Nyheter

Vil ikke stanse leting: – Nye oljefelt kan være mer klimavennlige

RAPPORT: Norsk olje og gass vil ikke følge løypa som Det internasjonale energibyrået (IEA) tegner opp.

Oslo 20200124. 
Nøkkeloverrekkelse i Arbeids- og sosialdepartementet. Torbjørn Røe Isaksen (H) overtar etter Anniken Hauglie (H).
Foto: Terje Bendiksby / NTB

I rapporten står det at det ikke lenger er behov for å lete etter mer olje og gass.

– Vi mener at norsk sokkel skal levere olje så lenge vi har kunder og etterspørsel, sier tidligere Høyre-statsråd Anniken Hauglie, nå administrerende direktør for Norsk olje og gass.

De er én av premissleverandørene for den norske oljepolitikken, gjennom å være paraply for 47 olje- og gasselskaper og 58 leverandørbedrifter på norsk sokkel. Hauglie er uenig i kartet som IEA tegner.

– Framover vil det være viktig å se hvilken produksjon som er mest effektiv, billig og klimavennlig. Det kan være nye funn, sier Hauglie.

Hun viser til at det nå er 16 felt som er elektrifisert eller vedtatt at skal bli elektrifisert, og som dermed bidrar til å få ned utslipp i produksjonen. For selv om IEA viser at netto null utslipp fra energisektoren i 2050 er mulig å nå, vil det kreve stor innsats på mange fronter samtidig. Det vil også kreve atferdsendringer fra forbrukere.

– Dette er en scenario-rapport som viser én vi til målet. FNs klimapanel har mange andre veier til målet også, sier hun.

---

IEAs veikart

  • Denne uka lanserte Det internasjonale energibyrået (IEA) et veikart mot null utslipp fra energisektoren innen 2050.
  • To av tre nøkler som byråets sjef Fatih Birol trekker fram, er at bruken av fossil energi skal kraftig ned, mens det skal satses kraftig på fornybar energi.
  • Ifølge IEAs veikart er det allerede nok olje og gass i produksjon, og derfor ikke behov for å lete etter mer. Den oljen som framover skal brukes, bør være den billigste, og den finnes i Midtøsten.

---

Mener teknologien er uviss

Norsk olje og gass mener at oljeletingen på norsk sokkel må fortsette.

– Hvis vi nå skulle slutte å lete, og redusere tilgang på olje og gass før vi er sikre på at vi har de andre tiltakene på plass, kan vi risikere at verden ikke får nok energi. Vi må parallelt lete etter olje og utvikle teknologien og løsningene som skal til for å nå Paris-målsettingen, sier Hauglie.

Hun mener at flere av energikildene som ifølge IEA skal ta over, bygger på umodne teknologier, og at det kan true forsyningssikkerheten hvis alle stanser letingen, og verden skal lene seg på olje fra Midtøsten. Selv sier IEA at mye av fornybarteknologien som trengs, som sol og vind, finnes, men at den må gjøres mer tilgjengelig på markedet.

Hauglie viser til at norsk olje- og gassbransje har som mål at utslippene fra produksjonen av olje og gass, skal ned til nær null i 2050. Innen 2030 skal utslippene fra produksjonen kuttes med 50 prosent.

– I likhet med IEA-rapporten forutsetter det at vi klarer å få fram teknologier som i dag ikke er modne, sier Hauglie.

Hun understreker at bransjen samtidig jobber for å utvikle nye verdikjeder og næringer, gjennom karbonfangst- og lagring, hydrogen og havvind. På den måten mener hun at norsk olje- og gassnæring er tungt i gang med mye av det IEA også tegner opp i sitt veikart.

Ønsker drahjelp fra regjeringen

I juni legger regjeringen fram en stortingsmelding om energipolitikken, og Norsk olje og gass har sammen med NHO og LO, gitt innspill for hvordan nye næringer og verdikjeder kan utvikles.

– Vi ønsker innen 2030 å få en utviklingsarena for flytende havvind, og mener Norge bør ha som klar ambisjon at vår leverandørindustri skal ta 10 prosent global markedsandel. Men for at Norge skal kunne hevde seg, trenger vi at myndighetene legger til rette, gjennom blant annet konsesjonssystem, skattesystem og tilsyn.

Hauglie understreker at Norsk olje og gass jobber hardt med omstilling.

– Vårt viktigste marked er EU, som også har skyhøye klimaambisjoner. Det betyr at vi må levere rene produkter, ellers vinner vi ikke konkurransen. I EU er det også et sterkt driv for fornybar og grønn energi. Det er også en pådriver for endring og omstilling. Vi er godt stilt med våre naturgitte forutsetninger, og fordi vi som land har en tyngde innen teknologi.

– Hvordan ser du på valget mellom å legge tyngden mer på det som blir framtidas energi for å styrke posisjonen der, framfor å holde på olje- og gassproduksjonen så lenge som mulig?

– Norsk sokkel er veldig konkurransedyktig i dag. Men vi ser at flere selskaper begynner med karbonfangst og -lagring, vindkraft og hydrogen, og blir brede industriselskaper. Tidligere i vinter laget Menon en analyse som viste at norsk leverandørindustri begynner å få større andel i sin portefølje som er fornybar. For Norge som land er det viktig at vi bruker momentum nå til å legge om eget næringsliv og industri, slik at de kan være med på den globale konkurransen når de nye næringene kommer til å skyte fart, sier Hauglie.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter