Nyheter

MDGs ungdomsparti presser på for å tillate aktiv dødshjelp

AKTIV DØDSHJELP: Grønn Ungdoms leder ber moderpartiet programfeste aktiv dødshjelp. - Dette er viktig debatt, men som du ikke får aktive brøl utenfor Stortinget for, sier lederen i Grønn ungdom til Vårt Land.

– Jeg og Grønn ungdom går inn for å åpne for aktiv dødshjelp i Norge for døende pasienter med store smerter, og det vil selvfølgelig innebære strenge krav om tilregnelighet for å få dødshjelpen innvilget. Grønn ungdom kommer til å sende inn programinnspill til MDG om dette, sier Tobias Stokkeland til Vårt Land.

MDGs partiprogram for stortingsvalget 2025 er under arbeid. Nå presser lederen i Grønn ungdom på for at forslaget hans programfestes. Det vil i så fall bli første gang partiet går inn for aktiv dødshjelp. Allerede i 2018 foreslo tidligere MDG-leder Une Bastholm å utrede aktiv dødshjelp. Forslaget kom aldri til votering på landsmøtet. I 2020 var det flertall i MDGs partiprogram for å utrede dette, uten at det ble tatt inn i programmet.

Grønn ungdom ønsker å gå lenger. De vil ikke bare å utrede et forslag om aktiv dødshjelp. De ønsker å programfeste et tilbud om aktiv dødshjelp. Dersom MDGs landsmøte slutter seg til dette forslaget, vil MDG ha et like liberalt syn om dødshjelp som Frp.

Frykten for at saker skal overskygge klimasaken

– MDG har forsøkt å løfte denne saken før. Hva er annerledes denne gangen?

– Jeg tror for det første at vi er et litt friere parti, når det kommer til mange av disse tingene her. Mitt inntrykk er at MDG er enda mer åpne for å ha store, prinsipielle diskusjoner om flere ting nå, enn tidligere, sier Stokkeland.

Stokkeland begrunner det med at det fram til nå har vært en frykt i MDG for at andre saker skulle overskygge klimapolitikken.

– Jeg mener MDGs program foran 2025-valget burde vise primært hva vi mener, og ikke hva som er taktisk spillmessig lurt å gjøre.

Velgerne overrasker: Stort flertall for aktiv dødshjelp

I en undersøkelse Vårt Land gjorde i januar viste velgerne en overraskende liberal holdning til aktiv dødshjelp.

– Det er flertall for å tillate aktiv dødshjelp i Norge, selv om flertallet på stortinget er overveldende mot. Det viser at tiden er overmoden for en grundig debatt i Norge, og MDG bør ta et tydelig standpunkt i saken, mener Grønn ungdoms leder Stokkeland.

Vårt Land har tidligere skrevet om at det ved stortingsvalget i 2017 så vidt var flertall blant befolkningen – 50 prosent – for at aktiv dødshjelp burde tillates. Ved siste valg – i 2021 – var andelen som sa seg «helt enig» eller «nokså enig» vokst til 58 prosent.

– Dere er jo et parti hvor det har bedt om at dyr skal han egenverdi, kan ikke folk reagere på at mennesker får en mindre verdi med deres forslag om aktiv dødshjelp?

Nei, på ingen måte. Fordi dette her handler ikke om at mennesker får mindre verdi. Det handler rett og slett om å la døende pasienter, som kommer til å dø uansett, og hvor det er ingen tegn til bedring, som har store smerter og ønsker å unnslippe det, får muligheten til å ta eierskap til når de vil dø selv, sier han.

– Er dette en vinnersak for MDG?

– Jeg mener det kan sikkert være det. Som jeg har sagt, det er flertall for det i befolkningen. Samtidig så mener jeg at dette er en debatt som du ikke får aktive brøl for utenfor Stortinget, men heller en stille støtte fra mange.

Les mer om mer disse temaene:

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter