Nyheter

Ber kommunene beskytte sårbare barn i sommer

SOSIAL KONTROLL: Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad spør landets kommuner om hjelp for å motarbeide negativ sosial kontroll. – Trenger ekstra beredskap i sommermånedene.

Hver sommer øker risikoen for at barn og unge blir utsatt for trusler, tvangsekteskap, ufrivillige utenlandsopphold og andre former frihetsberøvelse. Denne sommeren kommer dette på toppen av mer enn et år med pandemi, der overgrep mot barn har økt og der allerede sårbare barn og unge har vært ekstra utsatt.

Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har derfor sendt et brev til landets kommuner der de ber dem ha beredskapen klar for å bistå barn som utsettes for negativ sosial kontroll.

– Vi ber skoler og andre hjelpetjenester om å ha ekstra beredskap i forbindelse med sommermånedene, slik at utsatte barn og unge kan få råd og støtte også i ferien, sier kunnskapsminister Melby i en uttalelse.

Færre henvendelser

Kommunene sviktet de sårbare barna. Det konkluderte KS (Kommunesektorens organisasjon) med da de tidligere i år la frem sin vurdering av koronahåndteringen til landets kommuner.

– Dessverre har vi grunn til å tro at flere barn og unge har det vanskeligere hjemme nå enn før pandemien. Dette gjelder også ungdom som opplever negativ sosial kontroll. Psykisk uhelse hos barn og unge har i løpet av pandemien økt både i omfang og alvorlighetsgrad, uttaler Melby.

IMDis minoritetsrådgivere løftes frem som et viktig tiltak i regjeringens handlingsplan for å motvirke negativ sosial kontroll. Rådgiverne er ansatt ved videregående skoler over hele landet og skal følge opp utsatte elever. Da landets skoler stengte i fjor, meldte rådgiverne raskt om en nedgang i antall henvendelser. Likevel viser tall for hele 2020 at flere barn og unge har fått hjelp fra minoritetsrådgiverne enn tidligere år.

Ufrivillig til utlandet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er grunn til å tro at ufrivillige utenlandsreiser vil være et problem også i år.

– Hver sommer opplever noen barn og unge at de blir tatt med til utlandet og holdt tilbake mot sin vilje. Dette vil nok også kunne skje denne sommerferien, til tross for reiserestriksjoner på grunn av pandemien.

Melby og Ropstad fremhever at hjelpeapparatet gjerne oppdager dette når et barn allerede er ute av landet.

«Når en person befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om personen er norsk statsborger», heter det i brevet.

Derfor ber de kommunene ta grep for å forebygge. Forebygging kan bidra til å forhindre at den unge utsettes for forhold som krenker deres rettigheter eller forhold som er straffbare i Norge, skriver ministerduoen i brevet.


Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter