HISTORIEN BAK:

Slik gikk Født Fri fra løs idé til budsjettvinner – på fire uker

Ideen om Født Fri ble første gang nevnt for Abid Raja 26. oktober 2017. Fire uker senere sikret Venstre stiftelsen fem millioner kroner i statsbudsjettet.

– Det er klart dette er uforsvarlig saksbehandling, men det skjer titt og ofte i politikken, konstaterer frittstående politisk analytiker Aslak Bonde.

Forrige uke skrev Vårt Land om pengerot, fryktkultur og dårlige arbeidsforhold i Født Fri. Et tosifret antall kilder kritiserte stiftelsen, mens andre støttet både arbeidet og lederen Shabana Rehman.

Tre år på rad har Født Fri fått mest statsstøtte av alle over posten som retter seg mot integreringsarbeid – til sammen har stiftelsen fått 17 millioner kroner (se faktaboks).

Nå kan Vårt Land fortelle historien om hvordan Født Fri ble budsjettvinner – i en heseblesende fart.

Gikk fort i svingene

Prosessen bærer preg av hastverk, forteller kilder tett på Født Fri og budsjettforhandlingene senhøsten 2017.

Det var Abid Raja som spilte inn at Født Fri skulle få penger til kamp mot sosial kontroll. Ideen om en organisasjon som samlet krefter på feltet ble først luftet for ham på et møte 26. oktober 2017.

Etter det gikk det raskt:

• 6. november står det i Venstres alternative statsbudsjett at de vil gi fem millioner kroner til et «kontaktforum for minoritetskvinner og æreskultur».

• 8. november formuleres Født Fris formål og navn for første gang. Formålsparagrafen underskrives av Shabana Rehman, Iram Haq og Amal Aden dagen etter.

• 22. november enes regjeringen og samarbeidspartiene om statsbudsjettet for 2018. Fem millioner settes av til Født Fri.

Men Født Fri godkjennes først i Stiftelsesregisteret 5. mars 2018. Formelt fantes altså ikke stiftelsen da de havnet på statsbudsjettet. Like etter forsvant to av de tre som underskrev formålsparagrafen ut. Så tok problemene som Vårt Land omtalte forrige uke til.

Tidligere i august varslet flere tidligere medarbeidere Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om Født Fri. IMDi undersøker nå stiftelsen.

Oslo  20171123.
Kvinnene bak den ferske stiftelsen «Født fri» feiret med kake på Stortinget torsdag etter å ha blitt tildelt 5 millioner kroner i budsjettavtalen. De "skamløse jentene" fra venstre Nancy Herz, Laial Ayoub, Sofia Nesrine Srour, Maria Khan, Iram Haq, Amal Aden og Shabana Rehman. Feiringen fant sted på Abid Rajas (V) kontor på Stortinget med Venstres partileder Trine Skei Grande (V).
Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Kvinnene bak den ferske stiftelsen «Født fri» feiret med kake på Stortinget etter å ha blitt tildelt 5 millioner kroner i budsjettavtalen. Foto: Mariam Butt/NTB scanpix

– En del av spillet

«Unormal» – det kaller Aslak Bonde prosessen.

– Vanligvis kreves det møysommelig jobb over lang tid å få støtte over statsbudsjettet, sier han.

– Det er klart at dette er uforsvarlig saksbehandling – men det skjer titt og ofte at det presses igjennom ting som ikke godt nok utredet. Det er en del av politikken, og noe man ikke kan bebreide Abid Raja, stifterne av Født Fri eller Erna Solberg for. Det er slik spillet er, fortsetter Bonde.

Slike «småsaker» kommer opp i budsjettforhandlingene nesten hvert år, påpeker han.

– Der blir det gitt penger til formål som knapt har jobbet for det. Det føles selvfølgelig urettferdig for de etablerte, som sliter for noen tusen ekstra på budsjettet, sier Bonde.

LES OGSÅ: Han har skrevet lærebok som hevder at jorda er 6000 år

Dette er bakteppet

Høsten 2017 var regjeringen fortsatt blå-blå. Venstre og KrF var samarbeidspartier, og regjeringen trengte deres støtte for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget.

Erna Solberg ante trolig muligheten for å få Venstre inn i regjering på det tidspunktet, mener Aslak Bonde. Det ga Venstre gode forhandlingskort.

Kilder i partier tett på forhandlingene forteller at rekke «småkrav» om penger til hjertesaker og gode formål kom på bordet i en hektisk og opphetet sluttspurt. Støtten til Født Fri beskrives av flere som en slik sak.

I slike situasjoner kan «vanlig, god praksis» bli kastet på båten for å komme til enighet. Da kan stortingspolitikere vedta bevilgninger som departementet normalt ikke ville gått god for, forteller flere.

Det hører med til historien at budsjettønskene blir sjekket av byråkrater «på bakrommet» underveis i forhandlingene. Vårt Land er kjent med at kvalitetssikrerne i departementet ikke kom med noen kritiske bemerkninger om tildelingen til Født Fri.

Oslo 20200824. 
Kulturminister Abid Raja møter pressen angående karanteneunntak for landslagsspillere i fotball fra land utenfor Schengen.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nåværende kulturminister Abid Raja (V) var blant dem som ivret for at Født Fri skulle få statsstøtte. Foto: NTB scanpix

Mener tildelingen var for tidlig

Men sentrale kilder i budsjettprosessen hevder at de ikke ble gjort oppmerksom på at stiftelsen mot sosial kontroll ennå ikke var etablert.

– Hadde vi visst det, er jeg rimelig sikker på at vi hadde gitt tilbakemelding på at tildelingen kom for tidlig, forteller en sentralt plassert kilde i et av de andre partiene.

De aller fleste Vårt Land har snakket med, som var i rommet, husker ikke Født Fri. Millionene betegnes som en «fjert i motvind» blant mylderet av saker.

LES OGSÅ: Venstre vil utvide retten til å ta abort

Visste at stiftelsen ikke fantes

Stortingsgruppa til Venstre skal derimot ha vært kjent med at stiftelsen ennå ikke var formelt på plass. Pådriver Abid Raja ønsker ikke å uttale seg om saken til Vårt Land. Ifølge rådgiveren hans mener han det er ikke forenelig med rollen hans som statsråd.

Kilder i Venstre forteller imidlertid at partiet ønsket å bidra i kampen mot negativ sosial kontroll, som «de skamløse jentene» hadde løftet høyt på dagsorden i 2017. Dette er grunnen til at posten kom med i Venstres alternative budsjett, mener de. Alle kildene Vårt Land har snakket med i Venstre, hevder det var enighet i stortingsgruppa om å prioritere dette formålet.

En sentralt plassert kilde i Venstre hevder årsaken til at akkurat Født Fri fikk pengene var at det var få andre aktører å gi pengene til – særlig ettersom partiet ønsket å prioritere ildsjeler på grasrota. Enkelte i Venstre-toppen skal ha vært skeptisk til å gi penger til en uferdig organisasjon.

Ordningen Født Fri får penger fra er underordnet Kunnskapsdepartementet (KD). Satssekretær Grunde Kreken Almeland (V) kommenterer tildelingen i 2018 slik i en epost til Vårt Land:

«Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og tilskuddet er utbetalt til organisasjonen i tråd med Stortingets budsjettvedtak».

Foruten dette vil ikke KD kommentere saken før IMDis granskning er ferdig.

Oslo 20200710. 
Statssekretær Grunde Almeland Kreken (V)  i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet ledet videomøtet med Virke, NHO Reiseliv og de største kommunene. Bakgrunnen er regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter. Oslo kommune har den siste tiden stengt sju utesteder med begrunnelse i brudd på smittevernreglene.
Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Statssekretær Grunde Kreken Almeland i Venstre.

Var det lovlig?

Dette er en usedvanlig fremgangsmåte, men ikke et lovbrudd.

Det sier jusprofessor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen på spørsmål fra Vårt Land.

– Man kan selvfølgelig gjøre det på denne måten, men diskusjonen bør gå på om departementet har fulgt opp og hatt kontroll med formålet pengene har gått til. I siste instans er det en politisk vurdering hvorvidt dette har blitt gjort på en forsvarlig måte, sier han.

LES MER:

Ferske Vårt Land-tall: KrF starter den lange skjebnekampen under sperregrensa

P22 konkluderte med at varselet hennes var «ubegrunnet» – uten å snakke med henne

I Jehovas vitner kan du bli utstøtt dersom du stemmer ved offentlige valg

---

Dette fikk andre (2018 - 2020)

  • Foruten Født Fri, som til sammen har fått 17 millioner kroner, er dette de fem største mottakerne på posten «Tilskot til nasjonale ressursmiljø» på statsbudsjettet fra 2018 til og med 2020:
  • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 16.050.000
  • Antirasistisk senter (ARS): 12.325.000 kroner
  • Minotenk (minoritetspolitisk tenketank): 11.000.000 kroner
  • MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn: 9.350.000 kroner
  • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS): 7.890.000 kroner
  • (Kilde: statsbudsjettet.no)

---

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter