Nyheter

Reineiere fortviler over uenige statsråder

Statsråd Olaug Bollestad (KrF) sier hun vil gjøre det hun kan for å berge reindriften. Men når reineiere mener rovdyr er problemet, ligger ansvaret hos Sveinung Rotevatn (V).

– Det er så lang avstand mellom de to departementene når det gjelder virkelighetsforståelse og handling, at det er et stort problem, sier Ellinor Jåma, styreleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund og sametingsrepresentant.

Jåma har hørt landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) si at hun gjør det hun kan for å berge næringen og at det må tas ut mer rovdyr. Men konfrontert med behovet for å felle rovdyr, viser Bollestad til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som har ansvar for rovviltforvaltningen. Bak politikeres festtaler opplever hun at ingen bryr seg. – Er reineiere nødt til å bli kriminelle? Vi må også ha rett til å beskytte våre dyr, sier Jåma.

Inn i regjeringen

Fredag hadde Bollestad videomøte med Byrkije/Børgefjell reindrift. I oktober var hun på besøk og fikk lære å kaste lasso, være med på slakting og ha gode samtaler i lavvoen med reineierne Ragnhild og Tor Enok Larsen og deres døtre. Nylig var Bollestad igjen i Finnmark og fikk se kadavre av reinsdyr.

I videomøtet sa de to reineierne at noe av problemet er å dokumentere hva slags rovdyr som har tatt dyrene. Det kreves for å få tillatelse til å felle skadedyr. Etter fire-fem timer kan det være umulig å se hvilket rovvilt som har vært på ferde.

Reineierne uttrykte at de strever med å ha tillit til forvaltningen. Det handler om at de ikke opplever å bli trodd når de sier at en bjørn har tatt dyr. De synes også at det tar for lang tid fra de ber om å felle et skadedyr til de får svar. I vinter har de ventet nesten én måned før de fikk tillatelse til å felle en jerv.

Fredag hadde landbruks- og matministeren videomøte med reineierne Ragnhild og Tor Enok Larsen (på TV-skjermen) for å høre hvordan situasjonen som reineiere er for dem nå.

Spiser rein

Mattilsynet skriver i en oppsummering at Norsk institutt for naturforskning har gjort undersøkelser som viser at jervens diett i nord består av rundt 95 prosent rein. For gaupas del består dietten av 65 prosent rein.

Til nå har Byrkije reindrift funnet 98 kadavre. I tillegg regner de med store mørketall. Mange av dyrene finner de aldri.

– Det verste er at dyrene våre lider, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Hun minner om at hensikten med rovviltforliket som Stortinget har vedtatt, var å få ned konfliktnivået og øke dyrevelferden.

– Vi opplever det motsatte, sier hun.

Til regjeringen

Bollestad vil ta problemstillingene opp i regjeringen.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å ta dette inn i regjeringen, både at dere opplever bevisbyrden som problematisk og tidsrammen på svar. Jeg synes det er beklagelig at det tar så lang tid før dere får svar. Det ligger ikke hos meg.

Bollestad utelukker ikke at hun kommer på nytt besøk.

– Dere bærer i tillegg en kultur som jeg mener er viktig for oss å ivareta, sier hun.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 

Finne balanse

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn avviser at det er stor forskjell i virkelighetsforståelse mellom de to departementene.

– Vi er en regjering som tar beslutninger sammen og der alle relevante departementer blir involvert. Rovviltpolitikken er mye diskutert. Vi står samlet om den. Men det er balanseganger i forvaltningen som vi må finne, sier Rotevatn.

– Hvor mye er hensynet til urfolk og betydningen som reinnæringen har for sørsamisk kultur, med i departementets vurdering?

– I stor grad. Vi konsulterer både Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund i alle saker vesentlig betydning for reindriften. Vi oppnevner samiske representanter til rovviltnemndene, og ulvesonen er lagt i områder sør for der det er tamrein.

Med i vurderingen er om bestanden av rovdyret er over eller under målsettingen.

– På ulv ligger vi noe over, da skal vi komme ned på målet, mens på bjørn ligger vi betydelig under.

– Av jerv ligger bestanden over målet. Vil det gjøre det lettere å få fellingstillatelse?

– Isolert sett ja, men vi må også se hen til andre hensyn, sier Rotevatn.

Han mener at det som hovedregel blir gitt tillatelse til skadefelling svært raskt, og at forvaltningen fungerer godt rundt omkring i landet.

– Reineiere sier noe annet?

– Det er vanskelig å kommentere uten å ha vært dypt inne i de konkrete sakene. Av og til er det ulik virkelighetsoppfatning, sier Rotevatn.

LES MER:

Bak festtalene opplever reineiere at ingen bryr seg: – Er reineiere nødt til å bli kriminelle? Vi må også ha rett til å beskytte våre dyr, sier Ellionor Jåma

Une Bratberg: Trumps popularitet daler. Kan han likevel klare å vinne valget?

«Så hva hadde skjedd, hvis 16-åringene fikk stemme? Donald Trump ville ikke blitt president i USA. Storbritannia ville fortsatt vært medlem av EU»

---

Rovdyr

  • Status for bestanden:
  • Gaupe: Cirka 393 dyr ut fra 66,5 registrerte familiegrupper. Det er første gang på åtte år at antall familiegrupper ligger over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper (juni 2020). For region Nordland er målet 10 familiegrupper og bestanden ligger én over.
  • Jerv: 62 jervekull (2019). Bestandsmålet er 39. I Nordland er målet 10, og bestanden var 11 i 2019 og 2018.
  • Ulv: Målet er 4-6 årlige ulvekull i Norge og i grenserevir. I 2019 er det registrert 8,5 kull i Norge.
  • Bjørn: I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner. 57 av dem var hunnbjørner. Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født sju kull med bjørnunger i 2019. Dette er en reduksjon på ett kull med bjørnunger, sammenlignet med året før (7,7). Målet er 13 kull.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter