Nyheter

Oslo kommune snur: Bymisjonen skal likevel få tilby samtaler utenfor kirke

HELOMVENDING: Friområder skal ikke benyttes til til religiøse og politiske formål, ifølge reguleringsbestemmelsene til Oslo kommune. Nå vil kommunen endre dem.

– Kirkens Bymisjon skal likevel få tilby samtaler utenfor Kulturkirken Jakob, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo.

Bystyrepolitiker Espen Andreas Hasle (KrF) er blant dem som har reagert kraftig etter at Vårt Land i går omtalte at Kirkens Bymisjon ikke får lov til å rigge til et samtaletilbud på friområdet like utenfor Kulturkirken Jakob i Oslo.

«Dette er en skam», uttalte Hasle, som varslet at han umiddelbart ville sende et skriftlig spørsmål til ansvarlige byråd.

I søknaden fra Bymisjonen ba de om lov til å stille et par prester til disposisjon på utsiden av kirken. Der skulle de tilby samtaler til forbipasserende som oppsøkte dem. De skulle ikke ta i bruk høyttaleranlegg og i søknaden ble det presisert at de ikke skulle være i veien for noe. Samtalene ville de tilby to torsdager i august.

Men fra Bymiljøetaten fikk de nei. Årsak: «Området rundt Jakobs kirke er regulert til friområde og skal derfor ikke benyttes til religiøse formål».

Nå gjør etaten en helomvending.

Nøytrale friområder

– Det viser seg at saksbehandleren har misforstått og trodd at de søkte om å få ha en stand. Etter at dere løftet saken har vi sett på den på ny. Fordi dette er et arrangement ønsker vi at Kirkens Bymisjon skal få gjennomføre det, sier Kongsteien.

Da Vårt Land først kontaktet Bymiljøetaten fredag formiddag, var imidlertid tonen en annen:

---

Kirkens Bymisjon

  • Kirkens Bymisjon beskriver seg selv som en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge.
  • På landsbasis er de ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige.

---

«Det er ikke problematisk at Kirkens Bymisjon ønsker tilstedeværelse i byens offentlige rom, men generelt ønsker kommunen at parkene skal være åpne og fritt tilgjengelige for alle. Det innebærer at aktiviteter med politisk og religiøst innhold holdes til andre offentlige rom, slik at publikum opplever parkene som et nøytral område å oppholde seg i», skrev Kongsteien i en e-post.

Av samme grunn tillater de heller ikke stand eller markedsføring i byens parker, opplyste han.

Ifølge Kongsteien ligger hjemmelen for vedtaket trolig i formålsbestemmelsene i reguleringen av området.

«Vi har heller ikke tidligere åpnet for religiøse arrangementer i parkene», skrev han.

Jesus-forkynnelse i parken

En rekke gudstjenester i Oslo-parker har imidlertid funnet sted tidligere. Senest i juni inviterte Oslo Sentrum Baptistkirke til familiegudstjeneste i Iladalen park. I august har IMI-kirken planer om å avholde en gudstjeneste i Ekebergparken. «Der blir det Jesusfokus», reklamerer de.

Etter å ha undersøkt saken ytterligere, medgir Kongsteien at etaten tidligere har sett gjennom fingrene på formålsbestemmelsene når de har tillatt både parkgudstjenester og eid-markeringer.

– Det har vært en formålsbestemmelse som ikke har blitt fulgt til punkt og prikke. Vi jobber nå med en ny strategi for bruk av parkrom og byrom, hvor også denne formålsbestemmelsen adresseres. På den måten vil vi få en mer helhetlig praksis og unngår eksempler som dette her, sier Kongsteien.

Deretter legger han til:

– Vi er mest glad for for at Kirkens Bymisjon får gjennomføre det fine tiltaket.

Fornøyd er også avdelingsleder i Kirkens Bymisjon i Oslo, Gyrid Gunnes.

– Vi er kjempeglade for at de nå snur. Det synes jeg er veldig hyggelig. Vi ønsker å ha et stille nærvær for Oslos befolkning, sier hun.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter