Klima

Flertall vil utrede aktiv dødshjelp – duket for verdikamper i nytt MDG-program

MDG: Miljøpartiet De Grønne (MDG) lanserer program med de mest radikale klimagrepene til nå. Men om abort, kontantstøtte og dødshjelp splittes programskaperne.

Om programkomiteens flertall vinner landsmøtet i mars neste år, vil det bare være Frp som har en mer liberal holdning til aktiv dødshjelp: Et flertall i komiteen vil nemlig «utrede innføring av aktiv dødshjelp i Norge». I MDGs forslag er det dissenser om utvidet abortgrense og om kontantstøtten skal bevares.

Men da komiteen bak det nye stortingsprogrammet presenterte andreutkastet mandag, var det klimakamp og kamp for å redde og reparere natur som ble vektlagt. MDGs programarkitekter omtaler utkastet som det mest radikale noensinne her til lands.

Om klimagrepene: «Et moralsk ansvar for å gjøre dette»

MDG vil ha 13 prosents utslippskutt årlig fremover. Norge skal bli «ledestjerne» i internasjonal klimakamp. En klimadugnad skal gi 95 prosents utslippskutt innen 2035.

– Situasjonen er mer prekær enn noen gang. Så lenge det er mulig, må vi skalere opp ambisjonene opp mot det Parisavtalen vil få til. Programforslaget presser politikken så langt som det går an. Og vi har et moralsk ansvar for å gjøre dette, sier Lage Nøst, leder av programkomiteen til Vårt Land.

Dermed vil MDG gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling vekk fra petroleumsvirksomhet innen 2035. Det betyr også nei til nye utvinningstillatelser og utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt.

Partiprofiler i flertallet for å utrede dødshjelp

Der er det minimal uenighet. Noe ganske annet er det i verdipolitiske spørsmål: Komitéleder Nøst og medlemmene Rasmus Hansson og Hulda Holtvedt inngår i flertallet som vil at MDG skal love å utrede aktiv dødshjelp.

– Hvorfor er det prekært for MDG ønske dette?

– Det er en utredning. Men man har jo sett debatten som pågår i befolkningen. Flertallet er ikke fremmed for aktiv dødshjelp, mens mange er imot. Mangfoldet av meninger speiles også i MDGs programkomité. Har har hver enkelt tatt stilling ut fra egen samvittighet, svarer Nøst.

Samtidig tas det til orde for å styrke verdige tiltak for døende og flere hospice-tilbud.

Splittet om abortgrense – foreslår nei til konverteringsterapi

Under partilandsmøtet i mars og programvedtakene ventes også strid om abortpolitikken. Et flertall vil utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. En samlet komité vil ha programfestet at MDG skal «stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort og reversere innstrammingene i abortloven fra 2019». Mindretallet vil beholde dagens lov.

Det offentlige skal dessuten tilby tidlig ultralyd til alle gravide i første trimester. I forslaget vil MDG forby konverteringsterapi. Lovverket bør dessuten endres slik at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner får kjønnsnøytrale toalett- og garderobemuligheter.

Vil skrote tros- og livssynssamfunnenes vigselsrett

Livssynspolitikken gis større plass i det nye forslaget. MDG skal føre en livssynspolitikk som gir både troende og ikke-troende rom til å utøve sin livssynspraksis. Partiet skal støtte opp om livssynsmangfold. Partiet vil blant annet:

• Arbeide for en «livssynsnøytral ekteskapslov».

• Avvikle tros- og livssynssamfunns vigselsrett.

• Erstatte skolefaget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk og dialog).

Er det et verdislag i vente?

MDG har hittil vært blant de gjenværende partiene som vil beholde dagens kontantstøtte. Men også her splittes programskaperne: Et mindretall vil som partiene på venstresiden skrote støtten og erstatte den med en «ventestøtte».

– Kan det gå mot et stort verdislag på landsmøtet?

– Verdispørsmål splitter mange partier, spesielt de som har etablert seg blant andre akser. Og det man ikke er enige om, må man jo bli enige om, svarer Nøst.

Splittet om skatt og vind – men ikke om grønnere hverdag

Komiteen er også splittet om skattepolitikk, vindkraft på land og en ordning med karbonavgift til fordeling (KAF). Dersom MDGs programutkast skulle bli gjeldende politikk, blir hverdagen dramatisk forandret i grønn retning. Blant annet forslås det å:

• Fjerne all moms på kollektivreiser. Partiet vil vurdere gratis kollektivreiser fylkesvis for unge under 26 år.

• Nei til bygging av nye kjøpesentre og en plan for etterbruk av kjøpesentre.

• Forby alt nysalg av bensinbiler fra 2023.

• Selvforsyning av mat skal opp til minst 60 prosent i 2030 – og kjøttforbruket halveres.

Fjerne moms på reparasjoner.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima