Nyheter

Arne Vistes vikarbyrå Plog AS er konkurs

– I dag har jeg kjent på smerten og følelsene. Dette er en håpløs situasjon, sier daglig leder Arne Viste.

Bilde 1 av 2

Arne Vistes vikarfirma Plog AS ble slått konkurs av Stavanger tingrett 19. oktober. Viste delte i dag nyheten på sin Facebook-side.

Plog AS har siden 2015 ansatt såkalte ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. De fleste asylsøkerne leies ut som vikarer til bedrifter over hele landet, mens andre arbeider med interne oppgaver i Plog.

– Konkursen betyr at det er mange som har mistet jobben denne uken, og er dypt fortvilet. Jeg vet at de har det vondt, men de gjør sitt beste for å være tapre og sterke, sier en tydelig berørt Arne Viste til Vårt Land.

Ifølge Viste har 90 ulike asylsøkere fått arbeid gjennom Plog. Han forteller om sterke følelsesmessige reaksjoner på konkursen.

– Jeg har prøvd å holde fokus på mulige veier videre de siste dagene, men i dag har jeg kjent på smerten og følelsene. Det er så vondt og destruktivt. Jeg kjenner at dette er en håpløs situasjon. Det er støttespillere som vil be for prosjektet, og hjelpe meg å se etter veien videre. Så vil tiden vise hva vi kan få til.

En av mulighetene Viste ser på, er å starte et nytt selskap enten i Norge eller Sverige, som skal drive med det samme som Plog.

LES OGSÅ: I 2019 ble to dømt for å ha vist barmhjertighet: Viste og Stålsett

Vil anke konkurskjennelsen

Skatteoppkreveren i Sola kommune begjærte Plog konkurs fordi selskapet ikke har betalt et krav på 397.938 kroner. Kravet har bakgrunn i utskrevet forskuddsskatt, restskatt, tvangsmulkt på grunn av manglende rapportering av trekk, samt avgift og gebyr, ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett. I tillegg til kravet har Plog skatte- og avgiftsgjeld på til sammen 3,4 millioner kroner.

Plog og Viste vil anke tingrettens konkurskjennelse.

Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Vistes vikarfirma Plog AS ble samtidig dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner, og få 1,4 millioner kroner inndratt.

Viste fikk i februar forkastet sin anke til Borgarting lagmannsrett, og i mai ble anken avvist av Høyeste­rett. Dermed er dommen fra tingretten endelig.

Plog og Viste vil anke dommen til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

LES OGSÅ: Berit Hustad Nilsen: Å kjempe på en kristen måte

– Noen blir satt på gaten

I uttalelsen om konkursen på Facebook skriver Viste følgende:

«Det er en veldig trist nyhet for de ansatte. Det er 15 personer som denne uken ble rammet, uten noe sikkerhetsnett fra NAV. Noen har venner eller familie som hjelper dem. Flere av dem har kone og barn i Norge, som de nå blir en økonomisk tilleggsbelastning for. Noen blir faktisk satt på gaten. Enten finner disse seg svart arbeid - ofte slaveliknende forhold - eller de blir tvunget ut i vinningskriminalitet. Noen flytter nok inn i håpløsheten og passiviteten på asylmottak, der de får ca 60 kroner dagen som skal rekke til mat og klær og toalettartikler og medisiner. Be for alle disse, og for dem som har levd slik i mange år!»

Viste skriver videre at konkursen var uunngåelig etter at selskapet mistet likviditeten etter at anken til Høyesterett ble forkastet i mai, og boten og inndragning på 2,9 millioner kroner ble gjeldende.

LES OGSÅ:

Restaurant frikjent for bruk av Plog-vikar

Arne Viste spør: Når skal kristenfolket våkne? Familier splittes!

Norges Kristne Råd: Vi stiller oss på lag med alle migranter, og med Viste og Stålsett

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter