Nyheter

Flere Sp-folk i tenkeboksen om ny abortgrense

STRIDSSAK: Helseminister Ingvild Kjerkols nye abortlov kan bli berget av blå stemmer. Men både i Ap og Sp sliter flere med å lande eget syn, viser Vårt Land-kartlegging.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forbereder nå ny abortlov i hurtigfart. Overfor Vårt Land forrige uke ville hun slett ikke utelukke vedtak i Stortinget allerede før sommeren.

Vil regjeringens forslag sikre seg stemmene til en historisk ny lov, som utvider abortgrensen til 18 uker? Avstemningen er lenge spådd å bli en thriller.

Vårt Land har gjennomgått presseoppslag, sjekket med representanter og gjennomgått hva stortingskandidater selv lovet velgerne før valget. Vi bringer den store oversikten – så langt.

Noe er nytt – også fra regjeringspartiene selv:

  • I et Sp som lovet å beholde dagens 12-ukers grense går representanter runder med seg selv: Flere vurderer å stemme ja til 18 uker.
  • I Ap har flere representanter kvaler rundt Kjerkols abort-utvidelse.

Kamp om fem viktige stemmer. Men noe rører seg i Sp

Et lovforslag fra regjeringen trenger 85 stemmer i Stortinget for å bli vedtatt. Hvis partiene som har lovet velgerne å utvide grensen – Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG – stemmer samlet, trengs det fem avhoppere fra andre partier: Høyre, Frp eller Sp.

Senterpartiet kommer ventelig til å fristille alle sine under avstemningen i Stortinget. Og flere medier har alt listet opp mulige fristilte Frp-ere som kan ventes å støtte Kjerkols lov.

Men kan nettopp avhopp fra Sp gjøre at regjeringen fikser saken selv?

– Poenget mitt er å få avviklet dagens abortnemnder. Vi får se hva regjeringen legger frem. Så jeg er i tenkeboksen om uketall, sier eksempelvis Sp-representant Alexander Øren Heen fra Sogn og Fjordane, til Vårt Land.

Han er ikke alene. Men hvor sterkt står egentlig en 18-ukers grense i Aps egen stortingsleir? Og går Sp i flokk når avstemningen kommer?

Kartleggingen Vårt Land har gjort, viser at én Sp-representant i utgangspunktet vil stemme for uke 18, samtidig som fem Sp-folk er i tenkeboksen.

Finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets landsstyremøte.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Jeg er i tankeprosess og vil gå en runde»

Vårt Land har sjekket svar Ap- og Sp-representanter ga i 2021 da VG i avisens valgomat stilte spørsmålet: «Vi bør utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens grense, som er uke 12 i svangerskapet».

I Sp var Åslaug Sem-Jacobsen en som var «litt enig». Hun bekrefter nå overfor Vårt Land at hun i utgangspunktet vil stemme for 18-ukers grense.

Blant dagens 28 representanter unnlot tre å svare i VGs valgomat. Og fem fra Sp sa seg ikke helt skråsikre. De oppga at de bare var «litt uenig» i å utvide grensen.

Østfolds Ole André Myhrvold (Sp) er i tenkeboksen:

– Å utvide til 18 uker er å gå litt langt. Men jeg er i tankeprosess og vil gå en runde med fylkesstyret om spørsmålet, sier han.

Sp lovet velgerne dagens grense. Men fristilling er tradisjon

Flere representanter poengterer overfor Vårt Land at Sps tradisjon med fristilling i verdisaker gjør det helt lov å følge samvittigheten under abortvoteringen i Stortinget.

– Jeg vil vente på lovforslaget, og vil ikke ta stilling før det foreligger. Jeg kan stemme fritt i denne saken, sier Møre og Romsdal-representant Geir Inge Lien.

Margrethe Haarr på Hedmarks-benken til Senterpartiet sier:

– I utgangspunktet er jeg positiv til å fjerne nemndene. Jeg tenker dette er noe foreldrene kan ta en beslutning på selv. Før jeg konkluderer på om jeg vil stemme for å heve abortgrensen, vil jeg se hva regjeringen legger frem.

Også Else Marie Rødby fra Akershus sier hun ikke har bestemt seg for hvordan hun vil stemme i saken.

I TENKEBOKSEN: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sier at hun i utgangspunktet vil stemme for en 18-ukers abortgrense. Fem andre Sp-folk er i tenkeboksen, fra øverst til høyre: Margrethe Harr, Åslaug Sem-Jacobsen, Ole André Myhrvold, Alexander Øren Heen, Else Marie Rødby og Geir Inge Lien.

Ap-veteran med kvaler. Dagens lov «har vært en svært god lov»

Vårt Land har kontaktet ti Ap-folk som har markert tvil til om de vil utvide abortgrensen. Seks har svart, fem sier de vil stemme for en utvidet abortgrense. Flere forteller at saken er vanskelig.

Blant dem: Ap-veteran Sverre Myrli.

– I utgangspunktet hadde jeg håpet at vi kunne beholde loven som den er. Det har vært en svært god lov, sier han.

Myrli har fartstid på Stortinget tilbake til 1997. Han svarer ikke på Vårt Lands spørsmål om han vil stemme mot en utvidelse av abortgrensen.

– Nå må vi først se hva regjeringen legger fram, og så får vi komme tilbake til det spørsmålet. Så har vi selvsagt et partiprogram å forholde oss til, men på dette punktet er programmet ganske så «ullent».

I 2021 vedtok Aps landsmøte at partiet vil fjerne «nemndsystemet mellom uke 12 og uke 18», sikre kvinnens selvbestemmelse og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk hjelp.

Hurdal 20211007. 
Sverre Myrli (AP) fortsetter arbeidet med å få på plass en regjeringsplattform på Hurdalsjøen Hotel torsdag.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere Ap-folk i tvil. Men de følger partilinja

May Britt Lagesen (Ap) fra Nord-Trøndelag var i 2021 «helt uenig» i en abortutviding. Nå varsler hun støtte til utvidet grense.

– Jeg synes det er krevende å åpne for fri abort til uke 18, sier Lagesen til Vårt Land.

Hun sier at hun vil ta opp sitt syn i partiet men «selvfølgelig» vil forholde seg til landsmøtevedtaket når hun stemmer i Stortinget.

En annen Ap-politiker som var «helt uenig» i VGs valgomat før valget, Runar Sjåstad fra Finnmark. Nå vil han stemme for Kjerkols ventede forslag.

– Det at så mange unge og godt voksne kvinner har stått fram med sine erfaringer fra abortnemnd gjør at det er vanskelig for meg som en halvgammel gubbe å skulle stemme mot, sier han.

– Jeg har tvilt meg fram til det. Jeg har vært skeptisk men vi har fått ny kunnskap, sier Sjåstad.

I utgangspunktet hadde jeg håpet at vi kunne beholde loven som den er. Det har vært en svært god lov.

—  Ap-representant Sverre Myrli

I 2021: En av tre hos Ap gav ikke klar støtte til utvidelse

I 2022 kartla Vårt Land hva stortingspolitikere hadde svart på VGs valgomats spørsmål om abort. Gjennomgangen viste at nesten en av tre Ap-folk ikke gav en entydig støtte til en utvidelse av abortgrensen.

Blant dem var i Tellef Inge Mørland fra Aust-Agder, Per Vidar Kjølmoen fra Møre og Romsdal og Linda Monsen Merkesdal fra Hordaland.

De tre sier nå til Vårt Land at de vil stemme for en utviding.

Ap-kvinne og tidligere nestleder i Kristne Arbeidere, Tove Elise Madland, fortalte Vårt Land i desember at hun har endret syn og nå støtter uke 18 som grense.

Oslo 20230216. 
May Britt Lagesen (Ap) ankommer middagen på Vippa etter sentralbanksjefens årstale.
Foto: Hanna Johre / NTB

Listhaug slo døren igjen. Men i Frp kan Kjerkol hente stemmer

I påskeuken rykket Frp-leder Sylvi Listhaug, nestleder Hans Andreas Limi og helsetalsmann Bård Hoksrud ut i TV2 med oppfordring om å vrake Abortutvalgets forslag om 18-ukers grense. Men Frp har lang tradisjon for å fristille representantene i et slikt spørsmål.

En fredag tidlig i februar brakte både Aftenposten og VG samme dag artikler om at nettopp et knippe representanter fra Frp kunne gi en ny abortlov flertall.

  • Overfor VG bekrefter Himanshu Gulati, Sivert Bjørnstad at de vil stemme for 18-ukers grense.
  • Terje Halleland «ser ikke bort fra» at han kan stemme for 18 uker.
  • Ifølge Aftenposten heller både Bengt Rune Strifeldt og Roy Steffensen mot å stemme for å utvide abortgrensen. Men de har ikke konkludert.
Oslo 20211118. 
Morten Wold (Frp) på vei gjennom korridoren på Stortinget til møte med stortingspresidenten og de parlamentariske ledere i Stortinget om pendlersaken.
Foto: Torstein Bøe / NTB

Frp-profil kan fremme kompromiss: Mellomveien uke 14

For tre år siden tok Frps Morten Wold til orde for utvidelse av selvbestemt grense til uke 14.

– Mitt standpunkt er fortsatt en mellomløsning, og jeg kan komme til å fremme forslag om dette i Stortinget når saken behandles. Å utvide til uke 18 er å gå vel langt, så her har jeg ikke konkludert, sier han.

Våren 2022 stemte Stortinget over et Venstre-forslag om 18-ukers grense. Ifølge voteringsutskriften stemte partiveteran Carl I. Hagen for. Nå sier han til Vårt Land at han vil lese forslaget først.

Frps Silje Hjemdal påpeker overfor Vårt Land at hun ikke har landet syn.

Fristilling i Høyre? Den saken tar partiet helt til slutt

Men hva vil det største opposisjonspartiet, Høyre, gjøre? Derfra vil det drøye nærmest helt til slutt om partiet skulle la enkeltrepresentanter stemme fritt.

– Det er noe av det siste vi vil ta stilling til, sies det fra topphold i partiet.

Vårt Land har over tid sjekket med enkeltrepresentanter i partiet. Omkvedet er at dagens 12-ukers grense har stor oppslutning. Og ikke minst: Partiet gikk til valg på dette – altså er velgerne lovet det.

Høyres løp starter når loven kommer til stortingsbehandling. Da vil stortingsgruppen gjennomgå om den skal stemme for enkelte komponenter. Men å fravike programpunktet om 12 uker «krever mye», sies det på sentralt hold i Høyre.

Fornebu 20230512. 
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson under åpningen av MDGs landsmøte på Quality hotel Fornebu fredag.
Foto: Annika Byrde / NTB

MDG-Rasmus stemte mot uke 18. Nå har han snudd

Venstre har i to år vært pådriver for utvidet abortgrense. Og både Rødt og SV vil sikre utvidet grense, selv om de begge vil utvide selvbestemt abort til grensen for levedyktighet. Den står i dag ved uke 22.

MDG vil ha fri abort til uke 18, men representant Rasmus Hansson i MDG har tidligere stemt mot Venstre-forslag om utvidet abortgrense.

– Jeg ville markere at jeg synes dette er en vanskelig sak i tillegg til at jeg ville ivareta eit stort mindretall i mitt partiet, sier Hansson til Vårt Land.

Nå varsler han at han vil følge partilinja.

– Havner MDG på vippen, så vil jeg stemme i tråd med partiprogrammet og for 18 uker.

---

Abort-thriller på Tinget

  • I Hurdalsplattformen var Ap og Sp ikke enig om å endre dagens abortlov. Men etter utredning varsler helseministeren lovforslag om utvidet selvbestemt grense.
  • Det kommer alt i vår. I praksis kan Stortinget rekke å behandle et forslag alt før sommeren.
  • Når loven passerer statsråd, vil ventelig flere Sp-statsråder ta dissens om å beholde dagens grense.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter