Nyheter

To av de største partiene fjerner krav til norsk våpeneksport

Både Ap og Høyre fjerner formuleringer om norsk våpeneksport i forslag til nye partiprogram. – Skuffende og overraskende, mener Redd Barna.

«I gjeldende partiprogram skriver Arbeiderpartiet at de vil: «Ha som mål når det gjelder våpeneksport, å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i Nato».

I forslaget til nytt partiprogram for 2021–2025 er målet om sluttbrukererklæring fjernet.

LES MER: Hadia Tajik åpner opp om sin tro i ny bok: «Fri fra andres spilleregler for min Gud»

Skuffende og overraskende, sier Redd Barna

– Det er både skuffende og overraskende. Et partiprogram er det hele partiet skal jobbe for i neste stortingsperiode, sier utenrikspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna, Gina Ekholt.

Redd Barna frykter at norske våpen og norsk forsvarsmateriell skal bli brukt i krig der humanitærretten brytes av krigende parter og barn blir drept, som i den pågående krigen i Jemen.

Høyre vil ikke programfeste «strenge krav til norsk våpeneksport»

Også regjeringspartiet Høyre har fjernet politiske mål for norsk våpeneksport i forslag til nytt partiprogram. I gjeldende program vil de «stille strenge krav til norsk våpeneksport». Det vil de ikke i sitt nye program.

– Det er ikke like overraskende. I Høyre har vi lenge sett tydelige krefter som ikke ønsker strengere regelverk for våpeneksport. Jeg skulle ønske Høyre ville se til sine regjeringspartnere Venstre og KrF som har bedre politikk på dette, og ta inn noe i neste utkast. Høyre må skjønne at det er veien å gå for å gjøre verden tryggere for barn, sier Ekholt.

LES MER: Koronakrisen: De som hadde det vanskelig har fått det verre

Norge krever ikke lenger sluttbrukererklæring

Norge eksporterte våpen for 1,9 milliarder kroner i 2019, over 600 millioner kroner mindre enn året før og nær 1,5 milliarder mindre enn toppåret 2017, ifølge SSBs statistikk.

Norske våpen skal ikke eksporteres til land hvor det er krig eller borgerkrig. Med sluttbrukererklæring kan ikke landene Norge selger våpen til, selge dem videre til land som kriger uten norsk samtykke. Det forhindrer at norske våpen havner i land hvor det er krig eller borgerkrig.

Når Norge selger våpen til Nato-land eller EU-land, krever vi imidlertid ingen sluttbrukererklæring. I teorien kan derfor for eksempel USA selge norske våpen videre til land i krig uten at de må rapportere det til Norge.

Redd Barna: Smutthull for å selge våpen til land i krig

– Norge prøver å la være å selge til land i krig og borgerkrig. Men vi har i dag ikke et regelverk som forsikrer oss helt mot dette. Å få inn krav til sluttbrukererklæring hos våre allierte, er blant det viktigste vi kan gjøre for å sikre oss mot at norske våpen og ammunisjon havner hos aktører som står bak alvorlige brudd på humanitærretten. I tillegg er det i dag et smutthull at vi kan selge våpen til land som kriger i et annet land. Redd Barna ønsker at Stortinget skal sette ned et utvalg som gjennomgår regelverket for norsk våpeneksport på nytt, sier Ekholt i Redd Barna.

Ap: Vi vil ikke endre våpenpolitikk

Arbeiderpartiet forsikrer om at de ikke vil endre sin våpenpolitikk, selv om de har fjernet målet om sluttbrukererklæring fra forslaget til nytt partiprogram.

– Vi bruker jo ikke kopimaskin når vi lager partiprogram. Det er heller ikke fysisk plass til å gå ned i detaljene på alle politikkområder. Målet om sluttbrukererklæring som norm for all forsvarseksport, også mellom NATO-land, er Arbeiderpartiet-politikk i dag, sier stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), som leder internasjonalt utvalg i partiet.

Hun understreker at programmet ikke er vedtatt ennå, men at det foreløpig kun er et forslag.

Høyre: Regelverket er godt nok

Høyre mener derimot at Norges regelverk for norsk våpeneksport er godt nok, og har endret politikken i sitt partiprogram av den grunn.

– Vi mener at kravene som stilles til våpeneksport er strenge nok som de er. Vi ønsker altså hverken å stramme til ytterligere, eller gjøre noen lempelser i regelverket, sier stortingsrepresentant Vetle-Wang Soleim, som også sitter i Høyres programkomite.

Høyre: Vil bli dårligere vilkår for norsk forsvarsindustri

Høyre er også motstander av å stille krav til sluttbrukererklæring for Norges allierte.

– Resultatet ville blitt dårligere vilkår for norsk forsvarsindustri. Eksport av norsk forsvarsmateriell gir store ringvirkninger for små- og mellomstore bedrifter. Vi må huske at norsk våpenindustri i stor grad er produksjon av komponenter til kompliserte våpensystemer. En sluttbrukererklæring vil være konkurransehemmende for det som er blant verdens mest innovative og høyteknologiske våpenindustrier.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev Vårt Land at det ikke sto noen ting om norsk våpeneksport i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Det stemmer ikke. Det står et punkt i programmet om at Arbeiderpartiet vil «Gi norsk forsvarsindustri gode og langsiktige rammebetingelser og sørge for et strengt regelverk av forsvarsmateriell».

---

Norsk våpeneksport

  • Norge eksporterte våpen for 1,9 milliarder kroner i 2019, over 600 millioner kroner mindre enn året før og nær 1,5 milliarder mindre enn toppåret 2017.
  • Norge eksporterte klart mest til USA – for nesten 890 millioner. Storbritannia, Belgia, Sverige og Tyskland fulgte etter på listen.
  • Norge eksporterte mest i kategorien bomber, granater, torpedoer, miner, raketter (900 millioner).
  • Norge eksporterte våpen og våpendeler for nesten 490 millioner.
  • Kilde: SSB

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter