Nyheter

Kvesser tonen enda mer mot private skoler

LANDSMØTE: Aps landsmøte vil nå la kommunale politikere styre privatskolenes elevtall og tilbud sterkere enn i dag. Fersk uttalelse peker vei for nye innstramminger.

Stortinget vil 15. mai vedta kunnskapsminister Tonje Brennas endringer i privatskoleloven, der kommunene gis sterkere styring med etablering av nye skoler. Endringen møter protester fra livssynsskoler, men regjeringen er sikret flertall med SVs hjelp.

Men fredag ettermiddag fikk Aps landsmøte nye innstrammingsforslag på bordet: I en uttalelse om oppvekst vil Ap styrke kommunenes «påvirkning på elevtall og tilbud i eksisterende private skoler i større grad enn i dag».

Dermed peker landsmøtet vei for innstramminger som går utover årets lovendring fra regjeringen.

Først lovendring. Så flere innstramminger

Det er i en uttalelse om «trygg oppvekst» Ap kommer med nye fremstøt. Og det er Tonje Brenna – som sammen med Jan Christian Vestre – har ledet arbeidet med politiske uttalelser under landsmøtet.

I det aktuelle forslaget gjentas det at den offentlige fellesskolen skal styrkes og det grepet regjeringen snart får vedtatt i Stortinget: Styrke kommunenes mulighet til å si nei til opprettelse av nye privatskoler.

«Stramme til regelverket overfor privatskoler som bryter privatskoleloven»

—  Forslag i Aps landsmøtesal

Men det nye er at partiet også vil la kommunene få mer styring med antallet elever og omfanget av privatskolenes virksomhet. Uttalelsen skjerper også kontrolltonen overfor skoleslaget: Partiet vil også «stramme til regelverket overfor privatskoler som bryter privatskoleloven».

Ap-landsmøtet vedtok uttalelsen enstemmig fredag ettermiddag.

Ap landsmøte 2023

Også Sp har hånd på rattet

I regjering styrer ikke Ap skolepolitikken alene. Også Senterpartiet skal ha en hånd med på rattet når det kommer nye forslag fra regjeringen.

Men nettopp det at det kunne komme flere innstramminger overfor privatskolene, ble antydet i lovendringen som de to regjeringspartiene får vedtatt nå i mai.

I proposisjonen skrev nemlig Kunnskapsdepartementet at det kunne komme utredning av «ytterligere forslag til lovendringer» for å sikre lokale folkevalgte innflytelse over «fremtidig dimensjonering av private skoler som er i drift».

---

Landsmøte i Ap

  • Aps landsmøtet startet fredag 4. og avsluttes lørdag 6. mai. Det avvikles i Folkets Hus i Oslo
  • Der vil Tonje Brenna og Jan Christian Vestre velges ventelig til nye nestledere fredag ettermiddag. Jonas Gahr Støre skal gjenvelges som partileder.
  • Landsmøtet skal vedta resolusjoner før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Også rapporten fra partiets eget Energiutvalg gis stor plass.

---

Kristne friskoler: – Dramatisk

Fremtidsvarselet i lovforslaget skapte uro hos Kristne Friskolers Forbund (KFF), som samler nær 150 skoler på livssynsfeltet. I Vårt Land slo KFFs seniorrådgiver, Jan Erik Sundby, i desember alarm om signalene:

– Det er et dramatisk forslag, og kan innebære at friskoler skal leve under usikkerhet. Dersom politikere kan «skru ned volumet» på skolen etter noen år, blir det vanskelig å drive skoler langsiktig, uttalte han den gang.

Forslaget Aps landsmøte vedtok peker nå ut redning for hva det ene regjeringspartiet vil.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter