Nyheter

KrF vil arbeide for omsorgsdager til koronaslitne pårørende

ØNSKER LØFT: Lederen for Stortingets helsekomité mener departementene må snakke sammen for å få til en ordning som gjør at pårørende slipper å sykmelde seg.

Koronakrisen har gjort det ekstra synlig at det kan koste mye å være pårørende til en syk. Derfor mener Pårørendealliansen at pårørende til syke over 18 år bør få samme rett til å ta omsorgsdager som foreldre har når barn er syke. Da regjeringen lanserte sin pårørendestrategi tirsdag 8. desember, var omsorgsdager ikke en del av strategien.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, synes omsorgsdager for pårørende er et godt forslag, og lover å jobbe videre med det.

– Her må departementene snakke sammen for å få til gode ordninger. Jeg tror heller ikke at det vil koste så veldig mye penger, sier Bekkevold.

En ordning med omsorgsdager for pårørende ligger under sosial- og arbeidsdepartementets ansvarsområde, men Bekkevold mener at helsedepartement og sosialdepartement her bør ha en felles interesse.

Et rop fra pårørende

Bekkevold synes det er opplagt at pårørende har hatt en vanskelig tid under koronapandemien. Mange tilbud til syke har blitt redusert eller stengt, og det har gjort situasjonen tøffere for pårørende, slik Pårørendealliansen har beskrevet overfor Vårt Land.

Jeg håper at det ropet fra pårørende, som jeg opplever dette er, blir lyttet til.

—  Geir Jørgen Bekkevold, KrF

– Jeg håper at det ropet fra pårørende, som jeg opplever dette er, blir lyttet til. Det er opplagt at pårørende har hatt en vanskelig tid. Vi må passe på at de ikke får en belastning som gjør at de selv får helseplager, sier han.

– Uthuler sykefraværsordningen

Anita Vatland i Pårørendealliansen har understreket overfor Vårt Land at mye av kostnaden for den omsorgen pårørende står for, ligger kamuflert i sykefraværsordningen.

– Det uthuler sykefraværsordningen på feil prinsipper, sier hun.

Pårørendealliansen tror at omsorgsdager for pårørende er mulig uten økt pengebruk over sosialbudsjettet, fordi mange pårørende i dag i stedet får sykmeldinger.

Vetland mener at pårørende som ikke får mulighet til å ta fri fra arbeid for å være hos en syk pårørende som trenger hjelp, kan pådra seg mer sykdom og mer langvarig fravær. Alliansen mener også at mange småbedrifter i dag betaler for pårørendes fravær, i form av sykedager, og at dette ikke er en god løsning for samfunnet som helhet.

---

Omsorgstrykk

Organisasjoner melder om at pårørende for syke og eldre opplever et økt omsorgstrygg under pandemien.

Anita Vatland i Pårørendealliansen ber om at pårørende kan få omsorgsdager slik foreldre får når barn er syke.

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter