Nyheter

Handelsbanken tar stort steg – trekker seg helt ut av oljebransjen

ETISK INVESTERING: Handelsbankens 800 milliarder skal ikke lenger investeres i olje- og gasselskaper. – Skal det bli vei i vellinga, må man gjøre noe, sier investeringsdirektør Christian Dahl.

.

Handelsbanken har bestemt seg for ikke å lenger investere i olje- og gass. Det er den første nordiske banken som tar et slikt steg.

– Det å snakke om ting er et viktig første steg, men skal det bli vei i vellinga, må man også gjøre noe. Det negative avtrykket av den bransjen er en så utvilsom del av klimaproblemet.

Det sier investeringsdirektør Christian Dahl, som er like kjapp med å si at den vedtatte ekskluderingen ikke er noen moralsk pekefinger mot konkurrentene.

– Men jeg mistenker at mange ikke vil følge oss i dette. Det er ikke udelt positivt å gjøre dette i et land som Norge. Om det betyr at andre selskaper gjør for lite, får noen andre vurdere.

Oljeplattformen Edvard Grieg

Mener ord må bli handling

Med sine 800 milliarder kroner er Handelsbanken blant Nordens største kapitalforvaltere. At de nå har bestemt seg for å ekskludere olje- og gasselskaper i fremtidige investeringer, og ta det helt ut av sine fond, er resultat av en langvarig prosess.

De kaller det den ansvarlige investorens dilemma – som er dette: Skal man forsøke å skyve et oljeselskap i en grønn retning gjennom å eie deler av det, eller skal man ekskludere dem og heller investere i fornybar energi?

– Dette er et statement som forhåpentligvis kan bidra til at mer penger kan allokeres til dem som prøver å løse fremtidens energibehov. Vi gjør ikke dette for å score poeng, men fordi vi ser på det som det rette.

Banken skal i stedet investere i selskaper som har «gode utsikter for fremtidig verdiskaping», som Dahl oppsummerer det.

DN skrev om beslutningen på fredag.

Selv om valget om å droppe olje- og gasselskaper er nytt i nordisk sammenheng, er ikke det å utelukke bestemte sektorer noe nytt. Heller ikke for Handelsbanken.

– Det første vi droppet, var kull. Ved siden av dette ekskluderer vi blant annet bettingselskaper, og selskaper som har mer enn fem prosent av sin inntekt fra fremstilling av alkohol og tobakk. Dette handler ikke om klima, men om det ansvarsfulle samfunn.

Vi gjør ikke dette for å score poeng, men fordi vi ser på det som det rette.

—  Christian Dahl, investeringsdirektør i Handelsbanken

---

Etiske investeringer

  • Handler om å velge ut investeringer basert på etiske prinsipper.
  • Etiske investorer unngår gjerne investering i såkalte «syndige» aksjer, som for eksempel gambling, alkohol eller våpen.
  • Historisk er etiske investeringer tett koblet til religion.
  • De første etiske investorene i USA var kvekerne på 1700-tallet.
  • John Wesley, en av metodismens grunnleggere, var opptatt av at investeringer ikke skal skade din neste.
  • Kilde: Investopedia.com

---

.

En rekke rettssaker

Bare for noen uker siden lanserte Det internasjonale energibyrået (IEA) en klimarapport myntet på energisektoren. Rapporten var et salgs veikart for fremtidig energiproduksjon, og presenterte hva som må til for å nå målet om null utslipp fra energisektoren innen 2050. Dette veldige veikartet består av 400 milepæler på veien mot målet. Et sentral punkt er at det ikke bør letes etter mer olje og gass, fordi det holder å bruke ressursene i allerede eksisterende felt.

For at klimamålene i Paris-avtalen skal nås, mener også IEA at det er nødvendig å stoppe investeringer i ny olje- og gassproduksjon. Norge på sin side planlegger for en rekke nye felt, og Anniken Hauglie i Norsk olje og gass trosser IEA og mener har hevdet at «nye oljefelt kan være mer klimavennlige».

Her har Hauglie og Handelsbanken ulik oppfatning. Banken har ifølge investeringsdirektør Christian Dahl lovet sine kunder en «langsiktig finansiell avkastning gjennom å bidra til bærekraftig utvikling».

– Vi må diskutere at man ikke bare ivaretar aksjonærenes interesser, men også samfunnets, sier Dahl, samtidig som han tror valget om å droppe olje helt er en økonomisk lur beslutning.

Flere domstoler har skapt tydelig presedens den siste tiden. Sist måned slo en australsk domstol fast at landets miljøvernminister er pliktig å beskytte landets neste generasjon mot klimakrisen. Dermed fikk kullselskapet Whitehaven Coal nei til å utvide sitt nåværende minefelt. Nylig påla også en nederlandsk domstol Shell å nærmest halvere sine klimagassutslipp frem til 2030.

Christian Dahl mener grønnvasking har vært en utfordring i altfor lang tid, og at det er på høy tid at ord blir til handling.

– Vi er ikke opptatt av at vi vet best eller gjør mest. Det vi er opptatt av er at vi skal levere på det vi lover.

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Vil heller endre selskaper

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, vil ikke kommentere en konkurrent spesifikt, men har observert at flere forvaltere dropper olje- og gasselskaper.

Storebrand vil ikke gjøre som Handelsbanken, men ser i stedet på eksklusjon som ett av flere virkemidler for å oppnå bærekraftige investeringer.

– Eksklusjoner er et viktig supplement, men vi mener at en kombinasjon av eksklusjon, aktivt eierskap og økte investeringer i løsninger gir best gjennomslagskraft, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Saugestad informerer om at Storebrand har mange kunder som velger fossilfrie investeringsløsninger, og han forventer at denne utviklingen vil vedvare. For å oppnå det uttalte målet om nullutslipp i sine investeringer innen 2050, tviler han på et eksklusjon er veien å gå alene.

– Storebrand har forpliktet seg til å gjøre det gjennom å bruke eiermakten og påvirke selskapene – ikke kun ved å ekskludere.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter