Politikk

SVs programkomité vil ha ny abortlov og fjerne nemndene

Går enstemmig inn for en ny abortlov, som gir kvinnen siste ord ut 22. svangerskapsuke.

– Abortloven er et over 40 år gammelt kompromiss. Det kompromisset er sagt opp av regjeringen, sier Kirsti Bergstø til Vårt Land.

Onsdag legger nestlederen i SV fram utkastet til nytt arbeidsprogram, som hun har ledet arbeidet med. En enstemmig programkomité går inn for å:

• Erstatte dagens abortlov med én ny «der kvinnen sin rett til selvbestemt abort skal styrkes og utvides».

• Avskaffe abortnemndene og gi kvinnen siste ordet – «enten det er selvbestemt abort eller senabort etter abortlovens kriterium». Nemndene vil SV erstatte med «tilbud om en rådgivende tjeneste».

– KrF har satt abortloven i spill

Forslaget innebærer at kvinnen vil få siste ord ut 22. svangerskapsuke, bekrefter Bergstø.

Avgjørelsen faller på landsmøtet neste år.

– KrF har satt abortloven i spill ved å gå så hardt ut som de har gjort. Kvinners reproduktive rettigheter har blitt politisert på en helt ny måte i Norge. Da er det viktig å gi et tydelig alternativ. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp skal styrkes og ikke svekkes, sier SV-toppen.

Det utløste store protester fra kvinnebevegelsen og opposisjonen da Erna Solberg åpnet for å forhandle om abortloven under KrFs retningsstrid i 2018. Og at KrF i regjering fikk gjennomslag for å forby selvbestemt tvillingabort.

LES OGSÅ: Fosterdrap, tvangsføding, mørkemenn og strikkepinner. Er det egentlig rom for nyanser i abortdebatten?

Flere partier utfordrer abortloven

Krefter i flere partier har svart med å utfordre dagens lov, som setter grensen for selvbestemt abort ved utgangen av uke tolv:

• Ap: Flertallet i programkomiteen vil utrede et alternativ til abortnemndene mellom uke tolv og 18. Mindretallet vil fjerne nemndene helt. Det kan bli ny abortstrid på landsmøtet neste år. På landsmøtet i 2019 måtte Jonas Gahr Støre legge partiledertyngden inn for å stanse et benkeforslag om å fjerne nemndene til uke 18.

• Venstre: Går i sitt ferske prinsipprogram inn for å «utvide kvinners rett til selvbestemt abort». Det kan bety forslag om selvbestemmelse til uke 18 i nytt arbeidsprogram, ifølge programkomitéleder Iselin Nybø.

Rødt: Går i sitt nye program inn for å fjerne nemndene og gi kvinnen siste ord ut uke 22.

Kvinner som søker senabort skal få rådgivning

Dagens grense for senabort går i uke 22. Etter det regnes fosteret som levedyktig og abort er dermed forbudt, med mindre det er fare for kvinnens liv. I dag har en abortnemnd det avgjørende ordet mellom etter uke 12 og ut uke 22.

Kvinner som søker senabort skal ikke overlates til seg selv med SVs forslag, understreker Bergstø. Nemndene skal erstattes med et tilbud om «en rådgivende tjeneste bygget på medisinsk og psykologisk kompetanse».

Kirsti Bergstø, SV

Nestleder Kirsti Bergstø har ledet arbeidet med SVs utkast til nytt arbeidsprogram. Programmet vedtas på landsmøtet i 2021.

Den må ha samme faglige tyngde som nemndene, men vil ikke være obligatorisk, ifølge SV-nestlederen.

– Nei, men er du i en situasjon der det er aktuelt, vil du være i kontinuerlig kontakt med helsepersonell for å søke råd. Senaborter er ofte krevende avgjørelser i sammensatte livssituasjoner. Svært få tar senabort i dag og aborttallene er lave i Norge. De som velger å avbryte svangerskapet, gjør det mye tidligere enn før, sier hun.

Bergstø viser også til at det ifølge Folkehelseinstituttet var både historisk lave aborttall i 2019 og færre senaborter.

SV går ikke inn for å endre dagens kriterier for å få innvilget senabort i en ny abortlov, understreker Bergstø.

– Noen kriterier i dagens lov kan være åpne for tolkning. Dere vil at kvinnen skal gjøre den tolkningen?

– Ja, men skal du søke abort sent i svangerskapet, er det mange helseinstanser du må gjennom. Du må søke og kriterier må være oppfylt. Kvinnen skal få faglig veiledning, men det skal være hennes valg til sist, svarer hun.

«Åpen tilnærming» til ny abortlov

Forslaget fra programkomiteen mener Bergstø ikke er en liberalisering men en konkretisering av gjeldende arbeidsprogram.

Der går SV inn for «selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» og slår kort fast at de vil fjerne nemndene.

Forslaget har «en åpen tilnærming» til hvordan en ny abortlov kan bli seende ut, mener Bergstø. Det fastslår for eksempel ikke når grensen for selvbestemt abort bør gå, kun at den skal utvides.

– Praksis til nemndene er å innvilge aborter til uke 16. De aller fleste innvilges også etter det. Husk at 96 prosent av alle aborter gjennomføres før uke 12. Når en ny lov skal lages, er det viktig at fagmiljøer er med. For dette er ikke bare politiske spørsmål, noen ting er også faglige vurderinger, sier SV-toppen.

Tror på gjennomslag i rødgrønn regjering

Hun tror SV kan komme et stykke på vei med en slik politikk i en eventuell ny rødgrønn regjering – også med et mer konservativt Senterparti på laget.

– Ja. Jeg tror rettighetene KrF og regjeringen har satt i spill vil bli møtt med en motreaksjon. Jeg tror det er mulig å finne løsninger.

LES OGSÅ:

I januar startet SV abortslaget i Stortinget. Flere partier er i bevegelse

Arbeiderpartiet er det duket for ny abortstrid på landsmøtet i 2021

Rødt på maktjakt vil snu abortpolitikk: La kvinnen bestemme til uke 22

---

Nytt abortforslag

  • Dette foreslår en enstemmig programkomité i SV:
  • «Jobbe for ei ny og betre abortlov der kvinna sin rett til sjølvbestemt abort skal styrkast og utvidast».
  • «Avskaffe abortnemdene. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium. Nemdene må erstattast med tilbud om ei rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støtter kvinna i hennar situasjon der kvinna skal ha det avgjerende ordet».

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk