Klima

Vindkraft trengs i energimiksen, men må reguleres bedre

Norge gjorde mange uopprettelige inngrep i naturen, da vannkraftutbyggingen startet. Det bør unngås når utbyggingen av vindkraft tar til.

Florø 20200617. 
En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal de reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Da Norge ble en kraftnasjon å regne med, gjennom fornybar energi fra våre mange elver og fossestryk, ble det gjort mange uopprettelige inngrep i naturen. Elver ble demmet opp, områder ble lagt under vann. Etter hvert ble vannkraftutbyggingen mer og bedre regulert, eiendomsforholdene avklart og inntektene kom innbyggerne til gode.

Lovende vindkraftmelding

Det er sjelden strid om vannkraftutbygginger i dag, fordi vi har lært av en historie der det ble gjort mange feil. Når regjeringen fredag la fram sin vindkraftmelding, er det mye som tyder på at de har sett seg tilbake og forstår at dagens utbygging av vindkraft ikke er godt nok regulert. Det har ført til at noen uheldige prosjekter vil bli gjennomført der de nødvendige hensynene til naturen ikke er blitt ivaretatt.

Vindkraft må bli en større del av energimiksen

I verdens energimiks er det fortsatt slik at klima­ødeleggende energi fra olje, gass og kull er svært ­dominerende. Sol, vind, bølger, hydrogen og sirkulær energi fra biobrensel må vokse, hvis ikke kloden skal ødelegges.

Norge har naturlige forutsetninger for å kunne bidra med fornybar energi. Vi har både teknologisk kompetanse, økonomi og en kystlinje og værforhold som gjør vindkraft interessant.

Og selv om dette bidraget aldri vil kunne veie opp for den skaden vi har påført kloden ved å omsette enorme mengder fossil brensel, er det viktig at vi etablerer et system for vindkraftutbygging. For også denne kraftkilden trengs, også her i landet, når fossil energi ytterligere skal utfases.

• LES OGSÅ: Vindkraftutbygginger skaper konflikt. Dette er fire grunner til at det blir bråk.

Skatt og avgift må vurderes

Sårbare naturområder og områder der urfolk har sitt næringsvirke, må få en større beskyttelse enn de har i dag. Regjeringen ilegger ingen nye skatter og avgifter nå, men vil følge med hvordan inntektsstrømmene går i framtiden. Fram til nå har vindkraftutbygging vært risikabelt og investeringskrevende og har vært avhengig av subsidier.

Få aktører har vist interesse. Dette er i ferd med å endre seg. Da må vi sørge for å gi forutsigbare rammebetingelser. Å innføre en naturressursskatt eller en grunnrentebeskatning, slik både olje- og vannkraftnæring har, vil være riktig vei å gå.

Mindre inngripende anlegg

Erfaringene fra vannkraftutbyggingen viste at mindre anlegg som var mindre inngripende, var bedre enn gigantprosjekter som la hele områder under vann. Dette prinsippet bør også vindkraftbransjen følge.

LES FLERE AV VÅRT LANDS LEDERARTIKLER:

Det finnes gode grunner til å velte statuer.

Dagbladets kirkekritikk er full av faktafeil.

Har det gått litt fort i svingene i Filadelfia?

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima