Nyheter

Bollestad med fireårs-varsel: – Vårt fokus er å beholde dagens abortlov

PLATTFORM-DEBATT: Konfrontert i Stortinget avviste Olaug Bollestad å svare om eget syn på abort. Men hun fastslo at KrFs «fokus» er å beholde dagens lov i fire stortingsår fremover.

I debatten om Hurdals-erklæringen ble den fungerende KrF-lederen utfordret på akkurat samme måte som eks-leder Kjell Ingolf Ropstad i valgkampen.

– Er representanten Bollestad imot dagens abortlov, der kvinnen har selvbestemmelse frem inntil uke 12, spurte Ap-representanten Lubna Jaffery i en replikkrunde.

Det var det første spørsmålet Bollestad fikk i debatten. Og det ville ikke Bollestad gi et klart svar på. Derfor spurte Jaffery igjen – og fikk heller ikke da høre hva som er Bollestads personlige syn.

Slik svarer hun – og peker KrF-vei i abortdebatt

Men Bollestad – som nå leder KrFs stortingsgruppe – kom like fullt med en klargjøring fra Stortingets talerstol.

– Det er riktig at KrF har et annet syn på abortspørsmålet. Vi ønsker å få utredet rettsvernet for barn før uke 12. Men så er det slik at KrF er fullstendig klar over hva flertallet i denne saken mener. Det betyr at vårt fokus i denne perioden vil være å beholde dagens abortlov ved uke 12, sa Bollestad.

Stortingsperioden varer i fire år – frem til valget i 2025. Dermed bekrefter Bollestad at KrF har en pragmatisk strategi om å stoppe mulige utvidelser av loven, heller enn å kjempe for å få gjennomført sitt partiprogram.


– Det er dramatiske hendelser som berører hver og en av oss, sa byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Boby Jaffery (Ap). Foto: Marit Hommedal / NTB

Ap/Sp-grepet: Representanter fristilt

Bollestad fikk spørsmålet tre timer uti todagers-debatten om regjeringens erklæring: Hurdalsplattformen. Det var første gang abortspørsmålet var tematikk i stortingsoppgjøret.

Støre-regjeringen lover i erklæringen å sette ned «et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder». Ap og Sp står fritt til å søke flertall for sine egne standpunkter. Altså er representantene i prinsippet fristilt.

En eventuell utvidelse av dagens lov kan bli stortingstema i kjølvannet av regjeringens egen utredning, eller om et representantforslag driver frem støtte nok til å utvide dagens 12-ukers grense.

---

Støre-regjeringen og abort

  • Ap vedtok under vårens landsmøte at partiet vil gi kvinnen siste ord om abort frem til uke 18. Sp gjorde derimot programvedtak om fortsatt 12-ukers grense.
  • I Hurdalserklæringen samlet de to partiene seg om å utrede abortlovens bestemmelser.
  • Statsminister Jonas Gahr Støre sa i valgkampen at han ser for seg brede stortingsløsninger i en så vanskelig spørsmål.

---

Bollestad: «Opptatt av resultater i abortsaken

I innlegget omtalte Bollestad også funksjonen til nemndene:

– Vi ønsker at nemndene i en form skal være til hjelp for kvinner, og samtidig at rettsvernet for barnet blir ivaretatt. Det er nemlig målsettingen med nemndene. Og ikke utvide abortloven, slik det ligger an til både i Ap og andre partier på venstresiden, sa hun.

Etter Bollestads første svar, vektla Lubna Jaffery at retten til selvbestemt abort er «en frihet som kvinner har kjempet frem i en årrekke».

Da Jaffrey for andre gang ba Bollestad si hva som var hennes eget syn på abort, formulerte KrF-lederen seg slik:

– Som KrFer står jeg på KrFs program. Men: KrF er opptatt av å nå frem i politikken. Det betyr resultater. Når den politiske situasjonen er sånn at det er snakk om å utvide dagens abortlov, så ønsker ikke KrF dette. Derfor står vi på dagens abortlov – og kjemper imot en utvidelse.

Bergen 20210831. 
Partilederdebatt på TV2. er ferdig og Kristelig Folkepartis partileder Kjell Ingolf Ropstad blir intervjuet av flere journalister.
Foto: Marit Hommedal / NTB

Hareide vektla som Bollestad – Ropstad svarte ikke

Kjell Ingolf Ropstad var ikke like klar om hva som er prioriteringen, da han flere ganger besvarte et lignende spørsmål i NRKs utspørring og i TV2s siste partilederdebatt i valgkampen.

Men forgjengeren Knut Arild Hareide var svært tydelig om hva som bør være KrFs vei fremover, i avskjedsintervjuet han nylig ga til Vårt Land:

– Det er imot utvidelse av loven vi bør sette inn støtet. Veldig mange vil heie på KrF i den saken. Måten SVs landsmøte håndterte saken på, har gjort mange bevisst. Og vi trenger et KrF som kan ta den debatten videre, sa Hareide.

Mens Bollestad ikke uttaler seg om eget syn på abort utover å stå på KrFs program, var Hareide tydelig:

– Jeg ønsker ikke å endre dagens abortlov, sa Hareide til Vårt Land for to uker siden.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter