Politikk

Frp etterlyste klimaregnskap - nå får de svar

BUDSJETTENIGHET: Regjeringen må finne ut av hvor mye penger de bruker på klimatiltak hvert år etter Frp-gjennomslag. – Vil endre norsk klimadebatt, tror Jon Georg Dale.

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober skrøt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) av milliardøkning i klimabevilgninger. Samtidig kunne han ikke svare på hvor store summer som går til å kutte utslipp totalt. For regjeringen har ikke, og har aldri hatt, en samlet oversikt over hvor mye penger de bruker på å kutte klimagassutslipp eller hva effekten av hvert enkelt tiltak er.

Frp kritiserte regjeringens manglende oversikt, og varslet at de vil følge opp saken tett. Nå har partiet fått gjennomslag i budsjettforhandlingene.

– Når regjeringen ikke har oversikt over kostnader og effektene av ulike klimatiltak, er det umulig å føre god klimapolitikk. Nå har vi fått på plass et forslag som sier at regjeringen skal komme tilbake med en oversikt i revidert nasjonalbudsjett 2021, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til Vårt Land.

Endrer debatten

Dale mener en slik oversikt allerede kommer på overtid, og sier gjennomslaget var viktig for Frp i høstens budsjettforhandlinger.

– Det setter Stortinget i en helt annen posisjon til å velge tiltak som både gir effektive utslippskutt, men også bidrar til å beskytte og skape arbeidsplasser i Norge, sier Frp-politikeren.

Han mener at dagens manglende oversikt har gjort at Stortinget har gjennomført klimatiltak i blinde.

– Jeg er sikker på at dette vil endre norsk klimadebatt. Nå føres debatten i altfor stor grad av følelser hvor det å mene godt veier tyngre enn det å gjøre rett. Med fakta på plass blir det enklere å velge de rette klimatiltakene og ikke sløse med skattebetalernes penger.

Tidligere svar

Grunnen til at regjeringen per i dag ikke har noen oversikt over effekten av klimatiltak og hvor mye penger de bruker til å kutte utslipp, er fordi de ikke har laget en eksakt definisjon eller avgrensning for hva som faktisk er en klima- og miljøbevilgning.

Regjeringen har satt ned et Teknisk beregningsutvalg for klima som skal foreslå metoder for utregning av klimaeffekter av statsbudsjettet. Utvalget skal etter planen ferdigstille sitt arbeid først i 2023. Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale har tidligere kalt denne tidshorisonten for «noe av det galeste jeg har vært borti på lenge».

Partiets gjennomslag innebærer at regjeringen skal gi en så god oversikt som de klarer av hvert enkelt klimatiltak mål i kroner allerede neste år, selv om utvalget ikke er ferdig med arbeidet sitt før 2023.

---

Frps gjennomslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 legge frem en oversikt over alle tiltak i budsjettet som har reduksjon av klimagassutslipp som hovedbegrunnelse, og så langt det er mulig en oversikt over effekten av hvert enkelt tiltak målt i kroner per tonn reduksjon eller økt binding, samt redegjøre for status for arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for klima», heter det i et dokument om budsjettenigheten mellom regjeringen og Frp.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk