Nyheter

Tybring-Gjedde entret historisk troslov-debatt med hardt islam-angrep

Frps sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde gjorde politikkprofiler nærmest målløse da han øste på med bisk islamkritikk fra Stortingets talerstol.

Midt i behandlingen av ny tros- og livssynslov fikk KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstad og kjente politikerkolleger oppleve en Frp-topp servere islamkritikk av et slag man sjelden hører i Stortinget. Da hadde en rekke talere hyllet debatten som historisk, fordi en ny samlende og lik lov for alle trossamfunn endelig kom på plass.

Men den er ikke etter Tybring-Gjeddes smak. Representanten, som også er Frps utenrikspolitiske talsmann, angrep først språkbruk i tros- og livssynsloven – punkt etter punkt.

– Jeg vil snakke litt om de flosklene, som trossamfunnsloven og meldingen begynner med. Det er interessant å se hvilke påstander som fremsettes, uten at det er debatt om påstandene, sa Tybring-Gjedde.

Bitter finale da ny troslov for landet ble vedtatt

Frp-profilen hardt ut mot positiv religionsbeskrivelse

Etter hvert som Frp-profilen fortsatte, ble budskapet opplevd som et kraftig oppgjør med både trosretningen og sentrale byggesteiner i fagstatsråd Ropstad og regjeringens livssynspolitikk. Frp stemte forøvrig for politikken like etterpå.

Frp-profilen nærmest raljerte med innledende ord i regjeringens melding om at religion og tro er en «samfunnskapende kraft», skaper fellesskap og virker som et «samfunnslim».

Mener islam ikke gir noe «samfunnslim»

– Ja vel, muligens i Den norske kirke er tro et samfunnslim. Men er det samme tilfellet i moskeer og i islam? Hvorfor tas ikke dette opp og diskuteres på ærlig vis, spurte representanten for et nå fristilt Frp.

– Er det denne erfaringen vi har med islam over hele verden, at det skapes et samfunnslim? Selvsagt ikke. Det vet alle som sitter her, men det er politisk ukorrekt å si det, sa Tybring-Gjedde.

Frontalangrep på honnørord som et samlet Storting stiller seg bak

Frps sentralstyremedlem gikk også løs på honnørord om at tros- og livssynssamfunn «bygger fellesskap som kultur og verdibærere» og at de er arena for å drøfte tro, tvil og etikk.

– Men er det tilfelle med islam? Er det dette man hører fra imamene, at man skal drøfte ulike sider av tro? Det er ikke den erfaringen vi har – og det vet alle.

Tybring-Gjedde fortsatte å riste i samlende ord som et bredt stortingsflertall stiller seg bak – med kontrast til islam. Han tok fortsatt for seg innledende sider, kvinnesyn og demokratisyn.

– Du kan titte ut av vinduet – og se at det ikke stemmer, sa han.

Han stemplet det som «uverdig» at Stortinget ikke ville diskutere uenighetene og det som er utfordringene med islam.

Bemerket at Tybring-Gjedde ble forbigått i stillhet

Ingen av regjeringspartienes livssynspolitikere gikk i rette med Tybring-Gjedde – og lot utbruddet ligge. Aps Trond Giske bemerket at KrFs saksordfører lot innlegget hans bli forbigått i stillhet – men at partiet «velger sine partnere med omhu».

Sp-talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen sa rett ut at det innlegget «likte hun dårlig».

– Det er oppsiktsvekkende hva slags «los» denne representanten har når det kommer til islam, versus alle de livssynssamfunnene vi vedtar en lov for her i dag.

Frp-toppen erklærte seg enig med Ap og SVs støttekrav

Tybring-Gjedde entret senere talerstolen på nytt og refset blant annet Venstres Carl-Erik Grimstad for å ha fremstilt hijab som et «populært» og «hyggelig» plagg. Representanten, som er Frps fremste utenrikspolitiker, fortsatte med å peke ut islam som «det man har utfordringer med over hele verden» og opphav til kriger i Libya, Syria og Irak.

Under hele debatten om tros- og livssynsloven var rødgrønne forslag om mer kontroll med likestilling og demokrati i trossamfunn et stridstema. Tybring-Gjedde avslørte avslutningsvis at han hadde sans for intensjonen deres:

– Jeg kan personlig være enig i noen av kravene som Ap og SV stiller i denne loven og at et trossamfunn skal møtes med konsekvenser, sa han.

Ap-Giske: «Fanatismen og ekstremismen finnes i flere trossamfunn enn islam»

Aps Trond Giske sa han gjerne kunne debattere stridspunkter medd Tybring-Gjedde ved en annen anledning, men påpekte:

– Det finnes kristne sekter som nekter medlemmer å stemme, det finnes kristne trossamfunn som nekter for likestilling og kristne sekter som nekter for skilsmisser. Den fanatismen og ekstremismen finnes i flere trossamfunn enn islam.

LES OGSÅ OM FRP OG RELIGION:

Frp viser kortene - slik må du sikre livssynsstøtten selv

Islamkritisk Tybring-Gjedde inntar Frps topporgan

Oslo Frp vil ha et mer «patriotisk» Frp – inspirert av det nye høyre i USA og Europa

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter