Nyheter

Kirkens Bymisjon søkte «medikamentfri» medarbeider

– Diskriminerende og stigmatiserende, sier daglig leder i brukerorganisasjonen RIO om en jobbannonse fra Kirkens Bymisjon som listet opp «medikamentfri» som kvalifikasjon. Nå har Bymisjonen trukket punktet, men RIO er ikke betrygget.

– Jeg synes det er bra at ledelsen har grepet inn, men om det kan karakteriseres som en uheldig glipp, tror jeg ikke noe på. For det første må jo en slik tekst godkjennes i virksomheten. For det andre så snubler man jo ikke bare inn i et krav om medikamentfrihet hos søkerne, sier Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Torsdag kveld gikk han ut på

mot en jobbannonse fra Kirkens Bymisjon der de søker en mentor til rehabiliteringstilbudet Portalen i Kristiansand. I annonsen heter det at vedkommende må ha egenerfaring fra rus, og et ønske om å bruke denne bakgrunnen i møte med mennesker. Samtidig ble det opplyst at vedkommende måtte være «medikamentfri». Det fikk Johansen til å reagere.

Kenneth Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, mener Kirkens Bymisjon sin jobbannonse som listet opp "medikamentfri" som kvalifikasjon er diskriminerende og stigmatiserende.

«Bymisjon vil ansette en person med ruserfaring. De krever at personen ikke får medisiner hos legen sin. Hvordan skal en arbeidsgiver kontrollere om en person får en type behandling? Er dette lov, Kirkens Bymisjon?», skrev han i et Facebook-innlegg, som raskt fikk en rekke reaksjoner. Flere ga uttrykk for at annonsen var diskriminerende og stigmatiserende. Johnsen mistenker også at den kan være ulovlig.

– Ifølge Arbeidsmiljøloven kan ikke arbeidsgiver innehente helseopplysninger om arbeidstaker. Får jeg medisin på resept hos legen min, så er det jo min sak med legen. Det har ikke arbeidsgiver noe med, sier Johansen.

Han påpeker at Bymisjonen ikke opplyser hvilke medikamenter man må være fri fra, men tolker formuleringen dit hen at det er snakk om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Fredag formiddag valgte Kirkens Bymisjon å trekke punktet etter reaksjoner fra både Johansen og pasientorganisasjonen proLAR. Johansen har selv fått tilbakemelding fra Kirkens Bymisjons sentrale ledelse, som omtaler punktet som «en glipp».

Fjernet punktet

Ved Portalen er ledelsen kjent med kritikken, og valgte å fjerne punktet «medikamentfri» etter å ha reflektert over det.

– Vi ønsker selvfølgelig alle velkommen til å søke på den aktuelle stillingen. At man går i LAR-behandling er uvesentlig både i denne og de andre stillingene hos oss. Det som betyr noe er om man har et reflektert og modent forhold til egen rehabiliteringsprosess, og evne til å se andre, sier Wenche Rønning, virksomhetsleder ved Portalen.

– Det er en viktig sak brukerorganisasjonene kjemper for, - og den kjemper også vi for.

Hun forteller at punktet i utgangspunktet kom med fordi Portalen rekrutterer mentorer med egenerfaring fra rus til rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg Gård i Kristiansand. Hos dem stilles det krav om rus- og medikamentfrihet, heter det på nettsiden deres.

– Dersom den beste jobbsøkeren skulle vise seg å være i LAR-behandling, vil vi selvfølgelig ansette vedkommende. Vi vil heller sende andre mentorer til vår samarbeidspartner dersom det skulle bli utfordringer med det, sier hun.

Melder saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Til tross for at punktet er fjernet fra annonsen, varsler Kenneth Arctander Johansen i RIO at han vil melde saken inn til både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet.

– Jeg tenker at punktet i jobbannonsen er uttrykk for et syn som ikke nødvendigvis Kirkens Bymisjon som helhet står inne for, men det er knyttet opp mot en avtalepartner i prosjektet. Jeg vil fortsatt vite og undersøke om dette faktisk er lov, for jeg er kjent med at det ikke bare er Bymisjonen som gjør dette, hevder han.

– Hvilket syn tenker du kom til uttrykk gjennom jobbannonsen?

– Man ville aldri ha akseptert å stille et slikt krav til andre enn rusmisbrukere. Jeg mener at dette er en direkte konsekvens av at samfunnet i flere tiår har stigmatisert denne gruppen mennesker. Gjennom flere tiår har vi straffeforfulgt rusmiddelbrukere og på den måten fetisjert rusavhengighet som noe annet enn et hvilket som helst sosialt og medisinsk problem. Dette tror jeg har ført til at vi ikke reagerer når vi forskjellsbehandler og stigmatiserer disse menneskene, sier han.

Kenneth Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, mener Kirkens Bymisjon sin jobbannonse som listet opp "medikamentfri" som kvalifikasjon er diskriminerende og stigmatiserende.

R.U.S – Reah Ultimate Success, står det på genseren. Foto: Tuva Skare.

'Gufs fra fortiden'

Også rusforsker og lege Gabrielle Welle-Strand er blant dem som har reagert på jobbannonsen til Kirkens Bymisjon.

– Å stille krav om at en jobbsøker må være «medikamentfri» er lovstridig, stigmatiserende og gir i tillegg uttrykk for meget spesielle holdninger i 2020, sier Welle-Strand. Hun hadde blant annet ansvar for det første LAR-prosjektet i Norge på begynnelsen av 90-tallet og har vært seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Welle-Strand mener at det er mer naturlig å stille krav om rusfrihet.

– Forutsatt riktig dosering av LAR-legemidler, er man helt upåvirket og kan fungere som alle andre i hverdagen. Ved å stille krav om å være medikamentfri utelukker man dermed en stor andel rusfrie personer med egenerfaring. For meg som har jobbet med LAR siden det kom i Norge, høres jobbkravet ut som et gufs fra fortiden, sier hun.

LES MER:

Harald Eia var sterkt kritisk til religion. Så begynte han på universitetet

Fransiskushjelpen: Rusmisbrukere stigmatiseres i helsevesenet

Rusmisbrukere faller gjennom i menighetene

---

Kirkens Bymisjon

  • Kirkens Bymisjon beskriver seg selv som en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge.
  • På landsbasis er de ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter