Et alvorlig tilbakeslag

Totalt har SV fremmet 12 forslag til endringer i norsk våpeneksportpolitikk i forbindelse med en årlig våpeneksportmelding fra regjeringen. Meldingen beskriver hvor mye og hva slags våpen og forsvarsmateriell Norge har eksportert til andre land i året som gikk, og behandles i Stortinget på torsdag.

Lysbakken er skuffet over manglende støtte til SVs forslag både fra regjeringen og andre opposisjonspartier.

– Jeg mener det er et alvorlig tilbakeslag når både Høyre og Arbeiderpartiet er såpass fornøyde med dagens regelverk. Når man legger til at både Venstre og KrF har kapitulert fullstendig på dette i regjering, betyr det at SV er helt alene i komiteen om å fremme forslag for å skjerpe kontrollen av norsk våpeneksport, sier han.

Høyre: – Fornøyd med dagens linje

Michael Tetzschner fra Høyre sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen sammen med Lysbakken, og mener det ikke er nødvendig med noen endringer av norsk våpenpolitikk.

– Vi er fornøyd med linjen regjeringen ligger på. Det er bred enighet om at Norge skal ha en nasjonal våpenindustri som også må selge til utlandet. Vi følger i dag de strenge kriteriene fra FN, EU og norsk lov, sier Tetzschner.

Han er imot at regjeringen skal granske hvorvidt norsk forsvarsmateriell er brukt i Jemen. Høyre-politikeren mener det er unaturlig å gå inn i et konfliktområde for å lete etter norske våpen.

– Å gjennomføre en slik granskning er en ressurskrevende øvelse. Man har ikke mottatt noen indikasjoner på at norske våpen brukes i Jemen.

– Hva med rapporten fra Redd Barna og Changemaker, som konkluderer med at det er en overveiende sannsynlighet for at det skjer?

– Rapporten er ikke nok til å si at det er et fastslått faktum. Vi har ikke eksportert våpen til dette krigsområdet, men til land som har allianser utenfor sitt eget territorium.

LES OGSÅ:

Tiden løper ut for barn i Jemen

Kommentar: Kan lille Norge gjøre noe i sikkerhetsrådet?

Krigsforbrytere blir avslørt – ber Norge presse på for krigstribunal

---

Krigen i Jemen:

  • En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen.
  • De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken.
  • I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering.
  • Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 20.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.
  • Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter