Nyheter

Advarer KrF mot å snakke bort eget abortsyn

VEIVALG: Nyorienteringen fra KrF i abortdebatten vekker nå bekymring hos kampfeller: Generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd advarer partiet mot fremover å tone ned ønsket om en alternativ abortlov.

– Det virker som at KrF har tatt et aktivt valg om bare å snakke mot en utvidelse av abortgrensen og ikke løfte frem gode programformuleringer partiet faktisk står for, sier Stærk til Vårt Land.

Programvedtak i flere partier i fjor om utvidet selvbestemt grense, ga tilspissing i norsk abortdebatt. I tiden etterpå er også KrFs tone endret:

Senest i påskeintervju med Vårt Land fastslo KrF-leder Olaug Bollestad: «Å bevare dagens abortlov bør være det viktige for oss nå». I fireårsperioden skal dette veie tyngre enn å kjempe frem endringer i dagens lov. Signalet er også «innestemme» i runder om abort.

Ber KrF tenke seg om – snakker ikke om eget syn

Det er sjelden Menneskeverd går offentlig i rette med KrF. Men foran partiets ferd mot en kommende stortingsbehandling av endringer i abortloven og KrFs arbeid med egen strategi, ønsker Stærk nå at partiet tenker seg om. For KrF kan også sette dagsorden og få debatten «inn på et riktig spor»:

– Om prinsipielle spørsmål – om hva et menneske er og når livet blir til – etterlyser vi en tydelig stemme. En stemme som snakker om fosterets menneskeverd hele veien fra befruktningen. Der har KrF vært en viktig aktør. Men vi observerer samtidig at de nå ikke snakker så mye om sitt primærstandpunkt, sier Stærk.

Morten Dahle Stærk - Menneskeverd.

«Ingen andre som tar den jobben»

Generalsekretæren utdyper hva han mener bør være KrFs posisjon før konklusjoner fra regjeringens abortutvalg etterfølges av stortingsbehandling.

KrF bør ifølge Stærk ikke opptre pragmatisk om tidspunktet for ukegrenser og selvbestemmelse. I en slik debatt kan KrF få vansker med å synes. Derfor bør KrF også reise spørsmålet om alternativt lovverk og når fosteret får egenverdi, mener Stærk.

– Hvis ikke KrF er den tydelige stemmen her, så er det ingen andre som tar den jobben. Flere partier i Stortinget problematiserer en utvidelse av loven, men bare KrF har programfestet å arbeide for en alternativ lov, sier Stærk.

---

Stemme om menneskeverd

  • Menneskeverd har nær 10.000 medlemmer og er den største livsvernorganisasjonen i Norge.
  • Organisasjonen arbeider aktivt i opinionen for «å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper».
  • Menneskeverd skal også være kompetansesenter på feltet sitt og deler årlig ut Livsvernprisen.

---

KrF justerte abortpolitikk uten debatt

Da KrF-landsmøtet våren 2021 vedtok stortingsprogram, ble formuleringer om abort vedtatt uten debatt.

I et samlende, omfangsrikt programpunkt skal KrF sette kurs for å «erstatte dagens abortlov» med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, er bedre tilpasset ny medisinsk teknologi og ivaretar fosterets rett til liv.

En ny tilnærming i programmet var at KrF mener endringer i abortloven bør komme «som resultat av en bred forståelse» og «en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess».

KrFs landsmøte 2021

Uklar i valgkampen – «mange blir usikre»

Likevel løper debatten i leire av partiet: Godta dagens abortlov – for å frigjøre seg gamle oppfatninger? Ta grep for å slippe abort som første spørsmål i debatter? Eller motsatt: Nettopp ta en aktiv rolle for sterkere vern av ufødt liv?

Etter TV2s avsluttende partilederdebatt i forrige valgkamp skapte det overskrifter at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke ga klare svar om partiets abortsyn.

– Ser du at KrFs program har problemer med å bli forstått utenfor partiet?

– I valgkampen var kommunikasjonsstrategi et problem: Til kjernevelgerne signaliserte man at man var en garantist for en lov som tok menneskeverdet på alvor. Utfordret på direkten, ville ikke KrF svare på hva som var partiets primærstandpunkt. Derfor tror jeg mange blir usikre på hva partiet mener.

Hvordan bør KrF bruke TV-minuttene?

– Hvordan mener du KrF bør bruke sine tilmålte minutter i en TV-debatt om temaet?

– Snakke om partiprogrammet sitt. I det som ble vedtatt står det veldig klart at partiet skal jobbe for en alternativ abortlov. Ingen forventer at et parti skal levere en helt ferdig lov med alle paragrafer. Men prinsippene i programmet er viktige. Og: KrF har aldri gått inn for å redusere kvinnens rettigheter, men oppgradere fosterets rettigheter.

Derfor bør ikke KrF stoppe opp ved tematikken «abortgrense».

– Man bør bruke enhver anledning til å fortelle hva som er partiets primærstandpunkt, sier Stærk.


Morten Dahle Stærk - Menneskeverd.

Tror livsvern-jobben kan bli vanskeligere

– Hvilke konsekvenser ser du – for Menneskeverd og KrF – om partiet vektlegger en annen kurs?

– KrF selv blir da mindre tydelig i en offentlig debatt. Og vår egen jobb blir vanskeligere om ikke KrF med sin stemme er med på laget. Det er viktig for oss å kunne si at vår posisjon er representert i landets nasjonalforsamling. Vi er i alle fall bekymret om partiet går i en retning der man over tid gjør sin egen posisjon mindre tydelig, svarer Stærk.

Oppfordring: Ikke snu abort-programmet

For tiden drøfter grasrota i partiet revisjonen av partiets prinsipprogram – idé-kompasset for partiet. Våren før valget i 2025 vedtas stortingsprogrammet. Det er der vil eventuelle endringer i KrFs «hverdagspolitikk» om abort formes. Da har Stortinget ventelig også drøftet dagens abortlov.

Stærk tror ikke KrFs prinsipprogrammet vil komme ut med svekkede abort-formuleringer.

– Kampen står heller om man skal beholde formuleringene i stortingsprogrammet. Det bør partiet gjøre – og snakke utad om dette.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter