Nyheter

Sp-Vedum fyrer av salve mot Frp-forslag om kirkekutt

Trygve Slagsvold Vedum beskylder Frp for å true norsk kulturarv når partiet nå vil kutte massivt i støtten til Den norske kirke.

Lederen i Senterpartiet bruker sterke ord mot Fremskrittpartiets forslag om å kutte 220 millioner kroner i statsbudsjettposten til Den norske kirke. Fremstøtet fra Frp inngår i det alternative budsjettet som partiet nå legger til grunn i budsjettforhandlingene med Solberg-regjeringen.

– Det er et kjempekutt. Det er historieløst. Og det vil gi Kirke-Norge mer sentralisering og ende med nedleggelser av kirker, mener Vedum og påpeker:

– Det er tankevekkende at Frp vil kutte milliardbeløp for å senke alkoholavgifter – men samtidig ville spare nær en kvart milliard kroner på Den norske kirke.

• LES OGSÅ: Ropstad bekymret for Jehovas vitner-praksis

Sp vil gi mer til gamle kirker urolig for Frps fremstøt

Denne uken legger Sp frem sitt alternative budsjettforslag. I dette foreslår partiet å gi 30 millioner mer enn regjeringen til fredede og verneverdige kirkebygg. Partiet byr også på to millioner til oppgradering av kirkebyggdatabasen.

Sp vil denne gangen ikke overby regjeringens bevilgninger til Den norske kirke (Dnk). Prisjustert følger bevilgningen nivået fra i fjor. Toppene i Dnk var tilfreds da budsjettet kom. Det er også Sp:

– Hoveddelen av regjeringens forslag er ganske solid. Den norske kirke opplevde stor grad av ro etter at budsjettet var presentert. Uroen nå knytter seg til Frp og den rollen partiet vil spille i budsjettforhandlingene, sier Vedum.

• LES OGSÅ: «Nå har Sp plass blant de store. Et fugleskremsel gir litt av forklaringen»

«Presset for å legge ned kirker kan bli større»

Vedum advarer mot konsekvensene et Frp-budsjett for kirken vil gi – eller om de får innrømmelser fra Solberg-partiene. Partiet har fått bekymringsmeldinger fra lokalt kirkelig hold.

– Kirken kan ikke da tilby sine tjenester på en god måte. Det vil være spesielt feil i en tid etter koronakrisen, der mange kan søke til kirkerommet. Med kutt i midler til drift vil også presset for å legge ned kirker bli større og større.

Det kan gi mer sentralisering og ramme kirketilbud i bygder, men også på større steder. Han minner om at flere kirker i Groruddalen i Oslo ble forsøkt nedlagt, men reddet av lokalt engasjement. Slike ressurskamper kan det bli flere av.

«Avkristning»? En svekkelse av kulturarven

Ikke minst mener han Frp nå går inn på en linje som truer både kulturarv og identitet. Den norske kirkes historiske betydning, Kongens grunnlovsbelagte tilhørighet til den og kirkens samlende betydning gir folkekirken en spesiell posisjon.

– Bidrar Frp altså til en «avkristning» av kulturarven vår?

– Svekker man kirken, så svekker man kulturarven. Svært mange av referansene våre er hentet ut fra den kristne tradisjonen. Skal du forstå Norge, må du forstå den kristne arven. Og vi gjør norske ungdommer en bjørnetjeneste, uavhengig av hva de tror på. Om de har muslimsk bakgrunn, kristen – eller foreldre som er humanetikere.

For åtte år siden: Da ville Frp plusse på kirkebudsjettet

I det siste alternative budsjettet Frp la frem før partiet i 2013 gikk inn i Erna Solbergs regjering, var tonen en annen. Da fastslo Frp at «en styrking av bevilgningene til Den norske kirke er nødvendig for at Kirken skal kunne opprettholde statusen som en folkekirke for alle». Partiet ville gi Dnk ekstrabevilgning på 60 millioner kroner og øke innsatsen overfor gamle kirkebygg.

– Dette er et enormt linjeskifte, også fordi enkeltrepresentanter utad har snakket varmt om kirke og tradisjoner. Men når de vil kutte så mange millioner kroner «over natta», gjør de det motsatte og går til et enormt angrep på kirken vår, sier Vedum.

Frp-talsmann: Sterkt uenig det er alternativ finansiering

Frps livssynspolitiske talsmann, Himanshu Gulati, går sterkt i rette med Vedums beskrivelser og refs. Han mener det går en logisk linje fra Frps primærpolitikk om å kutte støtten til trosfinansiering og til å foreslå grep i et alternativt statsbudsjett.

– For oss handler om en annen modell for livssynsfinansiering, sier han.

Gulati avfeier at partiet truer kulturarven med å ønske kutt. Partiet vil blant annet plusse på bevilgningene til vedlikehold av kirker med 20 millioner kroner.

– Jeg er sterkt uenig med Vedum. Tvert i mot øker vi også bevilgninger til steinkirker og verneverdige kirker. Men vi ønsker en alternativ finansiering der det offentlige har en mindre rolle. Det er en modell vi må gjøre synlig, sier Frp-talsmannen.

LES OGSÅ:

• Kirkerådsleder ut mot Frp-budsjett: - En rasering av folkekirken

Unge Høyre foreslår å kutte trosstøtten

Gallup-smell for Høyre. Lavt som før korona-tiden

---

BUDSJETTKAMP

  • Stortinget vedtok i vår en felles tros- og livssynslov med likebehandling av trossamfunn. I det første påfølgende statsbudsjettet bevilget regjeringen 2,3 milliarder kroner i rammetilskudd til Den norske kirke.
  • Frp vil altså kutte nær ti prosent av overføringen, samt 94 millioner av støtten til andre tros- og livssynssamfunn.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter