Nyheter

Vårt Lands linje

Vi er en evangelisk-luthersk avis. Der står vi trygt.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Det er en interessant tid i Kirke-Norge. Trossamfunn endres, nye allianser inngås, og nye stemmer melder seg. Bare for å nevne noe: Lutherske Dagen kjøper pinsebevegelsens avis Korsets Seier. En tidligere pinsepastor mottas med åpne armer i Den norske kirke. Brunstad Christian Church har blitt observatører i Norges Kristne Råd. Det er mer som samler oss enn som skiller oss.

Stor etterspørsel

Denne våren viste pandemien oss at det er en stor etterspørsel i befolkningen etter et kristent tilbud som er tilgjengelig utenfor kirkedøra. Derfor foregår det nå mye spennende nytenking i de fleste kirkesamfunn om formidling. Disse vårmånedene har også gitt oss flere interessante diskusjoner om sentrale lærespørsmål. Biskop Halvor Nordhaugs debattbok «Men hva med de andre?» har ført til en debatt om frelse og fortapelse. En svært omtalt podkast-samtale mellom biskop Kari Veiteberg og NLMs Espen Ottosen og Øivind Åsland har ført til høy temperatur i Vårt Lands spalter.

Ny linje?

Mandag denne uken satte Vårt Land på trykk en kommentar fra avisens kulturredaktør Arne Borge. Der snakker han åpent som sin tro, sin til tider manglende tro, og at han ikke kjenner igjen en Gud som vil la store deler av menneskeheten gå fortapt. Dagen-redaktør Tarjei Gilje kaller Borges kommentar for «oppsiktsvekkende». Flere lesere har reagert. Noen er sinte, noen er glade, andre er undrende. «Endrer dette Vårt Lands linje?» spørres det.

Oppklarende ord

Svaret er et tydelig nei. Jeg vil gjerne skrive noen oppklarende ord om det. Vårt Lands linje uttrykkes på lederplass, kommentarer står for kommentatorens egen regning. I Vårt Lands redaksjon kan du finne ateister, agnostikere, pinsevenner, frikirkelige, Dnk-medlemmer, jøder og muslimer. De må selvsagt få ytre seg med sine synspunkter på tro og frelse. Borges kommentar er svært personlig i formen. Han setter ord på et dilemma mange kristne har diskutert i snart 2000 år.

Forandrer ikke

Det forandrer ikke det faktum at Vårt Land som avis står trygt på evangelisk-luthersk grunn, og på de lutherske kirkenes bekjennelsesskrifter. Men Vårt Land er samtidig en avis for hele kristenheten, ikke et trossamfunn. Derfor er avisen forsiktig med å ta stilling i omstridte teologiske spørsmål, for eksempel hva fortapelsen konkret innebærer. Der er vår oppgave å legge til rette for en god og opplyst debatt.

Skuffet og gledet

Selv om Borges kommentar sikkert har skuffet og provosert mange, har den også gledet mange, og ansporet andre til refleksjon. Borge er ikke alene om disse tankene, og det ville være feil for en avis ønsker å speile hele bredden i det kristne Norge å undertrykke ytringer som utfordrer flertallet. Vi er en evangelisk-luthersk avis. Der står vi trygt, og er ikke redde for å la avvikende synspunkter slippe til. Det er gjennom å snakke åpent om våre tanker og verdier at vi holder dem levende og vitale.

Bjørn Kristoffer Bore

Bjørn Kristoffer Bore

Bjørn Kristoffer Bore er sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter