Nyheter

Vårt Land mener: Nye milliardbygg til Oslo forplikter både publikum og kulturinstitusjoner

Både publikum og institusjoner må bevise at de fortjener de nye kulturbyggene som reiser seg i Oslo.

Norsk kulturliv går inn i et år der to store kulturbygg skal åpnes i Bjørvika i Oslo. Munchmuseet åpner i løpet av våren og Deichman, Oslos hovedbibliotek, åpner dørene 28. mars. Oslo kommune står bak det som er den største satsingen på kulturbygg i vår tid. Det at disse byggene blir realisert etter mange års kamp, styrker Norge som kulturnasjon, ikke bare Oslo som kulturby.

Neste år, noe forsinket, åpner også det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Det vil bli Nordens største kunstmuseum. Da vil hovedstaden ha blitt styrket med milliardsatsinger på kulturhus. Det er en gave til byens og landets befolkning som forplikter: Befolkningen må kjenne sin besøkelsestid og institusjonene må være innovative slik at de når ut til enda flere.

Deichman Bjørvika blir et synlig og tilgjengelig kulturbygg, og arkitekturen innbyr til å bli en enda viktigere del av byens puls. Bibliotekene har vist seg å være den kulturinstitusjonen som best har lykkes i å gjøre seg relevante for nye publikumsgrupper. Særlig i Oslo har lokale initiativer som døgnåpent og selvbetjent bibliotek og en storstilt barne- og ungdomssatsing på Tøyen, gitt gode resultater. De siste fire årene har besøkstallene til Oslos biblioteker økt med 35 prosent. Her kan andre kommuner ha noe å lære.

Med Munchmuseet vil vi kunne få se mer av Munch-samlingen på 28.000 kunstverk. Men like viktig er det at vi får plass til flere store, internasjonale utstillinger. Det siste tiåret har Munchmuseet klart å revitalisere sin rolle og sette Edvard Munchs kunst inn i nye sammenhenger. Vi forventer at denne satsingen forsterkes i nytt hus. Det bør også gjenspeiles i antall besøkende.

I hovedstaden har publikumstallene til byens 13 kunstmuseer ligget jevnt rundt 1 million i flere år, samtidig som byens befolkning har økt kraftig. Det vitner om at museene ikke har vært flinke nok til å tiltrekke seg nye publikumsgrupper. Det må de ta på alvor. Det er også en utfordring at så mye av landets kunstformidling skjer i Oslo. Nybyggenes legitimitet vil være avhengig av evnen til de har til å gjøre formidlingen tilgjengelig og relevant for hele landet.

LES OGSÅ:
• Det litterære tiåret vil preges av etisk selvransakelse. Kulturredaktør Arne Borges kommentar om virkelighetslitteraturen. 

• Den store samtalen om rasisme som vi ventet oss etter 22. juli, kom ikke. Det skriver Tonje Brenna som overlevde Utøya. 

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter