Nyheter

Ett år med Covax: Én av ti i fattige land har fått vaksine

KORONAVAKSINER: Ett år etter første leveranse til et lavinntektsland, er vaksinesamarbeidet Covax under halvveis til målet. – Det er umoralsk, sier Unicef-rådgiver Kyrre Lind.

Den 24. februar var det ett år siden vaksinesamarbeidet Covax leverte sin første forsendelse av koronavaksiner til et utviklingsland.

Covax tok opprinnelig mål av seg å vaksinere minst tjue prosent av befolkningen i lavinntektsland, og innen mars 2022 skulle det ha vært satt 2,6 milliarder vaksinedoser.

Ett år etter første leveranse er organisasjonen fortsatt bare halvveis til målet.

– Det er en enorm skjevfordeling, sier global helserådgiver i Unicef Kyrre Lind til Vårt Land.

Kun 1,2 milliarder vaksinedoser er levert, og kun én av ti innbyggere i lavinntektsland har fått én dose. Samtidig er mange av de rikeste landene godt i gang med å sette en tredje dose.

– Det er farlig, for hvis viruset muterer kan det også gjøre våre vaksiner ubrukelige, sier Lind.

Prioriterte egen befolkning

Global helserådgiver Kyrre Lind i Unicef etterlyser mer penger til vaksineutrulling i lavinntektsland.

Unicef har fått ansvaret med innkjøp og distribusjoner av vaksiner til fattige land, og organiserte den første leveransen på seks hundre tusen doser av AstraZeneca-vaksinen til Ghana.

Per i dag har tjuefem prosent av befolkningen i Ghana fått én vaksinedose, mens seksten prosent er fullvaksinert. Det vestafrikanske landet er imidlertid langt bedre stilt enn mange andre afrikanske land.

På jumboplass ligger Burundi og Kongo, hvor færre enn én prosent av befolkningen har fått én dose.

– Man må følge pandemien helt til endes. Det er umoralsk å ikke få løst vaksineringen av alle verdens innbyggere, sier Lind.

Det er flere grunner til at Covax ligger kraftig bak skjema. Våren 2021 pauset India eksport av vaksiner for å prioritere egen befolkning under et utbrudd.

Det har også vært et problem at rike land har prioritert egen befolkning, og sendt Covax doser som endte opp med å bli kastet på grunn av for kort utløpsdato.

Mangler flere titalls milliarder

Akkurat nå er det imidlertid logistikk som er den store flaskehalsen. Å rulle ut vaksinene krever både utstyr, helsepersonell og at folk møter til vaksinering.

– Landene må ha eierskap til vaksinering av egen befolkning uten at de utarmer sitt eget helsevesen i prosessen, sier Lind.

I tillegg jobbes det med å skaffe tester, masker og behandlingsutstyr til lavinntektslandene. Med store deler av befolkningen i rike land fullvaksinert, skjer åttifem prosent av covid-relaterte dødsfall nå i land med lite tilgang til testing og behandling.

– Det som trengs nå, er penger, sier Lind.

Covax ba i januar om rundt 46 milliarder kroner for å finansiere vaksineutrullingen i første kvartal i år. Til nå er det kommet inn under to milliarder kroner.

Totalt har pandemialliansen ACT-A, som Covax er en del av, bedt om 152 milliarder kroner innen juni.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Tvinnereim: Vil støtte lokal produksjon

Selv om Covax ikke har levd opp til ambisjonene, ville situasjonen antakelig vært mye verre uten. Over åtti prosent av vaksinene som er satt i lavinntektsland, er levert fra Covax, og nå forventes det en opptrapping over de neste månedene.

«Nå er det avgjørende å holde trykket oppe for å sikre likeverdig tilgang,» skriver utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en e-post til Vårt Land.

«Det er også viktig å legge til rette for mer regional produksjon av vaksiner,» skriver Tvinnereim videre.

Hun trekker frem norske investeringer i vaksineproduksjon i Sør-Afrika som et bidrag til dette, og peker også på at Støre-regjeringen er åpen for et unntak fra regelverket for vaksinepatenter, slik flere utviklingsland har bedt om.

---

Vaksinedekningen i verden:

  • 65 prosent av verdens befolkning har fått minst én vaksinedose. 58 prosent er fullvaksinerte, og av disse har 19 prosent fått en boosterdose i tillegg.
  • I lavinntektslandene er det kun ti prosent av befolkningen som har fått minst én vaksinedose.
  • I Norge har 81 prosent av befolkningen fått én vaksinedose, 75 prosent er fullvaksinerte og 54 prosent har fått boosterdose i tillegg.
  • Covax er et vaksinesamarbeid der rike land finansierer vaksinedoser til fattigere land sammen med sine egne vaksineinnkjøp, og del av Act-A.
  • Act-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator) er et globalt partnerskap som fremmer utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere koronapandemien.
  • Norge er medleder for fasiliteringsrådet i Act-A, og har bidratt med 6,5 milliarder kroner til organisasjonen i tillegg til 6,7 millioner koronavaksiner til Covax.

Kilder: NTB, Utenriksdepartementet og The New York Times/Our World in Data.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter