Klima

Regjeringen vet ikke hvor mye penger de bruker på klimatiltak

Regjeringen skryter av milliardøkning i klimabevilgninger, men har ikke oversikt over hvor store summer som går til å kutte utslipp.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kunne denne uken skryte av rekordmye penger til klima i 2021. Regjeringen foreslår å øke bevilgninger til klimatiltak med 11,2 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

Ukjent totalbeløp

Men regjeringen har ikke, og har aldri hatt, en samlet oversikt over hvor mye penger de bruker på å kutte klimagassutslipp. Det er fordi de ikke har laget en eksakt definisjon eller avgrensning for hva som faktisk er en klima- og miljøbevilgning.

Derfor vet ingen nøyaktig hvor store summer som går til å kutte utslipp i Norge.

– Den totale summen av satsinger og poster på statsbudsjettet innenfor ulike departementer som kan gi klimaeffekter, har vi ikke i dag. Det er ikke alltid like klart hvor stor andel av bevilgninger til for eksempel forskning, samferdsel og landbruksformål som har tydelige klimaeffekter, og hvordan dette skal beregnes, sier klima- og miljøminister Rotevatn.

BAKGRUNN: Rotevatn jubler over klimamilliarder – naturvernere fortviler

Forklarer økningen med kjente satsinger

– Hvis dere ikke vet hvor mye penger dere bruker, hvordan kan dere da si at klimabevilgningene øker med 11,2 milliarder kroner neste år?

– Økningen til klima- og miljøsatsingen i statsbudsjettet innbefatter blant annet CO2-fangst og lagring, jernbaneinvesteringer, kollektivtrafikk og økninger i Klima- og miljødepartementets budsjett. Dette er satsinger som er lette å tallfeste, som vi vet gir klimaeffekter. Når vi sier at økningen er på 11,2 milliarder kroner i 2021-budsjettet, så er det fordi vi foreslår å bruke 11,2 milliarder mer på disse klima- og miljøtiltakene neste år enn vi gjør i år, sier statsråden.

Klima- og miljødepartementet har startet et prosjekt som har som mål å få bedre oversikt over helheten i norsk klima-pengebruk.

LES OGSÅ:

Stadig flere motorveier bygges gjennom vernet natur

Ny E6 kjører over fredet natur

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima