Politikk

Hindunasjonalismen vokser fram

Tirsdag er den største av Indias sju valgdager. Nåværende statsminister Narendra Modi anklages for å fremme en splittende ideologi i et av verdens mest flerkulturelle land.

Verdens største valg tar intet mindre enn 38 dager. Indiske velgere stemmer i sju ulike bolker, for å velge 543 representanter til nasjonalforsamlingen Lok Sabha. Selv om landet der det snakkes nesten 800 ulike språk har et utall ulike partier og allianser, er det kun to regjeringsalternativer: det hindunasjonalistiske BJP har sittet ved makten ved statsminister Narendra Modi siden 2014. Motstanderen er det mer venstreorienterte (INC), ledet av Rahul Gandhi – barnebarnet til Indira Gandhi.

Sekularisme mot Hindutva

Der statsminister Modi vant valget i 2014 med løfter om økonomisk framgang, stiller han i år med en ivrig nasjonalistisk plattform. Tradisjonelt har Indias identitet vært en sekulær, pluralistisk stat. Modi er på sin side tidligere tilhenger av den såkalte Hindutva-ideologien, som ønsker at hinduismen skal prege det indiske samfunnet. Det har gjort livet vanskeligere for Indias drøyt 250 millioner ikke-hinduer.

– Det var ikke perfekt harmoni mellom de ulike trosretningene før 2014 heller. Men siden da har Modi legitimert Hindutva-ideologien, og blant annet satt folk som fremmer ideologien inn i sentrale jobber, sier Eviane Chang Leidig, som forsker på indisk politikk ved Senteret for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Hinduisme fremmes som den ekte kulturen

Lars Tore Flåten, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, tror en del av hindunasjonalismen ville vokst fram uten politisk hjelp, selv om gjennomslaget ikke ville blitt like stort uten BJP ved makten.

– Det er jo hinduflertall i India, og vi ser at internasjonalt er hinduismen det som fremmes som Indias ekte kultur. En del av nasjonalismen vokser fram naturlig, uavhengig av politikk, sier han.

LES MER: Vestens spøkelse hjemsøker India

Også opposisjonen fokuserer på hinduisme

Blant annet har India vært plaget de siste årene med en rekke angrep mot folk som håndterer storfe. Kua er et hellig dyr i hinduismen, men andre grupper i India håndterer dyra som en del av landbruket. Såkalte «cow vigilantes» angriper blant annet folk som transporterer kuer til slakt.

– I tillegg har man endret skolepensum for å fremme Hindutva-ideologiens historiesyn, fremmet identitetspolitisk konflikt på universiteter, og man krever bruk av hindi over andre, lokale språk, sier Leidig.

De siste årene har det også stått dårlig til med pressefriheten. Journalister som utfordrer Hindutva-ideologien blir sensurert under den såkalte nasjonale sikkerhetsloven.

– Det som også er interessant, er at INC har tonet ned sin sekulære profil. Rahul Gandhi framhever nå at han er stolt hindu, sier Leidig.

Fremmer idealisert historie

Hindunasjonalisme fremmer en idealisert hindusivilisasjon fra tiden før India ble inntatt av muslimske herskere, rundt 1000-tallet.

– Historiesynet er veldig viktig. Det fremmer India før muslimene kom som et veldig avansert og tolerant samfunn, sentrert rundt hinduisme, sier Flåten.

LES MER: Vil gjøre India hinduistisk

Leidig tror noe av Hindutvas framvekst handler om at det indiske samfunnet er i rask og dramatisk endring.

– Man har en middelklasse som vokser fram og India blir promotert som et sentrum for høyteknologisk industri. Hindutva tilbyr en form for identitet i et land som forandrer seg.

Modi holder avstand

Modi selv prøver nå å holde avstand til ekstreme hindubevegelser, tross at han tidligere var en framtredende figur i den viktige organisasjonen RSS.

– Når det dukker opp kontroversielle spørsmål rundt Hindutva, holder han en lav profil. Han brukte definitivt Hindutva-bølgen for å komme til makten, men nå foretrekker han at det apparatet opererer uavhengig av ham, mener Leidig.

Flåten forteller at organisasjoner som RSS får friere spillerom når BJP sitter ved makta.

– Det er en tydelig arbeidsdeling. Jeg tror Modi er bevisst på at Hindutva-agendaen føres av disse organisasjonene, så han selv kan framstå mer moderat, sier han.

Kristne angripes

Muslimer er det mest synlige målet for Hindutva-ekstremister. Men også kristne er blitt utsatt for mer vold enn tidligere.

– Hindutva-bevegelsen retter sitt søkelys mot såkalt «tvunget konvertering». Det er veldig banalt, men poenget er at kristne visstnok tvinger hinduer til å konvertere til deres tro. På motsatt side blir andre troende utsatt for forsøk på å «konvertere dem tilbake» til hinduismen, sier Leidig.

LES MER: Arrestert for å synge julesanger

Flåten forteller at det er et skille mellom religioner som oppsto i India, og religioner som har kommet utenfra.

– Sikhisme, jainisme og andre religioner ses på som grener av hinduisme. Hindutvas grunnlegger, Savarkar, skrev at for hinduer er India både hjemland og hellig land. Det er det jo ikke for muslimer og kristne.

Hinduer i utlandet viktige

Hinduer i den indiske diasporaen spiller en viktig rolle for Modi.

– Medlemmer av diasporaen gjør mye for å globalisere Hindutva, og er også viktige økonomiske støttespillere for Modi og andre. Samtidig er det mange i diasporaen som jobber for å sette lys på overgrep som er begått under hans regjering, sier Leidig.

– Det er sterke Hindutva-bevegelser i diasporaen, særlig i USA. Blant annet har de protestert voldsomt mot skolebøker i California, fordi de mener de kommer med vranglære om hinduismen, sier Flåten.

Leidig tror ikke Vesten ser på det som i deres interesse å legge for mye søkelys på religiøse overgrep i India.

– Det er blitt mer oppmerksomhet rundt problemet, men jeg tror ikke vestlige land vil presse Modi for mye. De har et sterkt og godt forhold til ham og India, avslutter hun.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk