Nyheter

KrF mistet venner i sluttspurten

Tirsdag formiddag ser det ut til at KrF går på dundrende nederlag i striden om bioteknologiloven, helt eller nesten helt. Det mest oppsiktsvekkende er hvor mange venner og allierte KrF har mistet i sluttspurten

Da Stortinget trådte sammen tirsdag morgen, hadde allerede mange av de tidligere usikre representantene flagget sin holdning til de ulike stridsspørsmålene i bioteknologiloven. Det ser nå ut til at KrF mistet både venner og allierte de siste ukene og dagene av sluttspurten. Flere stiller nå spørsmålstegn ved KrFs evne til å bygge allianser med de som i utgangspunktet hadde stor sans for partiets holdninger. Flere mener en polarisert debattform har kostet KrF dyrt.

FØLG DIREKTE: Debatt om bioteknologi i Stortinget

Flere har flyttet seg

To av dem som har flagget at de vil stemme for forslaget til Ap, Frp og SV, er fra regjeringspartiene Høyre og Venstre. Både Kjetil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H) sier ja til alle liberaliseringene. Også blant Frps usikre representanter går det nå i retning av støtte til forslaget fra Frp, Ap og SV. Morten Ørsal Johansen, som i utgangspunktet vurderte å stemme med KrF, flagger at han har bestemt seg for å følge Frps partilinje. Han sier dette om hva som avgjorde: «Det som har fått meg til å bestemme meg, var Ropstads skremselspropaganda. Han slår bombastisk fast at vi får et sorteringssamfunn. Det stemmer ikke», sier Ørsal Johansen til TV 2.

Tirsdag formiddag var det fortsatt uklart om også noen i Sp vil stemme sammen med Ap, Frp og SV for liberaliseringer.

Uansett ligger det an til flertall for alle eller nesten alle liberaliseringsforslagene. Og dermed også et dundrende nederlag for KrF og Sp.

LES OGSÅ: Forvirret om bioteknologi? Her er det du må vite

Assistert befruktning for enslige

Det punktet det fortsatt er en viss usikkerhet rundt, er assistert befruktning for enslige. Flere representanter tror at Ap, Frp og SV vil få flertall her, men ingen er helt sikre. I Frp er det imidlertid to som har flagget at de støtter KrF og regjeringen, og bryter med eget parti. Christian Tybring-Gjedde er en av dem. Han sier ja til de fleste liberaliseringene, men han sier nei til punktet om assistert befruktning for enslige. Det samme gjør tidligere Frp-politiker Ulf Leirstein. Han stemmer sammen med Frp for de aller fleste endringene i bioteknologiloven, men bekreftet tirsdag morgen at han vil si nei til assistert befruktning for enslige.

Sps Toppe kritisk

Sps Kjersti Toppe har vært svært kritisk til endringene fra Frp, Ap og SV. Hun er den i Sp som har frontet denne saken. I den første delen av debatten var hun den mest aktive stortingsrepresentanten som tok til orde for at loven ikke skulle liberaliseres. I hennes innlegg la hun stor vekt på føre-var-prinsippet i bio- og genteknologien. I stortingssalen stilte hun spørsmål til Frp om det kun er det som er forskningsteknisk mulig, som skal sette grenser for hva Frp vil tillate. Men også i Sp er det flere som har vært i tvil om hva de vil stemme i de ulike sakene i salen. Enkelte i Sp mener det kan bli så mange som fire som stemmer mot eget parti på enkeltpunkter. Men det er langt fra sikkert det blir så mange.

Toppe har i flere runder kritisert KrFs strategi på bioteknologifeltet, ved å koble den opp til Frps regjeringsdeltagelse. Hun mener at dersom KrF og Sp hadde sittet i regjering med Ap, kunne de fått gjennomslag på flere punkter enn det som er tilfelle i dag.

Etterspill etter abortutspill i 2018

Både internt i Sp og KrF er det nå flere som mener at Ropstads abortutspill i 2018, i forbindelse med sidevalget, har ført til en voldsom polarisering på feltet som handler om reproduktiv helse, graviditeter og abort. Det gjør at KrF har mistet venner i disse spørsmålene. Og at KrF nå også er ute av stand til å bygge bruer over til andre partier og representanter som egentlig støtter KrF på enkeltpunkter. Et godt eksempel er Frps Ørsal Johansen som mener Ropstad bedriver skremselspropaganda.

Satset på Frp

Det som i alle fall framstår klart, er at KrFs strategi med å satse alt på ett kort i gen- og bioteknologien, ved å binde opp Frp i regjering, ikke har slått til. Strategien fører nå til at partiet går på et tungt tap. For KrF må det svi. Tapet kommer på toppen av KrFs første tap internt i regjeringen om den såkalte paragraf 2C.

Det er svært lite igjen av det som Kjell Ingolf Ropstad kalte en «historisk mulighet».

LES OGSÅ:

• Halvparten så mange barn fødes med Downs etter lovendring

Fosteret kunne ha Downs: – Legen tok abort for gitt, sier mor

Tross hva Stortinget gjør, vil norske kvinner trolig dra til Danmark for assistert befruktning

Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter