Nyheter

Sex og samfunn ut mot Bollestads handlingsplan mot abort

Organisasjonen Sex og samfunn synes Olaug Bollestad har presentert en god handlingsplan for abort, men sier de skimter moralisme i det at helsesøstre ikke får lov til å skrive ut resept på langtidsvirkende prevensjon.

– Vi er et samlet fagmiljø som synes det er uforståelig at helsesøstre og jordmødre ikke skal kunne gi jentene de møter langtidsvirkende prevensjon da dette er de prevensjonsmidlene som gir lite brukerfeil og færrest bivirkninger, sier Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder i organisasjonen Sex og Samfunn.

Med «langtidsvirkende prevensjon» (LARC), sikter han til to typer prevensjonsmidler: Spiral og P-stav.

Follestads kritikk er rettet mot regjeringens nye handlingsplan mot abort, som gir helsesøstre lov til å skrive ut resepter på p-piller, men ikke spiral og P-stav.

LES OGSÅ: Bollestad: Det nytter ikke å bare si: «Så må du huske å bruke prevensjon, jenta mi»

Inneholder ikke østrogen

– Disse to prevensjonsmidlene inneholder i motsetning til p-pilla ikke østrogen, forklarer Follestad.

Han fremhever blodpropp som den farligste bivirkningen man kan få ved å få østrogen gjennom p-pilla, og at spiral og P-stav er de to prevensjonsmidlene med færrest brukerfeil og bivirkninger.

– Det er krevende for også voksne å huske å ta p-pilla, og så skal dette bli tiltaket man kan gi sårbare jenter. Egentlig er det nok å dra på hyttetur uten p-pillene, så kan du bli gravid, sier Follestad.

Spiral og P-stav vs. P-pilla

Denne uken la KrFs fungerende leder Olaug Bollestad fram regjeringens handlingsplan for å få ned antall aborter.

Hun har hatt et engasjement for saken i flere år. I 2014 fremmet hun og partikolleger et representantforslag om en slik handlingsplan. De viktigste tiltakene er å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig og gi god veiledning.

Når det kommer til å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig, så er et av grepene i den nye handlingsplanen at helsesykepleiere og jordmødre får adgang til å skrive ut resept på p-piller slik at den gjelder for tre år.

Det er like lenge som en p-stav og spiralen Jaydesse virker.

Den begrensede reseptadgangen mener Follestad ikke duger.

– Vi har vært i dialog med Jordmorforbundet, NSF, Landsgruppa av helsesykepleiere om dette. De forstår det ikke og ønsker at forskrivingsretten skal gjelde for alle prevensjonsmiddel, og for jenter under 16 år, forklarer Follestad.

– Et hint av moralisme?

– Hvorfor tror du regjeringen sier disse gruppene bare kan kan gi ut resept på p-piller?

– Argumentet går på at jentene er sårbare, og at man går glipp av å kunne følge dem opp med langtidsvirkende prevensjon, sier Follestad.

Han mistenker å se et hint av moralisme i regjeringens resept-grep:

– Er det slik at hvis du kommer og snakker regelmessig, så skal du få det du vil ha? «Hvis vi gjør det for enkelt for dem, så vil de ha mer sex?»

Bollestad sier planen ikke handler om moralisme, men om å sikre trygghet og oppfølging for unge jenter.

Follestad: En god plan som fokuserer på forebygging i stedet for abort

Til tross for misfornøydheten til reseptordningene, er det mye Sex og samfunn er fornøyde med i den nye planen.

– Når KrF i regjering legger fram handlingsplan mot abort, er det svært positivt å lese det Bollestad la fram nå nylig. Det er en gjennomarbeidet plan med svært gode tiltak hvor det satses på å forebygge uplanlagte graviditeter i stedet for abort, sier Follestad.

Bollestad: Saken er ikke så svart-hvitt

Bollestad er glad for at Sex og samfunn er fornøyd med store deler av planen, men reagerer på Follestads fremstilling av prevensjonsproblematikken.

– Denne saken er ikke så svart-hvitt som Follestad fremstiller det. Her har vi veid ulike hensyn og landet på at det er viktig med muligheten for jevnlig oppfølging av de under seksuell lavalder, samt at en lege er inne i vurderingen på langtidsvirkende hormonell prevensjon for unge jenter.

Bollestad, som selv er helsearbeider, problematiserer de langtidsvirkende prevensjonsmidlene annerledes enn Follestad.

– De langtidsvirkende prevensjonsmidlene fungerer ved å jevnlig slippe ut hormoner i kroppen til kvinnen over flere år. For særlig unge jenter, hvor kroppen fortsatt er i utvikling, har vi derfor vurdert det som mest forsvarlig å la en fastlege med tyngre medisinsk kompetanse stå for administrering og oppfølging av dette, sier landbruksministeren.

Bollestad om forebygging og abortregler

Da Bollestad presenterte handlingsplanen svarte hun på om det ville være en fordel fra KrFs side å legge vekten på forebygging og mindre på lovregler mot abort:

«Jeg mener jeg at disse tiltakene er ekstremt viktige. Men så mener jeg at lover er også gode rammer for et samfunn. Så har vi ulikt syn på når livet starter. Jeg har kjempet for det KrF tror på, men her kan vi kan forebygge med konkrete tiltak som reduserer en utfordring for kvinner», sa hun til Vårt Land.

LES MER:

---

Handlingsplan

  • Regjeringens «Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – tilgjengelighet og informasjon 2020-2024» har som mål å redusere antall aborter med en tredel innen 2024 sammenlignet med 2014.
  • Regjeringen ønsker å styrke befolkningens helsekompetanse og mulighet til å ivareta egen seksuell og reproduktiv helse på en god måte.
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal styrkes økonomisk og fikk i statsbudsjettet for 2020 over 1,3 milliarder kroner i rammetilskudd og øremerket tilskudd.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter