Nyheter

Høyre reagerer på dødshjelp-utspill fra Grønn Ungdom

DØDSHJELP: Høyre reagerer på aktiv dødshjelp-utspill fra Grønn Ungdom. – Hvem skal avgjøre om aktiv dødshjelp er tillatt i hvert enkelt tilfelle og for hvilke lidelser, spør Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Jeg reagerer fordi det aldri må være tvil om at døende mennesker med sterke smerter skal møtes med helsehjelp, og god lindrende behandling. Ikke tilbud om dødshjelp. Dagens lovgivning bygger på menneskets verdighet og respekten for det enkelte liv, den mener vi i Høyre at bør bevares og støtter ingen lovendring av dette. Vi vil verne om plikt til å gi forsvarlig helsehjelp. Aktiv dødshjelp skal fortsatt skal være straffbart etter norsk lov, sier Wilhelmsen Trøen til Vårt Land.

Wilhelmsen Trøen er fra tidligere Akershus og representer Høyre på Stortinget. Hun sitter i stortingets helse- og omsorgskomité og er tidligere stortingspresident.

Det var i forrige uke lederen i Grønn ungdom gikk ut i Vårt Land og ba om at moderpartiet MDG programfester retten til aktiv dødshjelp. Det vil i så fall bli første gang MDG går inn for aktiv dødshjelp. Allerede i 2018 foreslo tidligere MDG-leder Une Bastholm å utrede aktiv dødshjelp. Forslaget kom aldri til votering på landsmøtet. I 2020 var det flertall i MDGs partiprogram for å utrede dette, uten at det ble tatt inn i programmet.

Høyre: Frykter for menneskeverdet

– Det er svært krevende å håndheve en legalisering om aktiv dødshjelp, slik som lederen i Grønn Ungdom nå foreslår. Grensene er så vanskelig å definere, sier hun.

Wilhelmsen Trøen synes det er krevende å se hvordan en lov om aktiv dødshjelp skal kunne beskytte mennesket og samtidig helsepersonellet fullt ut.

– Hvem skal avgjøre om aktiv dødshjelp er tillatt i hvert enkelt tilfelle og for hvilke lidelser, spør hun.

I en undersøkelse Vårt Land gjorde viste velgerne en overraskende liberal holdning til aktiv dødshjelp. Hele 58 prosent sa seg «helt enig» eller «nokså enig» i at aktiv dødshjelp burde tillates i Norge. Undersøkelsen viste også at to tredjedeler av Høyres velgere nå er positive til aktiv dødshjelp.

– Hva tenker du om disse tallene?

– Det er jo fakta det. Derfor er det viktig med debatt om dette, og at vi skal klare å belyse alle sider av dette. Slik sett skal MDG ha honnør for å reise diskusjonen, sier hun.

Hun avslutter med å si at hun har stor respekt for at mennesker som velger å reise utenlands for å avslutte livet, selv om det ikke er lov i Norge.

– Men det er mange vanskelige avveininger og etiske sider ved å innføre aktiv dødshjelp i Norge. Som Høyre har sagt ønsker vi å beholde dagens lovgivning, som bygger på respekten for menneskelivets verdighet og ukrenkelighet, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter