Politikk

Frp anklager Høie for å trenere bioteknologi-liberalisering

I dag kommer Helsedirektoratets anbefalinger om hvordan tidlig ultralyd og NIPT-test best kan innføres. Men Frp er allerede i tottene på Bent Høie.

– Bent Høie driver med bevisst trenering av et vedtak som han er uenig i, sier Åshild Bruun-Gundersen til Vårt Land.

Tonen spisser seg til mellom Fremskrittspartiet og regjeringen om oppfølgingen av de historiske liberaliseringene i bioteknologiloven, som Stortinget vedtok i vår.

Reagerer på at regjeringen ikke har satt av penger

Frps helsetalskvinne reagerer på at regjeringen verken har satt av penger til innføring av offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller NIPT-test i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 (se faktaboks).

Derfor krever Frp 250 millioner til formålet i budsjettforhandlingene med regjeringen. Det var TV2 som først omtalte kravet og anklagen om trenering.

– Tilbud om tidlig ultralyd og NIPT skal innføres fra 1. januar 2021. Dette er for viktig for norske kvinner og par, som står i en vanskelig situasjon. De skal slippe å gå i ukevis med vonde bekymringer, sier Bruun-Gundersen til Vårt Land.

Stortingsflertallet som vedtok lovendringene i vår satt tidsfrister tilpasset hvor tidkrevende de var, forklarer hun.

– De aller fleste lovvedtak ble iverksatt 1. juli, men vedtak som krevde mer tilrettelegging og fikk budsjettmessige konsekvenser fikk en tidsfrist til 1. januar 2021, sier Frp-profilen.

Vårt Land ba sent i går ettermiddag politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet om et svar på kritikken om trenering, men har foreløpig ikke fått svar. Slik svarte statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i TV2 tidligere denne måneden:

– Vi advarte Stortinget mot forslaget, men opposisjonen vedtok endringene uten at de var utredet.

Høie varsler nytt forslag til Stortinget

Nylig økte Bruun-Gundersen presset på helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ytterligere. I et skriftlig spørsmål krever hun svar på når private aktører skal få lov til å tilby NIPT-testen.

Nå har Høie svart. Før Helsedirektoratet kan rulle ut en godkjenningsordning for private tilbydere «må det tas stilling til hvilke faglige krav som skal stilles», er budskapet fra statsråden.

Onsdag 18. november legger Helsedirektoratet fram sin utredning om hvordan tidlig ultralyd og NIPT-test best kan innføres. Der kommer også «en tilleggsutredning om de budsjettmessige konsekvensene av forslagene i utredningen», skriver Høie.

Vårt Land har spurt departementet om hvorfor regjeringen ikke har øremerket penger til tidlig ultralyd og NIPT i sitt budsjettforslag.

Vi har også spurt om disse nye ordingene vil være på plass innen 1. januar 2021, samt om godkjenning av private aktører kan starte opp før det, slik blant annet Ap har etterlyst tidligere.

– Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag om hvordan Stortingets anmodningsvedtak kan gjennomføres, svarer statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i en e-post til Vårt Land.

Kan i ytterste fall bety forsinket innføring

Det kan i ytterste fall bety at regjeringen vil forankre i Stortinget hvordan både tidlig ultralyd, NIPT-test og godkjenning av private NIPT-tilbydere skal innføres.

I så fall betyr det en ny runde med behandling i Helse- og omsorgskomiteen og debatt i stortingssalen. Da kan det spøke for å 1. januar 2021.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke ønsker foreløpig ikke å utdype hvilke implikasjoner et slikt forslag vil ha for når de nye ordningene kan innføres.

Åshild Bruun-Gundersen og Frp mener uansett at Helsedirektoratet bør kunne begynne å godkjenne private NIPT-tilbydere raskt etter at utredningen er lagt fram i dag.

– Det bør ikke være tidkrevende, sier hun.

Helsetalskvinnen mener i utgangspunktet at regjeringen ikke trenger å forankre innføringen i Stortinget med et nytt forslag:

– Før sommeren satt vi kriteriene. Metodevurdering for fosterdiagnostikk har regjeringen egentlig mandat til å håndtere nå. Høie bør skjønne oppgaven og gjøre flertallets vilje. Jeg har forventninger om at de vil klargjøre hvordan det skal gjennomføres i dag, sier Bruun-Gundersen.

Hun tar forbehold om at hun ikke er kjent med hva Helsedirektoratet vil anbefale i dag.

Mener bruk av private vil gi fortgang

Frykter du at varselet om at regjeringen vil fremme et nytt forslag i Stortinget bærer bud om at de offentlige tilbudene ikke innføres like raskt som de private?

– Ja, og derfor gjorde vi en grundig jobb med bioteknologiloven, for å unngå at regjeringen skal få mulighet til trenering. Samtidig skal offentlig tilbud om NIPT kun gis en begrenset gruppe gravide. Det bør ikke være vanskelig å få på plass, særlig ikke når private får anledning til å etablere tilbudet, svarer Bruun-Gundersen.

Hun erkjenner at offentlig tilbud om tidlig ultralyd «er et kapasitetsspørsmål», men mener det er kapasitet i det private allerede.

– I dag kjøper de aller fleste kvinner dette fra private. Det offentlige kan inngå samarbeid med dem, sier Frp-politikeren.

I vår erkjente stortingsflertallet bestående av Ap, Frp og SV at en del av vedtakene ville «innebære å bygge opp nye tilbud i Norge». Samtidig uttrykte de en forventning ved å be regjeringen om å «innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i bioteknologiloven i statsbudsjett for 2021».

I et brev til Helse- og omsorgskomiteen pekte Bent Høie på at «en rekke av forslagene som nå får flertall vil kreve betydelig arbeid i etterkant og kan tidligst iverksettes fra 1.1.2021»

Les også: 

• Han gikk glipp av sønnens fødsel fordi han satt i korona-karantene. Nå har det skapt et sår mellom de nybakte foreldrene

NRK gjør det umulig å forsvare seg

Kvinnene erfarer at de har blitt kalt til prestetjeneste – det er det ikke alle som er enige i

---

Dette er liberaliseringene i bioteknologiloven

  • Dette er de nye ordningene som det er snakk om:
  • • Fosterdiagnostikk skal tilbys alle gravide som har fylt 35 år ved termin. I dag må kvinnen ha fylt 38 år. Det er i praksis snakk om tidlig ultralyd. Dette tilbys også kvinner som av andre grunner har risikosvangerskap.
  • • Non-invasiv prenatal test (NIPT) skal tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder.
  • • Siden NIPT nå blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner skal også private kunne tilby testen.
  • Regjeringen har vist til at endringene må gjennomføres på en faglig forsvarlig måte.
  • I juni fikk Helsedirektoratet frist til 1. november med å utrede innføring av utvidet tilbud om tidlig ultralyd til alle og flere forhold knyttet til innføringen av NIPT:
  • • Hvordan testen skal innføres i den offentlige helsetjenesten.
  • • Behovet for ekstra helsepersonell, lokaler og utstyr.
  • • Når i svangerskapet NIPT-testen bør tas.
  • • Etableringen av et system for å godkjenne private aktører som tilbyr testen.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk