Nyheter

Høyre-byrådet fjerner forbudet mot private aktører i eldreomsorgen

SYKEHJEMSDRIFT: Rødt mener det er oppsiktsvekkende at Høyre tviholder på de privates rett til å drive eldreomsorg, og viser til lønnsforskjellene mellom private og kommunalt ansatte.

– Vi vet at kvaliteten på de private var veldig høy, sier fersk helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc (H).

Nå åpner han og resten av byrådet for flere ideelle drivere, samtidig fjernes forbudet mot at flere private kan drive sykehjem på vegne av det offentlige.

Oslo 20231025. 
Saliba Andreas Korkunc blir ny helsebyråd i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Lørdag skrev Vårt Land om ansattflukt ved Bekkelagshjemmet etter at Lovisenberg omsorg tok over. Sykehjemmet gikk fra en ideell driver til en annen. De tidligere ansatte Vårt Land har snakket med forteller at Lovisenberg har dårligere pensjonsordninger, lavere lønnstillegg og lavere grunnlønn, enn tidligere driver, Kirkens Bymisjon.

I tillegg til lønn spilte faktorer som følelse av å bli overkjørt og at det ble mer å gjøre til tross for at de ble lovet flere ansatte, inn på oppsigelsene.

Helsebyråden vil ikke svare på i hvor stor grad de vil utjevne lønnsforskjellene mellom kommunalt og privat/ideelt ansatte.

---

Sykehjem i Oslo

  • I dag er 15 av 36 sykehjem i Oslo driftet av ideelle aktører.
  • 10 av de 15 ideelle er drevet av Lovisenberg omsorg AS.
  • Det nye borgerlige byrådet har åpnet for at ytterligere 3-4 sykehjem skal under ideell drift.
  • I tillegg fjernes forbudet mot at private kan drive sykehjem.

Kilder: Sykehjemsetaten og Oslo kommune

---

Velgerne har talt

– Vil dere sørge for at de som jobber kommunalt og ideelt ligger på omtrent samme nivå når det gjelder lønn og lønnstillegg?

– Vi vil stille strenge krav til gode pensjons- og lønnsvilkår, sier Korkunc.

– Har dere noen formening om hvilke aktører de ansatte foretrekker å jobbe under?

– Her er det velgerne og demokratiet som har talt. Vi skal ha god dialog med ansattes organisasjoner, og vi skal sørge for gode overganger og samarbeid.

– Hva er forskjellen på ideelle og private drivere?

Hovedforskjellen mellom ideelle og private aktører er at førstnevnte gruppe har et ikke-økonomisk formål, og som regel er organisert som stiftelser. Sistnevnte gruppe er i hovedsak organisert som aksjeselskap eller enkeltforetak, og har anledning til å tjene penger på selskapet.

Må tenke nytt

Tidligere ansatte ved Bekkelagshjemmet samt tillitsvalgt ved Sofienberghjemmet som også er drevet av Lovisenberg, sier at de sliter med å fylle de tomme stillingene. Alle sier at lønnsnivået er blant årsakene til at kandidater trekker seg når de får se kontrakten.

Helsebyråd Korkunc sier rekruttering er en utfordring i hele eldreomsorgen.

Han mener god ledelse og kompetanseutvikling er blant tiltakene som vil gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem.

– Vi må gi nok rom til innovasjon og rom til å tenke nytt, for eksempel ved bruk av velferdsteknologi, sier han.

De ansatte blir taperne

Anbudspolitikk uten mål og mening. Slik beskriver Rødts Siavash Mobasheri anbudsprosessen rundt Bekkelagshjemmet. Han er gruppeleder og nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

– Saken om Bekkelagshjemmet viser at privatisering og anbud har en menneskelig og økonomisk kostnad. Dette tas ikke med når man tror at anbud skal gi gevinst, sier Mobasheri.

Han har ingen forståelse for at byrådet åpner opp for flere ideelle aktører i eldreomsorgen

Folk fortjener ikke å få jobben sin lagt ut på anbud. Det er de ansatte som blir taperne i slike prosesser, sier Mobasheri og utdyper.

– Lønn og pensjonsvilkår er lavere blant de ideelle, og det er oppsiktsvekkende at de tviholder på velferdprofitørenes rett til å drive eldreomsorg.

Mobasheri er ikke helt imot ideelle aktører. I stedet for anbudsprosesser mener han at kommunen skal inngå avtaler direkte med de ideelle, og stille krav om lønn og pensjonsvilkår på linje med Oslo kommune.

GJØR INNTRYKK: Saken om de mange ansatte som sluttet ved Bekkelagshjemmet etter at Lovisenberg overtok, gjør inntrykk på Rødts Siavash Mobasheri. Han er gruppeleder og nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

– Hvorfor ideelle i det hele tatt, hvis det offentlige i dine øyne leverer et godt tilbud?

– De ideelle har stått opp for oppbyggingen av velferdssamfunnet i dag, og kan være et supplement til det offentlige velferdstilbudet. De har et verdigrunnlag som treffer våre innbyggere.

– Hva sier det om Oslo kommunes eldreomsorg at flertallet av velgerne stemte på partier som vil privatisere denne sektoren?

– Jeg tror folk i Oslo er opptatt av mange ulike ting. De som har en bestemor eller bestefar på privat sykehjem der de for eksempel ikke setter inn vikar for å spare penger, vet hvor meningsløst det er å konkurranseutsette eldreomsorg.

Han mener Lovisenberg omsorg AS har et monopol i Oslo med 10 av 16 ideelle sykehjem.

– De driver som en hvilken som helst kommersiell aktør og jeg frykter at det nye byrådet åpner for at aktører som Lovisenberg selger sitt selskap til kommersielle aktører.

– På hvilken måte er Lovisenberg omsorg «en hvilken som helst kommersiell aktør»?

– For det første sier de ansatte at de har lavere lønnstillegg og dårligere pensjon. De opplever dessuten at det er mer å gjøre selv om Lovisenberg lovte flere ansatte. De har fått flere oppgaver uten mer bemanning, argumenterer han.

– Tidligere direktør på Lovisenberg, Janne Sonerud, er dessuten tidligere direktør i den private aktøren Unicare. Da Unicare ikke fikk kontrakter, gikk de til Lovisenberg, sier Mobasheri.

I 2020 overtok Lovisenberg omsorg aksjene til Unicare omsorg AS og senere Attendo AB.


Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter