Nyheter

Om deportering og radikalisering

Sians provokasjoner og den store medieoppmerksomheten rundt motdemonstrantenes voldsbruk, er oppskriften på en radikaliseringsbølge og mobilisering blant unge muslimer, som allerede kjenner seg utsatt.

Etter at SIAN hadde avsluttet sin krenkefest og markering på Eidsvolls plass foran Stortinget fortsatte bråket i Oslos sentrumsgater.  Et stort politioppbud hadde nok å hanskes med da det kom et stort antall motdemonstranter fra både muslimske- og det norske politiske miljøet.

For de aller fleste seere var torsdagens to TV-intervjuer med Sians leder Lars Thorsen en påminner om hvor ekstrem organisasjonen er. I NRKs Debatten uttalte han at han vil deportere eller internere norske muslimer som Lena Larsen og Shoaib Sultan. Han tok dermed til orde for at det ikke lenger skal være religionsfrihet i Norge. Han mener også at norske myndigheter skal bruke vold gjennom deportasjon mot sine egne statsborgere på grunnlag av religion eller avstamning. Dette kan uten tvil sammenlignes med etnisk renskning.

Avkledd for lite kunnskap

I NRK-debatten ble Thorsen avkledd for sin manglende kunnskap om islam av Fredrik Solvang. Det kom også tydelig fram at hans synspunkter og ideologi var full av selvmotsigelser. På TV 2s nyhetskanal fikk Thorsen dessverre i større grad stå uimotsagt. At kanalen valgte å sette ham i debatt med en svært ung muslimsk politiker, er overraskende. Selvsagt ble det umulig for henne å imøtegå alle hans drøye påstander om islam.

Nå debatteres det heftig i sosiale medier om Sian bør få en plattform til å komme med disse ekstreme synspunktene i beste sendetid, og om Sians holdninger dermed blir normalisert.

Radikalisering

Nå er det lite trolig at særlig mange vil ta til seg Thorsens holdninger. Det som bør bekymre oss langt mer, er hvordan Sians utsagn treffer unge muslimer i Norge. Da tenker jeg ikke aller mest på majoriteten av den muslimske ungdommen i Norge, til tross for at mange av disse føler seg utrygge og redde.

Jeg tenker mest på de som blir sinte. Særlig de som allerede har en svak tilhørighet til det norske samfunnet og har en sterk opplevelse av å falle utenfor det «norske vi».

LES OGSÅ: Shoaib Sultan: Sians leder sjukanerte meg og alle muslimer på NRK. Justisministeren sa ingenting

Det er trolig disse PST tenker på når de i sin ferske trusselvurdering sier at «økt aktivitet fra Sian kan bidra til endring i trusselbildet». Videre skriver de: «Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tida framover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme.»

PSTs frykt deles

Frykten for radikalisering blir også delt av mange muslimer i Norge. De frykter at noen ungdommer oppfatter det slik at politiet er på Sians side, fordi de skjermer dem mot motreaksjoner. Og de frykter at opplevelsen av utenforskap skal bli forsterket og gå over til radikalisme.

Det er heller ikke uten grunn at Islamsk Råd og Muslimsk Dialognettverk ber ungdom om ikke å delta i motdemonstrasjonene. De vet at dette gir Sian både stor oppmerksomhet og sympati. Særlig dersom muslimsk ungdom tyr til uakseptabel vold.

Vårt vern av ytringer

I Norge har vi et sterkt vern av ytringer. Men dersom de er hatefulle og direkte knyttet til enkeltpersoner, kan de bli regnet som ulovlige. Denne uka tok Vårt Land på lederplass til orde for at det bør prøves for Høyesterett om det er rasisme eller hatytring når norske muslimer framstilles som farlige og uønskede. Når man vil deportere en hel gruppe mennesker og i tillegg navngir enkeltpersoner som en fare for samfunnet fordi de er muslimer, opplever de aller fleste at dette går over en grense for den allmenne rettsoppfattning. Det bør våre lovtolkere ta med seg videre.

LES OGSÅ:

• Preses hardt ut mot Sian: Verdier som er uforenelige med kristendom

• Antirasistisk senter har anmeldt Sian for ønske om etnisk rensing

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter