Nyheter

Kirkens Bymisjon får ikke ha samling utenfor Oslo-kirke: Friområdet skal ikke benyttes til religiøse formål

NEI FRA KOMMUNEN: – Avslaget er helt uforståelig, synes virksomhetsleder Olav Lægdene i Kirkens Bymisjon i Oslo.

– Jeg tror ikke kommunen kan ha skjønt konseptet vårt, eller så må det være en rigiditet i tolkningen av regelverket, sier Olav Lægdene, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon i Oslo.

I flere tiår har Bymisjonens prester i hovedstaden hatt gudstjeneste midt i Oslo sentrum om sommeren. I år ønsket de å gi innbyggerne et annet og mer lavmælt tilbud.

På grøntområdet like utenfor Kulturkirken Jakob, også kalt Ingrid Bjerkås’ plass – oppkalt etter Norges første kvinnelige prest – ønsket de å stille et par prester og diakoner til disposisjon for forbipasserende som ønsker en samtale.

I slutten av juni kom det overraskende avslaget fra Bymiljøetaten i Oslo kommune: «Området rundt Jakobs kirke er regulert til friområde og skal derfor ikke benyttes til religiøse formål.»

Kirkens Bymisjon får ikke ha samling utenfor kulturkirken Jakob

‘Helt uforståelig’

---

Kirkens Bymisjon

  • Kirkens Bymisjon beskriver seg selv som en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge.
  • På landsbasis er de ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige.

---

– Vi ble jo litt matte av å få et sånt type avslag. Gjennom pandemien har vi sett at mange har behov for noen å snakke med. At det skal være problematisk å gi et slikt tilbud er helt uforståelig. Generelt burde det være plass til både gudstjenester og religiøse markeringer i det offentlige rom, sier Lægdene.

Ifølge søknaden som Vårt Land har fått innsyn i, skulle Bymisjonen også gi forbipasserende mulighet til å tenne telys på brostein. På gresset utenfor kirken skulle det stå en døpefont med en rose oppi. De ønsket dessuten å ha brosjyrer om Bymisjonens diakonale arbeid tilgjengelig. Det hele skulle skje i løpet av to torsdager i august. Hver samling skulle vare i tre timer.

At det skal være problematisk å gi et slikt tilbud er helt uforståelig

—  Olav Lægdene, Kirkens Bymisjon i Oslo

«Det er ikke gudstjeneste eller bruk av lydanlegg, kun et stille nærvær med to prester utenfor Jakobs kirke. Vi kommer ikke til å bruke prestekjole. Det blir ingen forsøpling», heter det i søknaden.

Videre understreker de at prestene ikke kommer til å være i veien for noe, og at de kun vil henvende seg til de som oppsøker dem.

– Kommer dere til å klage på avslaget?

– Det tviler jeg på. Vi har en litt praktisk tilnærming til dette og vet at vi trolig ikke får svar fra kommunen før sommeren er over. I stedet flytter vi konseptet til andre plasser i Oslo, sier Lægdene.

Synes avslaget er firkantet

Oslo kommunes nettside heter det at både bedrifter og privatpersoner kan søke om å leie kommunalt areal i Oslo, for eksempel dersom man skal avholde et arrangement. Bymiljøetaten behandler søknader for blant annet friområdet ved Jakobskirken. Det står ikke spesifisert at friområder ikke skal benyttes til religiøse formål.

Tidligere har Kirkens Bymisjon hatt utegudstjenester både i parken utenfor Oslo domkirke, på Ekebergtorget og Youngstorget.

– Har dere opplevd å få avslag på liknende grunnlag tidligere?

– Nei, ikke som jeg kjenner til, sier Lægdene.

Det var prest og avdelingsleder Gyrid Gunnes som på vegne av Kirkens Bymisjon sendte søknaden til kommunen.

Også hun ble overrasket over svaret fra Bymiljøetaten.

Gyrid Gunnes er prest, feminist og kunstner.

– Jeg har stor forståelse for at kommunen ønsker å regulere hvordan folk bruker utearealene, men at et religiøst, lavmælt arrangement ikke skal tillates på et friområde synes jeg er litt firkantet. I dette tilfellet er dessuten friområdet vegg i vegg med en kirke, sier hun.

Kunne søke om standplass

I avslaget fra kommunen fikk hun imidlertid en alternativ løsning: De kunne søke om å holde en stand for å informere om Kirkens Bymisjons tilbud. «Pris for standplass er kr. 644 pr. dag, og oppsett av installasjoner koster kr. 2 128», opplyste kommunen.

Et underlig tilbud, synes Gunnes, som påpeker at dette ikke var hovedformålet med arrangementet de søkte om. Ifølge kommunens nettside heter det dessuten at ideelle, humanitære, religiøse, politiske organisasjoner og foreninger kan søke om gratis bruk av standplasser i Oslo sentrum for ikke-kommersielle formål.

Det har foreløpig ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra Bymiljøetaten.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter