Nyheter

WWF bekymret for regjeringsforhandlinger: Har Ap glemt sine natur-løfter?

NY REGJERING: Hvis Ap overlater naturpolitikken til Sp, vil det være dårlig nytt for naturen og et massivt løftebrudd til Ap-velgere som hadde natur som viktig sak da de stemte, mener WWF.

– Vi har tatt inn over oss at som styringsparti må vi forholde oss til naturens tålegrenser, sa Espen Barth Eide (Ap) til Vårt Land i mars.

Han fortalte om naturpolitikk som Ap krevde å få med som merknader til Klimameldingen, og at Ap ønsker et nasjonalt naturbudsjett.

Barth Eide viste også til at Ap i arbeidet med nytt partiprogram har blitt enige om at natur og klima skal sette rammen for all politikk.

Nå har Arbeiderpartiet et par uker på seg til å bevise og ta styring på det som de har sagt er en av våre tids største utfordringer å løse.

—  Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Har hørt lite om natur

WWF Verdens naturfond ber Ap sørge for at deres naturpolitikk blir førende for regjeringsplattformen med Sp. Generalsekretær Karoline Andaur er bekymret.

Hun viser til at SVs Lars Haltbrekken til Vårt Land onsdag sa at han var overrasket over at Ap ikke ville komme SV mer i møte på natur, klima og olje, ut fra retorikken partiet har hatt de siste fire årene.

– I dagene med sonderinger og forhandlinger har vi ikke hørt noen form for beskjed fra Ap på verken klima eller natur spesielt. WWF er svært bekymret for at Arbeiderpartiet kan ha glemt sin egen naturpolitikk i forhandlingene om regjeringsplattform, sier Andaur.

Hun mener at Ap har mange offensive løfter om ny naturpolitikk i partiprogrammet, men frykter at Arbeiderpartiet har overlatt mye av naturpolitikken til Senterpartiet.

Hvis noen da vil beskytte dieselbilister på bygda, må de finne andre måter å holde kvoten på.

—  Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Ap

To uker til å bevise

Andaur mener at det i så fall vil være dårlig nytt for naturen, og at det er et massivt løftebrudd overfor de Ap-velgerne som hadde naturspørsmål som en av sine viktige saker da de stemte i valget.

– Senterpartiet har enkelte gode tiltak på natur, men er ofte mer opptatt av grunneierne enn naturmangfold. Nå har Arbeiderpartiet et par uker på seg til å bevise og berolige, og ikke minst ta styring på det som de har sagt er en av våre tids største utfordringer å løse.

– Hvor viktig er det at Sp og Ap nedfeller hensynet til natur i punkter i regjeringsplattformen?

– Det er svært viktig. Siden forrige regjering tok over, har vi fått mer kunnskap om hvor fort vi mister natur, ikke bare i verden, men også i Norge. Vi bygger ned natur særlig gjennom infrastrukturutbygging. Vi kan dessuten ikke se på klimakrise og naturkrise som to ulike kriser. Vi kan ikke løse klimakrisen ved å ødelegge naturen. Den er selve livsgrunnlaget vårt.

Barth Eide: – Vi står på naturpolitikken

Espen Barth Eide (Ap) mener WWF er litt tidlig ute med sin bekymring siden det ikke finnes noen regjeringsplattform ennå.

Han understreker at Ap stå på sin primærpolitikk i forhandlingene med Sp. Det gjelder for natur like mye som EØS og arbeidslivspolitikk. Partileder Jonas Gahr Støre ledet programkomiteen der naturpolitikken ble skjerpet.

– Det handler ikke bare om naturvern for naturens del, men det er også fornuftig økonomisk politikk, fordi rovdrift på naturen og ødeleggelse av dens evne til å gi oss tjenester som ren luft, vann og mat, er truet.

Ap-politikeren mener også at Sp er bedre enn mange vil ha det til.

– Mange i Sp lever tett på jorda og ser klimakrisen i hverdagen. Jeg møter ofte landbrukets organisasjoner, og det er mange i landbruket som ikke synes flom, erosjon og tørke er bra for business, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide.

Minner Ap om tre grep

WWF anbefaler Ap å gjøre tre hovedgrep i tråd med eget partiprogram i regjeringsplattformen.

  • Sette et nasjonalt mål for å øke karbonlagring i norsk natur. Det vil gjøre det viktigere å ikke ødelegge myr eller andre naturlige karbonlagre.
  • Etablere «Naturkur» etter modell av «Klimakur», for at Norge skal ha et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand.
  • Ap har også programfestet en naturavgift. Den som bygger ned natur, skal kompensere for det ved å restaurere tilsvarende natur andre steder. I dag har det å bygge ned natur, ingen prislapp.

I programmet sier Ap også at partiet vil lage en nasjonal plan for å opprettholde og restaurere natur i tråd med internasjonale forpliktelser, arbeide for 10 prosent skogvern og gjennomføre en utredning av naturrisiko for norsk økonomi etter modell fra Klimarisikoutvalget.

Styre etter naturbudsjett og karbonbudsjett

Barth Eide mener at et naturbudsjett og karbonbudsjett vil være fornuftige måter for Sp og Ap å finne en felles kurs på.

– Da trenger man ikke ta hver kampsak på forhånd i regjeringsforhandlinger og diskutere hvert eneste vernespørsmål. Hele ideen med et naturbudsjett, er ikke at vi aldri mer skal bygge ned noe natur, men skal vi gjøre det, må vi veksle inn noe annet.

Ap har tidligere foreslått i Stortinget å sette ned et naturrisikoutvalg inspirert av klimarisikoutvalget. Det ble nedstemt, men kan bli aktuelt nå.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter