Nyheter

Ny klimarapport får ekspertene til å tro at oljedebatten vil endre kurs

VEIKART: Signalene fra Det internasjonale energibyrået om olje og gass er overraskende og uvanlig tydelige, mener Cicero-forsker Bård Lahn. Espen Barth Eide kaller rapporten en gamechanger, selv om Ap ikke vil ha stans i oljeletingen.

Oslo  20181120.
Fatih Birol, administrerende direktør i det internasjonale energibyrået sammen med statsminister Erna Solberg på Equinors høstkonferanse på Det Norske Teatret i Oslo tirsdag. Equinor har i dag annonsert at de er klar til å investere i regnskog som et supplement til tiltak for en redusere egne utslipp.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er riktig å si at dette er en gamechanger, sier Espen Barth Eide (Ap), første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, om veikartet som Det internasjonale energibyrået (IEA) tirsdag la fram for energisektoren.

IEA tegner opp en vei med 400 milepæler for å få utslippene ned mot netto null i 2050. En av milepælene er at det fra nå av ikke er behov for å lete etter mer olje og gass i verden. Det er nok å bruke ressursene i felt som er i produksjon eller er godkjent for utvinning. Ifølge IEA er det olje og gass fra store felter i Midtøsten med lav produksjonskostnad, det vil være mest bruk for.

---

Veikart for verdens energiforsyning

  • Oljeprisen vil ifølge IEAs anslag falle til 35 dollar fatet innen 2030 og 25 dollar fatet i 2025.
  • Salget av nye utslippsbiler skal være helt over innen 2035.
  • 90 prosent av elektrisitetsproduksjonen skal i 2050 komme fra fornybar energi.

Kilde: Det internasjonale energibyrået (IEA): Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

---

– Skjellsettende for oljeland

Barth Eide har sett IEA over tid få mer tro på fornybar energi.

– Men nå er det rene ord for penga: fossilalderen, altså olje, gass og kull brukt til forbrenning, går mot slutten. Alternativene tar over, gjennom det stadig sterkere samvirket mellom kapital, næringsliv, innovasjon, forbrukere, stater og internasjonale institusjoner. Dette har store, ja nærmest skjellsettende konsekvenser for land som har levd godt på olje og gass, sier Barth Eide.

IEA understreker at overgangen er en klar trussel mot mange selskapers økonomi, men også åpner muligheter. Store investeringer i ren energi vil skape økning i verdens bruttonasjonalprodukt og mange nye arbeidsplasser. Men overgangen kan bli mer krevende i land som er avhengige av produksjonen av olje og gass.

Dette har store, ja nærmest skjellsettende konsekvenser for land som har levd godt på olje og gass.

—  Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson

IEAs administrerende direktør Fatih Birol sier at hvert land må lage egne planer i tråd med veikartet, og at disse planene må reflektere hvor landet står i økonomisk utvikling.

– I vårt veikart når utviklede økonomier netto null før utviklingsland, sa Birol.

– Uvanlig tydelig

Bård Lahn er forsker ved Cicero senter for klimaforskning, og har fulgt med på hvordan klimapolitikk blir til i mange år.

– Jeg tror veikartet kommer til å få stor betydning for den politiske debatten om oljas framtid. Det finnes mange veikart som sier noe av dette fra før, men det nye her er avsenderen, IEA. Norske myndigheter har ofte vist til IEAs anslag og rapporter i sine begrunnelser for fortsatt norsk oljeproduksjon og at den er innenfor klimamålene, sier Lahn.

Lahn synes beskjeden fra IEA er overraskende og uvanlig tydelig. Fordi rapporten er mer konkret enn mange lignende scenarier, ved at den setter tydelige milepæler i årene fram mot 2050, sier han at dette også er det regjeringene må gjøre framover for å nå egne mål.

Faren for ubrukelige oljeprosjekter

Barth Eide mener veikartet stiller klare forventninger til energimeldingen som olje- og energiminister Tina Bru (H) skal legge fram i vår, og understreker at Norge ikke må bli hengende etter i konkurransen om de nye løsningene fordi det fortsatt er penger å hente på olje og gass.

– Vi må nå klare å diskutere helt konkret hvordan vi gjør visjonen om en «bro» fra dagens industri til framtidas til praktisk politikk. Når IEA kommer med et slikt veikart synliggjør dette en trend vi jo kjenner: verden og markedene der ute beveger seg langt raskere enn vi forventet for bare få år siden. For Norge – som både er et oljeland, et ren energi-land og et moderne industri-land, betyr dette at vi må ha en enda tydeligere hånd på rattet for å henge med i svingene.

Ifølge Barth Eide vil ikke Ap vedta noen sluttdato for produksjon eller leting, men samtidig unngå at Norge blir sittende med tunge investeringer i felt som likevel ikke blir aktuelle å hente ut olje og gass fra.

– Det kan virke som både H og Ap vegrer seg for å sette en strek for ny leting etter olje og gass på norsk sokkel. Kan det være aktuelt med et «oljeforlik» for å unngå at investeringer om noen år viser seg bortkastede, og for å være mer i tråd med kursen IEA peker ut?

– Jeg tenker i hvert fall at dette er en såpass viktig utvikling at det bør bli et sentralt tema i behandlingen av den kommende meldingen om framtidig verdiskapning fra norske energiressurser. Vi kan ikke ha den debatten uten å ta inn over oss kraften i endringene der ute, for de påvirker alle faktorene i ligningen, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide.

Lettere å måle regjeringer

Bakgrunnen for analysen, forteller IEA-direktør Briol, at er fordi byrået har sett et økende gap mellom løfter om utslippskutt fra industriledere og regjeringer, og virkeligheten. Nå vil IEA sette opp en rekke milepæler for når endringer må skje for å få til overgangen til fornybar energi. Bruken av fossile brensler skal ned fra dagens 80 prosent av verdens energibehov, til 20 prosent i 2050.

– Med dette veikartet blir det enkelt å sammenligne det regjeringer gjør og milepælene vi har satt, sa Birol.

IEA beskriver veikartet som verdens første fullstendige studie av hvordan overgangen til et energisystem med netto null utslipp innen 2050 er mulig, samtidig som verden kan regne med stabil og sikker energiforsyning og robust økonomisk vekst.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter