Nyheter

Skolebyråden om NLA-saken: – Vis respekt for Oslo-rektorene

SPLID: Inga Marte Thorkildsen (SV) mener opposisjonen gir Oslo-rektorer skylden for at praksisstudenter hetses. – Både byråden og rektorene har et ansvar, svarer Espen Andreas Hasle (KrF).

– Barn og unge befinner seg fortsatt i skapet og tør ikke å fortelle hvem de er, ikke minst innenfor religiøse samfunn er dette faktum. De som først og fremst har noe å svare for i denne saken er NLA, som tviholder på verdiplattformen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

I Oslo-bystyrets møte torsdag fikk hun flere kritiske spørsmål fra opposisjonen om hennes håndtering av den såkalte NLA-saken, som innebærer at fem Oslo-skoler har avsluttet samarbeidet med NLA Høgskolen.

Det skyldes først og fremst en formulering om samlivsform i den private høyskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

– Jeg forbeholder meg retten til å reagere som jeg vil på det byråden sier.

—  Espen Andreas Hasle (KrF)

Slår tilbake mot opposisjonen

Thorkildsen mener opposisjonen i spørretimen påstod at Oslo-rektorene diskriminerer.

– De omtaler saken som at rektorene driver en ideologisk kamp, der Oslo-skolen er slagmark og studentene er ofre, sier Thorkildsen.

– Hvordan påstår de det?

– På måten de stiller spørsmålene sine. Jeg merket det på reaksjonene deres da jeg svarte dem. De hadde et voldsomt kroppsspråk, som du ikke kan unngå å se når du er på Teams. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra rektorer om at det er slik det oppleves, og det opprører meg, sier Thorkildsen.

Espen Andreas Hasle fra KrF var en av dem som stilte spørsmål til byråden.

– Jeg forbeholder meg retten til å reagere som jeg vil på det byråden sier. Og det er helt riktig at jeg reagerte på det hun sa. Men jeg vil ha meg frabedt at en byråd kommenterer hvordan bystyremedlemmers kroppsspråk er, sier han.


Oslo 20200911. 
Fylkesleder i Oslo KrF Espen Andreas Hasle før  KrFs landsstyre på Quality Hotell 33 på Økern i Oslo fredag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener praksisstudenter hetses

Thorkildsen vil at opposisjonen viser respekt for beslutningen rektorene på fem skoler i Oslo har tatt.

– Jeg reagerer blant annet på at det nærmest insinueres i spørsmålene at det er rektorene sin skyld at studenter utsettes for hets.

Det var også Hasle som stilte spørsmålet om hets i bystyrets spørretime.

– Meldingene vi får er at det er studenter i Oslo-skolen som hetses mens de er i praksis, fordi de er fra NLA Høgskolen. Når byråden ikke vil gripe inn er vi bekymret for om den hetsen kan bre om seg, sa KrF-politikeren i torsdagens spørretime.

Han utdyper overfor Vårt Land at han får tilbakemeldinger fra praksisstudenter som forteller om det de opplever som muntlig hets mens de er i praksis.

– Både byråden og rektorene har et ansvar for at studenter nå opplever ubehagelige meldinger mens de i praksis i Oslo-skolen, sier Hasle.

– Hvordan har de det?

– Ved å akseptere eller medvirke til at praksissamarbeid avsluttes, er de med på å legitimere at det er negativt å være fra NLA, svarer Hasle.

– NLA bør gå i dialog om verdidokumentet

Thorkildsen mener at opposisjonen har et ensidig syn på saken.

– Mener virkelig opposisjonen at man skal tvinge øvingslærere i Osloskolen til å jobbe for NLA, spør skolebyråden.

Hasle mener på sin side det er klart at saken bør drøftes på nasjonalt nivå.

– I ytterste konsekvens kan signalene byråden sender føre til at en godkjent høyere utdanningsinstitusjon ikke får tilby praksisplasser. Det sier seg selv at det kan være et nasjonalt anliggende, sier han.

– Diskuter samlivsformuleringen

Thorkildsen sa i spørretimen at verdidokumentet til NLA er problematisk for flere av øvingslærerne på Oslo-skolene. Øvingslærerne har ansvar for lærerstudentene fra NLA.

– På hvilken måte er verdidokumentet til NLA problematisk for øvingslærerne?

– Jeg tror det først og fremst handler om at de opplever at de må tilslutte seg verdidokumentet, siden de er «ansatt» av NLA, og det ønsker de ikke. Jeg har respekt for at det oppleves slikt for dem.

– Hva er det NLA må gjøre?

– Jeg tror NLA vil gjøre klokt i å gå i dialog om verdidokumentet og samlivsformuleringen med skolene og øvingslærerne, svarer Thorkildsen.

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter