Nyheter

Frp vil «tette hull» i politiattesten for barnehageansatte

Voldsdømte kan få jobb i barnehage. – Åpenbart snakk om et hull i systemet, som må tettes, sier Roy Steffensen (Frp), leder i Stortingets utdanningskomité.

Steffensen reagerer kraftig på Vårt Lands opplysninger mandag om at reglene for politiattest for barnehageansatte gjør at deler av rullebladet kan holdes skjult for arbeidsgivere.

Nå ber han kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) ordne opp i politiattestreglene for barnehageansatte:

– Jeg har sendt inn spørsmål til kunnskapsministeren, hvor jeg spør om hun vil ta initiativ til å ytterligere stramme inn regelverket, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle lovbrudd.

Blir ikke oppført på ­attesten hvis ikke volden ­anses som «grov»

Morten Holmboe, ­professor i politivitenskap ved Politi­høgskolen, har sammen med kollegaen ­Tor-Geir Myhrer avdekket at en person som for eksempel har et voldstilfelle med en mindre­årig, ikke får det oppført på ­attesten hvis ikke volden ­anses som «grov».

Steffensen er opprørt:

– Jeg har ikke fått med meg at det er lovbrudd som ikke føres opp på politiattesten. Vi gjorde jo endringer i 2015, og det var en nødvendig innstramning.

– Jeg syns det er oppsiktsvekkende, men vil først høre om statsråden er enig, og er villig til å gjøre de nødvendige innstramningene i regelverket, før jeg eventuelt fremmer et slikt forslag selv.

«Det er åpenbart snakk om et hull i systemet»

I et svar på et problemnotat fra Foreldreutvalget for ­barnehageansatte (FUB) skrev Kunnskapsdepartementet at «krav om politi­attest bare er et av flere tiltak for å forhindre overgrep mot barn».

Dette syns ikke Steffensen er godt nok.

– Det er klart det bare er et av flere tiltak, men det er åpenbart snakk om et hull i systemet, som må tettes.

På spørsmål om hvordan problemet skal løses og hvilke lover som eventuelt skal endres, politiregisterloven eller opplæringsloven, svarer Steffensen at han ennå ikke kan detaljene godt nok for å si hvordan man skal gå fram.

– For oss er barnas trygghet det viktigste. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen ikke utgjør en trussel for barna deres.

Utredningen om ny opplæringslov er for tiden på høring

I en utredning om ny opplæringslov fra 2019 blir det foreslått å utvide hvilke lovbrudd som bør stå i en politiattest for å bli ansatt i skolen. Der sier de at de ikke har mandat til å foreslå endringer i politiregisterloven, så de foreslår endringer i opplæringsloven. Hvis Kunnskapsdepartementet ender opp med å ville utvide politiattesten for skole, så er det nærliggende å tenke at de samme forandringene vil skje for barnehager.

På spørsmål om departementet har vurdert å utvide politiregisterloven slik at det samme gjelder for alle barneomsorgsattester, svarer Justisdepartementet:

«Utredningen om ny opplæringslov er for tiden på høring, og Justis- og beredskapsdepartementet er høringsinstans. Vi vil derfor vurdere forslagene, og eventuelt uttale oss om disse i en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.»

LES MER:

• Voldsdømte kan jobbe helt lovlig i barnehage

• Overgrepsdømde vil jobbe med barn

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter