Klima

Gir Frp lite bom-håp

I en uttalelse avviser KrFs storbynettverk i praksis nær alle Frps krav. Men de gir en mikroskopisk forhandlingsåpning.

– Disse punktene legger premissene for hva vi tenker at KrF kan diskutere og ikke i samtalene om bompenger, sier Håkon Pettersen, KrFs finansbyråd i Bergen.

Torsdag 6. juni, dagen etter krisemøtet i Frps landsstyre om bompengeopprøret, troppet en langt mer ukjent forsamling opp på Stortinget.

BERIT AALBORG: «Bompenge-farsen»

Sier i praksis nei

Kristelig Folkepartis storbynettverk var samlet til et lenge planlagt møte.

Der vedtok politikere fra Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø og Kristiansand en uttalelse som til nå ikke har vært omtalt (se faktaboks).

Uttalelsen sier i praksis nei til nær alle bompengekravene som Frps landsstyre ga Siv Jensen beskjed om å forhandle med regjeringspartnerne om.

– Vi var opptatt av at uttalelsen vår skulle tas med inn i de samtalene, sier Pettersen.

LES OGSÅ: By-Venstre til Frp: «Det er komplett umulig»

Slår ring om nullvekstmålet

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, var til stede på møtet.

To av Frps krav får i praksis tvert nei i uttalelsen:

• Nullvekstmålet for biltrafikk i byene står fast, fastslås det. Veksten skal tas ved kollektiv, sykkel og gange som avtalt. Å imøte­komme Frps krav om å endre nullvekstmålet, for eksempel til et nullutslippsmål, kommer ikke på tale, ifølge medlemmer av nettverket.

• Mens Frp vil si nei til veiprising, vil KrFs bypolitikere si ja.

– Vi var tydelige på at Granavolden-plattformen ikke er til forhandling, ikke minst nullvekstmålet, sier Pettersen.

GEIR OVE FONN: «Tiddelibom og hutte meg tu»

Gir en liten forhandlingsåpning

KrFs storbynettverk gir imidlertid en ørliten forhandlingsåpning på et sentralt punkt for Frp – å kutte kostnader i
eksisterende bypakker.

Nettverket vil nemlig «sørge for at reduserte kostnader i prosjekt skal komme byområdene til gode ved at staten opprettholder vedtatte bevilgninger».

– Med det mener vi at dersom det er mulig å nedjustere pakkene noe, så må staten opprettholde sin bevilgning, sier Pettersen.

Poenget er: Hvis KrF tvinges til å forhandle om å redusere kostnadene noe i enkelte prosjekter, må innsparingene komme kommunene til gode.

Dermed vil statens andel øke, slik nettverket ønsker, men uten at staten må bevilge mer penger.

Dette er i praksis en avvisning av Frps krav om økt lokal finansiering av bypakkene. Men det åpner for å kutte litt i kostnadene til bypakkene hvis situasjonen tvinger regjeringspartiene til det.

LES OGSÅ: Frps krisemøte har talt - ypper til tøff strid med Venstre og KrF

Reduksjon i bompenger

I så tilfelle åpner storbypolitikere Vårt Land har snakket med for å bruke deler av pengene man sparer på å redusere bompengenivået noe.

– Dette er et forsøk på å
komme Frp litt i møte, sier Espen
Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo KrF.

Håkon Pettersen og andre Vårt Land har snakket med ser det derimot som en nødløsning:

– Hvis det kommer til forhandlinger om dette, kan bompengene reduseres noe på denne måten.

LES OGSÅ: Analyse: Derfor øker frykten i KrF og Venstre for at Frp forbereder brud

Stort forbehold

Denne mikroskopiske åpningen kommer derimot med et stort forbehold, mener Pettersen og Solveig Ege Tengesdal, KrFs fylkesordfører i Rogaland.

– Eventuelle samtaler om
volum i pakkene skal ikke
ramme kollektiv, sykkel og gange.
Summen av uttalelsen er at satsingen på de tre må fortsette, sier Pettersen.

– Skal vi sannsynliggjøre at vi kan nå nullvekstmålet, må kollektiv, sykkel og gange skjermes, sier Tengesdal.

Det betyr at eventuelle kutt i bypakkene må tas i veiprosjekter. Det vil smerte bilpartiet Frp.

Espen Andreas Hasle i Oslo har derimot en litt annen oppfatning. Han mener det også
 åpner for å redusere kostnader i kollektivprosjekter noe.

– Men en slik reduksjon må ikke gå på bekostning av storsatsningen på kollektiv, sykkel og gange. Oslo KrF går til valg på at Oslo skal være en nullutslippsby innen 2030. Da må veksten i trafikken tas med gange, sykkel og kollektiv, sier han.

LES OGSÅ: Samarbeidspartiene sterkt kritiske til Frp-ultimatum

Samtalene drar ut

Etter det Vårt Land forstår kan resultat av sam­talene mellom parttoppene i regjeringen la vente på seg og først være klart rundt månedsskiftet.

De steile frontene mellom Frp og de andre partiene – særlig Venstre – gjør samtalene svært krevende.

---

Her er uttalelsen

  • «KrFs Storbynettverk uttaler at Paris-avtalen, klimaforliket og bærekraftsmålene ligger til grunn for videre utvikling av by­områdene og vil derfor:
  • Erstatte dagens bompengesystem med en mer rettferdig form for bruker­betaling av vei, som fortsatt vil redusere kø, vei­belastning, miljø- og klimaforurensing i storbyene
  • Sikre at viktige klima­vennlige infrastruktur­prosjekter i byene i hoved-sak finansieres av staten gjennom Nasjonal transportplan.
  • Sørge for at reduserte kostnader i prosjekt skal komme byområdene til gode ved at staten opprettholder vedtatte bevilgninger.
  • Stå fast ved at vekst i persontransport skal skje gjennom kollektiv- sykkel og gange, og nullvekst­målene for personbil­trafikken står derfor fast».

---

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Klima